Tanrı’yla nasıl ilişki kurulur

Kutsal Kitap bizlere Tanrı’nın insanoğlu dahil olmak üzere her şeyi yarattığını ve Tanrı’nın kusursuz olmasına rağmen, insanların kusursuz olmadığını öğretmektedir. Tanrı, insanoğluna iyi ve kötü arasında seçim yapma kapasitesi vererek onları özgür bir ahlak temsilcisi kıldı. Tanrı’nın kutsalı olan Kutsal Kitap, hepimizin günah işlediğini ve O’nun yüceliğinden yoksun kaldığımızı bize anlatan Tanrı’ya ait bir esinlemedir.

Yasa’nın ahlaki temelini oluşturan bazı buyrukları adlandırmak durumunda olsam, Tanrı’nın yasasını bir dereceye kadar çiğnememiş insan bulamazdım. İster başka tanrılara hizmet etmek, ister Rab’bin sevgisini tüm yüreğimizle göstermekte başarısız olan lekeli uygulamalarla Tanrı’nın ismini suistimal etmek yoluyla olsun, günah Tanrı’yı ve diğer insanları ihlal etmektedir. Bu emir, anne babamıza saygısızlık etmek, nefretle eşdeğer olan cinayet, gözlerimizle dahil olmak üzere, zina, hırsızlık, komşumuza karşı yalancı şahitlik yapmak ve başka birine ait olan mala ya da kadınına göz dikmek veya kadına karşı yanlış arzular ve davranışlar içine girmek gibi durumları kapsamaktadır.

Bu ihlal bizleri sonsuza kadar Tanrı’dan uzaklaştırıp, yollarımızı ayırdı. Diğer bir deyişle, Kutsal yapıya sahip olan; kendisini günahla yaşamaya izin vermeyeceği için bizler kaybolduk ve O’ndan ayrı düştük. Günah, sadece burada değil, sonsuzlukta Tanrı’nın gazabını ve yargısını getirmektedir. Kutsal Kitap orayı, ateşin asla sönmediği ve büyük bir ızdırabın olduğu bir yer olarak tanıtmaktadır.

Bu noktada, durum umutsuz görünmektedir ancak iyi haber şudur ki; Tanrı günahsız olan Mesih’i gönderdi. O’nun görevi, Tanrı’nın huzurunda insanlar için aracılık etmekti ve Tanrı’nın adaletini yerine getirmesi için kendi fiziksel yaşamını bizim adımıza bir çeşit takas olarak sunarak, bu görevi yerine getirmiştir.

O sadece insanoğluyla Tanrı arasında barış sağlamak için ölmemiş, aynı zamanda ölümden dirilmiştir ve artık ona inanıp, güvenenleri yanına almak için beklemektedir. Vefat ettiğimizde bedenlerimiz ölecektir, fakat bizler onunla birlikte olacağız. İşte Kutsal Kitap’ın sonsuz yaşam olarak adlandırdığı da tam olarak budur.

Bunların tümü; İsa’yı günahları silen ve Tanrı’yla aramızda barış getiren Kurtarıcımız olarak kabul ettiğimizi yürekten itiraf ettiğimizde gerçekleşir. Buna aynı zamanda, artık O’na bağlılıkla hizmet ediyor olmamız bakımından O’nu Rab olarak kabul etmemiz de dahildir.

Bu kapasitede İsa’yı aldığımızda, Tanrı, yaşamlarımızda O’nunla yürüdüğümüz yolda, bize yardım eden, yüreğimizde çalışan cennetten bir parça olan Kutsal Ruh’u bize gönderir.

Bu inanç hareketi, su vaftizi töreni veya suyla dolu bir mezara girmek gibi suya batırma eylemini izlemektedir. Bu eylem, içimizde çalışan Tanrı’yı fiziksel olarak anarak, yeni bir doğumu simgeler, yürekte yeni bir insan olurken yaşanan değişimin ruhsal bir gerçekliğini bildiren bu eylem aracılığıyla Tanrı’nın yüreğimizde çalıştığı açıklanıp, kabul edilir.

Bu tüm süreç, basit bir eylem gibi görülebilir fakat o büyük bir önem ve anlama sahiptir. İsa  şu sözlerle sizi çağırıyor: “Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size huzur veririm. Ben yumuşak huylu ve alçakgönüllüyüm. Boyunduruğuma girin ve benden öğrenin, böylece canlarınız huzur bulur. Boyunduruğum kolay taşınır, vereceğim yük de hafiftir.”

Dostlarım, eğer İsa’nın bugün sizi çağırdığını duyarsanız, lütfen yüreğinizi katılaştırmayın, aksine ruhunuzun Çobanına hayatınızı teslim edin. O sizi seviyor, size tüm kavrayışı aşan bir huzur ve tarif edilemez bir sevinç sunacaktır. Bu demek değildir ki; asla hayatınızda zorluklara göğüs germeyeceksiniz ancak O bizi asla bırakmayacağına ve asla terketmeyeceğine dair söz verdi.

Sözlerime son verirken, O’na iman etmemiz üzere, gerçek ve hissedilir bir şekilde kendisini açığa çıkarması için sizleri Tanrı’ya dua etmeye teşvik ediyorum. Bunu yürekten, içten ve samimi olarak yerine getirirseniz, hayal kırıklığına uğramayacaksınız, çünkü bizler iyi olan Rab’bi mecazi olarak tatmak ve O’nu görmek için teşvik edildik. Amin

 

 

Daha fazla Bağlantılar

www.4laws.com/laws/turkish/default.htm

İsa’yla ilgili tanıklığım

jesusandjews.com/wordpress/

Leave a Reply