משיח לגויים

הדבר שמפריד בין ישוע והופך אותו לייחודיים הוא השליחות האוניברסלית שלו מחוץ לגבולות הברית ישראל.

על ישוע “בקרוב יהיה עזיבה הוא אומר לו חסידיו להיכנס לכל המדינות ולעשות תלמידיו של גברים. זה אולי נראה אירוני המבוסס על חייו של ישוע ולהם אולי הם ראו את יישומה המיידי לגולה עדיין מאוחר התגלות מלאה תתרחש ליישומה כפול יהפוך השליח הראשי לגויים.

עם זאת מסר ישוע היה ראשון שיהודי משום שהם הוכנו כאומת כוהני שתדלנים והכריזה את תהילתו של הקב”ה לאומות שמות 19:6. הזמן שלהם על פני האדמה נתפס כהתמחות של מיניהם מתכוננים לתפקיד התעסוקתי ותחינתם ככוהנים של אלוהים.

אין דמות משיחית אחרת בכל ההיסטוריה היהודיה, ולכן השפיעה העולם כמו ישוע.   לא היה אפילו יריב ראויה לתוארו ומעמדו כמשיח בין שורות המועמדים המשיחיים ראו בכל המהלך של העבר וההווה של עם ישראל. עם זאת, הצטרפותם של הגויים לממלכתו של אלוהים יהיה אבן הבוחן בהגדרת ייחודו של משימה.

אלוהים לא פשוט יצר משיח רק עבור העם יהודי, תוך השארה את הגויים בהזמנתם ללבות את אש הגיהינום. אין גם שני משיחים אחת ליהודים והשני לגויים. כך או ישוע הוא משיח לכולם או הוא המשיח לאף אחד. ישוע יהיה הנציג האולטימטיבי כזרעו של אברהם בברכה כל העמים. ברכה זו הייתה לשלב איחוד של יהודים וגויים כעם אלוהי  ונבחר.

שוב נראה אירוני כשמסתכלים על הכתבים שיהודים לא לוקחים ברצינות את תפקידם בשיתוף ובתקשורת אמונתם לאנשים מבחוץ שנחשבים מעבר לשולים של קהילת הברית .

יש כבר מידת של דחייה כאילו כדי להגן על זכויותיהם הנחשקות כעם ביחס להבטחות של אלויהם ששומר על תחושה של בלעדיות שביש מונופול על אלוהים. היו יהודים שלקחו את זה ברצינות מנדט מקראי מאלוהים שהביא לא יהודים הופכים לגזרים של הקהילה הדתית. אנחנו רואים את זה מהמקרא המדבר על “המשפט של הגויים” כמקום פולחן בתוך תחום המקדש ואיך פוחדים אלה גויי קב”ה והתגייר היו מפגשים בבית ההכנסה בשבת.

כמו כן, אנו רואים את ישוע שמדבר על  הפרושים בדאגתם להמרת דת שבהם להקיף את שני ים וביבשה כדי לזכות גייר.

גיור היום נתפס כאל רע הכרחית על מנת להיאבק בהתבוללות מוחלטת ואובדן הזהות היהודיה אשר הביא מנישואים או נישואי תערובת בין יהודים מעורבים ושאינם יהודים.

אז לא רק היהודים נטשו את ייעודם כאומה של כהנים אבל הם הזניחו כדי לראות את מטרתו של הנציג המשיחי הראשי שלהם כבעל דאגה לאומות.

כפי שאתה קורא את הכתבים האלה אתה רואה את הטיפול הברור שיש לאלוהים לשמירה על כל העמים תחת השלטון והמלכות וזה מה שקורה היום בקנה מידה עולמי או אוניברסלי.

בישעיהו 11:10 אנחנו רואים איך שהמשיח יעמוד כרזה לשני העמים, ואיך שהאומות תתלכדנה אליו. בישעיהו 42:6-7 המשיח יהיה ברית לעם (ישראל) ואור לגויים בפתיחת העיניים, כי הם עיוורים,כדי לשחרר שבויים מכלא ולשחרר מהצינוק אלה שיושבים בחושך. כמו כן, אנו רואים הארה מתרחשת בין העמים החל מגליל הגויים שהגיעו עד קצות הארץ.

בישעיהו 49:6 נאמר “נקל מהיותך לי  עבד להקים  את שבטי יעקב ונצירי ישראל להשיב ונתתיך  לאור לגוים,  להיות ישועתי עד קצה הארץ “.

רק לחשוב שעולם גוי היה מקבל או להישבע אמונים לנציג או משיח זר שהוסר מכניסתו הגופנית על פני האדמה במשך 2000 שנה מבחינה פסיכולוגית הוא מבלבל את המוח. בדרך כלל אנשים בוחרים מנהיגים מבין הקבוצה שלהם עדיין ישוע צבר לעצמו בכינוס עולמי מאנשים שלעתים קרובות חלקו עוינות והתנהגות אנטישמית כלפי העם היהודי. שלב את זה עם קוצר הזמן ואת ההשפעה הגיאוגרפית המצומצמת שהיה לו בעת שהלך על הפלנטה הזו, וזה מדהים בהיקפו.

ישוע הוא היהודי המשפיע ביותר שנגעה אי פעם באנושות. כמה אנשים יכולים להתווכח זה במובן שלילי בגלל רדיפות נוצרות שנקראו כך אבל האנשים האלה שזיהו עצמם כנוצרים לא היו תלמידיו של ישוע, והם היו מוטעים במעשיהם רעים ופשעי שנאה. יחד עם זאת אני מאמין שאלוהים עבד באופן ייחודי דרך בנו בהגשמת נבואה מקראית שהייתה ללא ספק לאימות. האתגר שלי אליך הוא שאתה לא תאפשר הכללתו של אלוהים בגויים ליהות ניגף לאמונה שלך כיהודי. רק קח בחשבון את האיחוד והשלום המפואר שיגרום מקהילה זו הברית חדשה מאמין שיהיה מאוחד באהבתם לאלוהים ואחד את השני.העדות החדשה מגדירה מערכת היחסים הזאת של אחדות כמי שקשור יחדיו כאיש אחד חדש על ידי פירוק את חומות איבה, האפסיים 2:14.

עברית משאבים

המקורות היהודיים של ישוע

jesusandjews.com/wordpress/category/jewish-question-of-jesus/יהודים-שאלת-ישוע/

Messiah for the gentiles

איך לקיים מערכת יחסים עם האלוהים

jesusandjews.com/wordpress/2010/01/19/איך-לדעת-את-אלוהים/

Hebrew Text © Bible Society.

To find out more about Bible Society visit www.biblesociety.org.uk

For Hebrew scriptures please visit www.biblesociety.org.uk/products

Leave a Reply