הברית החדשה היהודיה

האם אתה יודע שיש ברית חדשה יהודיה? ייתכן שנאמר לך להימנע מה ספר הזה כפירה ומי שמעז להביט לתוכן שלו יהיו בסכנה של אש נצחית.

עם זאת, ההצהרה שהיא קצת בעייתית כי הברית החדשה  מגיעה ישר מהתנ”ך וש צריך להיות שניתנו באופן מדויק יותר כ” הברית החדשה “. מילה זו נלקחה מכתבי עברית ודיבר עליו על ידי הנביא ירמיהו בפרק 31.

 

30 “הנה ימים באים נאם יהוה,

“וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה

31 לא כברית אשר כרתי את אבותם

ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים

אשר המה הפרו את בריתי

ואנכי בעלתי בם נאם יהוה

32כי זאת הברית אשר אכרת את בית ישראל אחרי הימים ההם

נאם יהוה נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה

והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם

33 “ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את יהוה כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם,” נאם יהוה.

 

פסוק 32 מדגיש את הנקודה שזה לא יהיה כמו ברית הפסיפס והסיבה לכך היה כי הם שברו ברית אלוהים.

אם אתה קורא בספר דברים על תנאי אמנת הפסיפס זה גם יהיה להשאיר אדם במצב של ברכה או קללה שסופו של דבר הביא לישראל שייפלט והקיא מארץ ישראל שפוזרה בין העמים.

אם תסתכלו על ההיסטוריה מקראית ויהודיה המציאות של השלכות אלה נראות בבירור באמצעות הגלות ובתפוצות.

גם לאחר אלף שנים של העם היהודי בכללותו לא היה מסוגל לקיים את הברית הפסיפס  ולכן הם נכשלו בקבלת ברכת הצייתנות. אם רק תסתכל על תל האביב לבד אתה תראה את העם היהודי לחיות בארץ הקודש אבל באופן אירוני הם לא חיים חיים קדושים.

אדם יכול לשאול את עצמם למה אנחנו צריכים משהו שונה ובפסוק 33 הוא אומר לנו, כי ברית החדשה זה תביא לשינוי הפנימי של לב בניגוד לכמה צורה חיצונית של צדקה משפטית.

עבודה פנימית זו הייתי להתבצע על ידי רוחו של אלוהים וזה בקצרה נרמז ביחזקאל 11: 19 ו 20

19 “ונתתי להם לב אחד ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי לב האבן מבשרם ונתתי להם לב בשר : 20 למען בחקתי ילכו ואת משפטי ישמרו ועשו אתם והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים.

שים לב להמשכיות באותם הפסוקים הללו, וזה עוד יותר הוא אימת כפי שקוראים על זה גם בנבואת יואל 29ו 2:28

 

28 “והיה אחרי כן ,

אשפוך את רוחי על כל בשר

ונבאו בניכם ובנותיכם ,

זקניכם חלמות יחלמון,

בחוריכם חזינות יראו:

29 וגם על העבדים ועל השפחות

בימים ההמה אשפוך את רוחי.”

 

הרב היהודי ישו מדבר על כניסתו של אמנה חדשה זו במהלך סדר פסח כמדובר של ישוע או בלוקס 22:20 “הכוס הזאת הוא הברית החדשה בדם שלי שנשפכה לך”. בתקופת מקרא ברית נעשתה או “לחתוך” על ידי שפיכת דם. הדבר נעשה בתחילה באשרור חוק הפסיפס וזה חוזר על עצמו שוב כאן בדם הנשפך של ישוע שמוצע כשה הפסח.

זה רעיון של מישהו לוקח על עצמו בצורה חלופית של מוות אינו רק דוקטרינה נוצרית אבל יש לו שורשים ומקורות בשירים של משרתי ישעיהו 53 שבישוע מוצגים ככתבי הקודש שלה “משרתם סבלו”.

מות הקרבת ישו הייתי להגדיר כדי הופעה חדשה אשר יהיו מאופיינת במתן “הרוח” של אלוהים.

