Làm thế nào để có mối tương giao với Đức Chúa Trời

Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời dựng nên tất cả mọi thứ bao gồm loài người, và cho dù Đức Chúa Trời là hoàn hảo và tốt lành nhưng loài người thì không. Đức Chúa Trời dựng nên loài người với yếu tố tự do đạo đức, cho phép con người có khả năng lựa chọn giữa điều tốt và điều xấu. Quyển sách thánh của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh, là sự bày tỏ của chính Ngài, trong đó nói rằng tất cả chúng ta đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Chúa.

Nếu tôi đưa ra một số điều luật liên quan đến đạo đức căn bản của luật pháp, sẽ không có ai có thể vượt qua luật pháp của Đức Chúa Trời dù chỉ một ít. Tội lỗi là chống lại Đức Chúa Trời và với người khác cho dù nó thể hiện qua sự phục vụ các thần tượng khác hoặc lạm dụng danh Đức Chúa Trời khi áp dụng chỉ để nói đến sự thất bại trong tình yêu dành cho Chúa với tất cả tấm lòng của chúng ta. Tiếp theo sau điều răn này đó là sự bất hiếu với cha mẹ; tội giết người được cho là bằng với tội ghen ghét; tội ngoại tình giống như sự ham mê của mắt; ăn cắp, nối chứng dối nghịch cùng người láng giềng, và cướp tài sản hoặc cướp vợ của người khác đều liên quan đến những động cơ và ham muốn sai trật.

Sự vi phạm này khiến chúng ta bị dứt khỏi hoặc bị tách rời khỏi Đức Chúa Trời mãi mãi. Nói cách khác, chúng ta bị lạc mất và cách xa khỏi Ngài bởi vì Ngài sẽ không cho phép sự thánh khiết của Ngài cùng tồn tại chung với tội lỗi. Tội lỗi khiến cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời và sự phán xét của Ngài giáng xuống không những bây giờ mà còn mãi mãi. Kinh Thánh mô tả đó là nơi mà lửa không hề tắt và đau khổ tột cùng.

Dường như tại đây mọi thứ chỉ là vô vọng, nhưng tin mừng đó là Đức Chúa Trời đã sai Đấng Mê-si đến, Ngài là Đấng vô tội. Vai trò của Ngài là cầu nguyện thay cho loài người trước mặt Đức Chúa Trời, và làm thế nào Ngài có thể làm được như vậy, đó là bởi Ngài đã tự dâng thân thể mình như là một tế lễ thay thế cho chúng ta để thỏa mãn sự công chính của Đức Chúa Trời.

Ngài không chỉ chết cho loài người để đem lại sự hòa thuận giữa chúng ta với Đức Chúa Trời mà Ngài cũng đã sống lại từ cõi chết và bây giờ Ngài đang chờ đợi để tiếp đón những ai đặt lòng tin nơi Ngài. Vì vậy bây giờ khi chúng ta qua đời, thân thể chúng ta sẽ chết nhưng chúng ta sẽ ở với Chúa và đây là điều mà Kinh Thánh nói đến như là sự sống đời đời.

Tất cả những điều này sẽ diễn ra khi chúng ta đưa ra một quyết định từ chính tấm lòng đặt niềm tin mình nơi Chúa Giê-xu, xem Ngài là Chúa Cứu Thế, là Đấng cất khỏi mọi tội lỗi và làm cho chúng ta hòa thuận với Đức Chúa Trời. Điều này cũng bao gồm sự chấp nhận Ngài là Chúa theo ý nghĩa rằng từ bây giờ chúng ta phục vụ Ngài trong sự vâng lời.

Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu theo cách này, Ngài sẽ ban cho chúng ta một dấu hiệu từ trời trong thân vị của Đức Thánh Linh, là Đấng ngự đến trong tấm lòng của người tin nhận, giúp chúng ta sống đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Sự thực hiện của đức tin này tiếp tục với nghi thức báp-tem bằng nước, giống như bước vào mồ mả bằng nước. Hành động này ấn chứng cho sự sanh lại qua thân thể tưởng nhớ đến việc làm của Đức Chúa Trời hành động trong tấm lòng, được công bố và xưng nhận bởi hành động, là hành động bày tỏ sự tương thông với thực tế biến đổi tâm linh trong khi trở nên con người mới từ bên trong.

Cả tiến trình này có vẻ như diễn ra đơn giản nhưng trong thực tế sự áp dụng của nó rất sâu sắc. Chúa Giê-xu mời gọi bạn và nói rằng: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.”

Người bạn của tôi ơi, nếu ngày nay bạn nghe tiếng Chúa gọi thì bạn đừng làm cho lòng mình cứng cỏi nhưng hãy dâng cuộc đời bạn cho Đấng Chăn Giữ linh hồn của bạn. Ngài yêu bạn và sẽ ban cho bạn sự bình an, là bình an vượt quá mọi sự hiểu biết và sự vui mừng không tả xiết. Điều này không nói rằng bạn sẽ chẳng bao giờ gặp bão tố trong cuộc đời mình, nhưng Chúa đã hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ chẳng bao giờ lìa cũng chẳng bao giờ bỏ chúng ta đâu.

Để kết thúc, tôi muốn khích lệ bạn hãy cầu nguyện xin Ngài bày tỏ chính Ngài cho bạn trong một cách thực tế và rõ ràng nhất để bạn có thể tin cậy nơi Ngài. Nếu bạn làm như vậy với sự chân thành và tấm lòng thành khẩn, bạn sẽ không bao giờ thất vọng vì chúng ta được khích lệ để nếm và biết Chúa của chúng ta là tốt lành dường bao. A-men

 

 

www.4laws.com/laws/vietnamese/default.html

Bài làm chứng của tôi về Chúa Giê-xu

How to know God

Leave a Reply