มุมมองของอิสลามที่ว่าพระคัมภีร์ไบเบิ้ลเสื่อมลง

ความจำเป็นที่จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของวรรณกรรมของพระคัมภีร์ไบเบิ้ลเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในความคิดและความกังวลของชาวคริสต์เช่นกันและข้าพเจ้าได้เขียนบทความก่อนหน้านี้มาสองเรื่องที่ลงไปเกี่ยวกับหัวข้อนี้ อันหนึ่งคือจากจุดยืนทางวรรณกรรมและอีกอันหนึ่งคือจากมุมมองทางประวัติศาสตร์ซึ่งข้าพเจ้าได้ใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (นอกเหนือจากพระคัมภีร์ไบเบิ้ล) เพื่อพิสูจน์การยืนยันนี้

jesusandjews.com/wordpress/2010/02/03/is-the-bible-reliable/
jesusandjews.com/wordpress/2014/01/19/does-archaeology-disprove-the-bible/

เพิ่มเติมจากจุดอื่น ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ลงไว้ในบล๊อกเหล่านั้น ข้าพเจ้าคิดว่ายังมีปัจจัยอีกสองสามอย่างที่ควรนำมาพิจารณาต่อคำถามถึงบูรณภาพของพระคัมภีร์ไบเบิ้ลเช่น การเตือนจากพระคัมภีร์ไบเบิ้ลเมื่อพระเป็นเจ้าจะลงมาพิพากษาใครก็ตามที่ทำลายหรือเปลี่ยนพระวาจาของพระเจ้า หรือต่อคำศักดิ์สิทธิ์นี้ , เฉลยธรรมบัญญัติ 4:2, วิวรณ์ 22:18 , จากความจริงที่ว่ามีสิ่งที่ต่อต้านศีลธรรมของคริสตศาสนาเพื่อหลอกลวง พูดเท็จ หรือเป็นพยานเท็จ ดังนั้นการพิจารณาถึงการกระทำของใครบางคนจากมุมมองทางจิตวิทยาและทางด้านจิตวิญญาณมันเป็นสิ่งที่คิดไม่ได้ว่าใครบางคนผู้ที่มีความเชื่อศรัทธาที่แท้จริงนั้นจะกล้าเปลี่ยนคำเหล่านั้นไปได้

ทฤษฎีสมคบคิดทั้งหมดนี้ขาดความน่าเชื่อถือในอีกแง่หนึ่งเช่นกันคือมันไม่เข้าท่าเลยสำหรับใครก็ตามที่จะเปลี่ยนหรือลบคำต่าง ๆ ออกที่ดูเหมือนว่าจะขัดแย้งในตัวมันเองซึ่งจะทำให้ถ้อยคำในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลดูไม่เป็นที่น่าพอใจหรือน่าสงสัย

เช่นกันในสองกลุ่มศาสนาที่แตกต่างกันคือศาสนายิว ซึ่งเป็นดังผู้ปกป้องพันธสัญญาเดิมหรือทานัค และชาวต่างศาสนาอื่น ๆ ที่เป็นดังผู้ที่ครอบครองหนังสือพันธสัญญาใหม่ที่มีอิทธิพลเหนือกว่า การเปลี่ยนแปลงของพระคัมภีร์ของพวกเขาทั้งสอง ดูเหมือนกว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย โดยเฉพาะที่พวกเขาต่างได้ร่วมแบ่งปันข้อความอันเดียวกันหรือใช้ร่วมกันมา แม้แต่การค้นพบม้วนหนังสือที่ทะเลตายที่กุมรันซึ่งระบุวันไว้ในข้อความที่เก่าแก่สุดของมาโซเรทิคประมาณ 1000 ปี ก็แสดงถึงบูรณภาพของพระคัมภีร์

อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกลุ่มที่ต่อต้านต่อการอ้างถึงความเสื่อมของพระคัมภีร์ไบเบิ้ลเช่นนั้น มิฉะนั้นพวกเขาก็คงไม่อาจจะดำรงอยู่ในฐานะคู่แข่งขันในมุมมองทางโลก และดังนั้นมันดูเหมือนว่าจะมีความเป็นเหตุและผลที่จะมีแรงจูงใจในการมองสิ่งนี้อย่างมีอคติต่อข้อมูลทางพระคัมภีร์ที่ชักจูงไปเพื่อพิสูจน์ว่ามันผิดมากกว่าถูกต้อง หลังจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดซึ่งดูเหมือนว่าเป็นที่ชัดเจนเมื่อมีการถามพวกเขาว่าใครทำให้พระคัมภีร์เสื่อมสลายลง เมื่อใดที่มีการเปลี่ยนแปลง และสิ่งใดที่เปลี่ยนไปจริง ๆ มาถึงจุดนี้เราไม่ได้รับคำตอบที่เหมาะสมอย่างไรกลับมาต่อคำกล่าวหาเหล่านี้ทั้งหมดซึ่งขาดหลักฐานที่เพียงพอในการตอบคำถามสามประการเหล่านี้เลย