ישוע מדבר על זה ביוחנן 3:3 בו הוא מתאר שינוי הפנימי זה של לב לנקדימון, שהיה חבר יהודי של הסנהדרין, להביע לו שאתה חייב להיות “נולד מחדש” או “נולדת מלמעלה” כדי להיכנס לממלכה של אלוהים והוא מקדם מבאר זאת בפסוק 8 הקשורות ל” הרוח “. יוחנן ממשיך ומסביר את המושג הזה ביוחנן 7 : 37-39 שבו בסוכות ישוע   מצהיר כי מי שמאמינים בו יקבל את “הרוח”. הוראה זו ברורה הסבירה דרך רבה של מקורות הברית החדשים כולל השתפכות הראשונית של “הרוח” בחג השבועות במעשי שליחים 2 בי פיטר נותן את הכתובת שלו לגולים היהודים בירושלים. הוא אומר לאנשים מה שהם רואים ושומעים הוא תוצאה של הנבואה שאני נזכר ביואל 2.

אלה היו עם יהודי שדיברו על דברים יהודים לקהל יהודי. זה היה מצב משפחתי בין יהודים. זה לא היה גורם שקשור לניהול איזשהו שיפוט זר, אלא שזה היה עניין של יישום מנדט מקראי שהיה סטייה קיצונית מיהודי עכשווי חשבו גורם אפילו תלמידיו של ישוע להיאבק עם היקף שינויים אלו לעתים באימוץ והתאמה לגיל הזה “הרוח”.

לסיכום ברית משה היום לא יכולה להיות כל זמן בשלמותו עקב חורבן בית המקדש, ולאחר מכן על הניהול של החוקים טקסיים החלימו על מתקן זה. אז אם הרבה מפסיפס הברית מכך התלוי על שמירת חוקי הקורבנות האלה אז למה אחרי 2,000 שנתי המקדש לא שוחזר. אנחנו יודעים שאלוהים הוא ריבון ואם היהודים המתאבלים הרצון להשמידה כדי לראות אותו שוחזר אז למה אלוהים לא אפשר לשיקומו, אך במקום זאת אפשרה מסגד לעמוד במקום שבו הניח את שמו פעם אחת. האם זה אפשרי שהאלוקים עשה את זה בצורה כזאת כריזה על מנת לקבל את תשומת הלב של הקהילה היהודיה.

האם זה יכול להיות משמעותי כי המקדש נחרב על ידי רומאי רק 40 שנים קצרות אחרי תשוועו או מות ישוע.

אלוהים כבר לא דורש את הדרישות של בית המקדש להביא צדק עולמות והוא לא שינה את ברית הפסיפס במילוי דרישותיה באמצעות האיש עשה הנפקות של תפילה, מעשים טובים, וצום, אלא הוא השיג הצדק שלו על ידי הצעה מתמדת “יום כיפורים” כאמצעי לכפרה באמצעות מעשה חולף של גאולה, שהעלה את עידן הברית החדשה.מחבר העברים מייחס ישוע כקורבן ניתן אחת ולתמיד ואף שונים בתכלית זה ייקח הסטייה הקיצונית הזה כדי לשקם את מצבו של לב אבאים.

לבסוף, ישוע הוא יהודי בעל השפעה  ביותר שאי פעם חי משפיע את כל העולם כולל גם את הגוי והמגזר יהודי בחברה. כיום יש למעלה מ 300,000 יהודים שבכוונה קוראים לו המשיח שלהם ולמי חייהם ואת לבם שונו מהברית החדשה. אני מזמין אותך גם לבדוק את העניינים האלה ולחקור את האדם ופועלו של ישוע בבדיקת תוקף טענותיו. אל תאפשר לעצמך להישאר באקראי סרק, כי אם הוא המשיח אז זה יהיה מועיל עליך ללכת אחריו ולא מתייחס אליו ככינוי גנאי נפוץ או מנודה.

עברית משאבים

המקורות היהודיים של ישוע

jesusandjews.com/wordpress/category/jewish-question-of-jesus/יהודים-שאלת-ישוע/

The Jewish New Covenant

איך לקיים מערכת יחסים עם האלוהים

jesusandjews.com/wordpress/2010/01/19/איך-לדעת-את-אלוהים/

Hebrew Text © Bible Society.

To find out more about Bible Society visit www.biblesociety.org.uk

For Hebrew scriptures please visit www.biblesociety.org.uk/products

Leave a Reply