ข้าพเจ้าไม่แม้แต่ที่จะคิดเลยว่ามีกรณีใดที่ชัดเจนจาก คัมภีร์อัลกุอาน ในการปฏิเสธพระคัมภีร์ไบเบิ้ลว่ามันได้รับการยืนยันเป็นดังพระวาจาของพระเป็นเจ้าใน ซูเราะห์ 2:87, 3:3, 4:163, 5:46-47, 5:68, 10:94.

มากกว่านั้น คัมภีร์อัลกุอาน ดูเหมือนว่าจะแสดงว่า พระวาจาของพระเป็นเจ้าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ 6:114-115, 6:34, 10:64.

ดังนั้นคัมภีร์อัลกุอาน ที่ระบุว่าพระวรสาร , โตราห์ และ บทสดุดี เป็น “พระวาจาของพระเป็นเจ้า” ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ข้าพเจ้าเชื่อว่ามิตรสหายมุสลิมของข้าพเจ้าว่าพวกเขาไม่มีข้อถกเถียงที่ถูกต้องจากหนังสืออันศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งของพวกเขาเพื่อมาสงสัยต่อพระคัมภีร์ไบเบิ้ล มากกว่านั้นการกล่าวว่า พระวาจาของพระเป็นเจ้า ในฐานะที่ได้รับการเปิดเผยในหนังสือโตราห์ บทสดุดี และ พระวรสารได้ถูกเปลี่ยนแปลงก็เท่ากับมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นกับคัมภีร์อัลกุอาน เช่นเดียวกันด้วย ถ้าหากว่ามันเป็นพระวาจาของพระเป็นเจ้าจริง ๆ

การอนุมานของคัมภีร์อัลกุอาน ต่อการที่พระวาจาของพระเป็นเจ้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นั้นจริงแล้ว ดูเหมือนว่าจะมีเหตุผลเพียงพอจากที่ว่าพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพมีอำนาจสูงสุดจะไม่ทรงสามารถที่จะรักษาพระวาจาของพระองค์ได้ ตลอดเวลาได้กระนั้นเชียวหรือ?

ที่สุด ถ้าพระคัมภีร์ไบเบิ้ลนั้นถูกต้องตามที่คัมภีร์อัลกุอานได้ยืนยัน ในช่วงเวลาของมูฮัมหมัดแล้วนั้น สิ่งนี้ก็จะก่อให้เกิดปัญหาสำหรับมุสลิมที่กล่าวหาว่ามันได้มีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่มีการรวบรวมหลักฐานทางพระคัมภีร์ตามคำกล่าวของปิตาจารย์ในศาสนจักรในยุคเริ่มแรกที่ระบุวันเวลาที่อิสลามได้ยืนยันความถูกต้องของพระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่เรามีอยู่ทุกวันนี้แสดงว่ามันก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในเวลานับพันปี ดังนั้นจากมุมมองของมุสลิมที่กล่าวว่าพระคัมภีร์ไบเบิ้ลเสื่อมลงนั้นจึงเป็นการปฏิเสธต่อคำสั่งสอนทางการของมูฮัมหมัดซึ่งเป็นการขัดแย้งต่อการกล่าวอ้างของคัมภีร์อัลกุลอานซึ่งสนับสนุนการการดลใจการรักษาและความชอบธรรมของพระคัมภีร์ของคริสตชน

 

 

ลิงค์เกี่ยวข้องอื่น ๆ

วิธีการมีสัมพันธภาพกับพระเจ้า

แหล่งข้อมูลของชาวอิสลามและมุสลิม

ภาษาไทย

An Islamic view that the Bible has been corrupted

 

 

Permission granted by David Woods for excerpts taken from the article on “ Muhammad and the Messiah” in the Christian Research Journal Vol.35/No.5/2012

Leave a Reply