יהודים שמאמינים בישוע בוגדים ביהדות

ובכן מאיפה מתחילים להגדיר מהי יהדות? כל אחד מגדיר לפי דעתו מיהו יהודי. קשה להגדיר את ההגדרה הזו בבלוג אחד בלבד, וזה יכול להפוך די מתיש לאור גודל היקף האמונות והמסורות.

בגדול, היהדות הינה מה שכל אחד רוצה שהיא תהיה, ויהדות מודרנית היא יותר המצאה אנושית של אוסף רעיונות דתיים, דוקטרינות, תרגולות ואמונות תפלות, יותר מאשר הקפדה על מצוות התנ”ך.

כפי שציינתי בבלוג האחרון שלי בקשר ליהדות עכשווית, דנתי כיצד היהדות התפתחה מימי התנ”ך, לצורה סתגלנית של הלימודים המסורתיים של גברים, כפי שבאה לידי ביטוי דרך רעיונות רבים של רבנים בעבר ובהווה.

היהדות הרבנית נטלה על עצמה את הזכות כסמכות של אמירה נבואית, אשר שימשה במקור כדי לשנות ולעצב מחדש את מבנה הזרם המרכזי של היהדות.

ראשית היהדות הרבנית התפתחה בעיקר ממסורת הפרושים, ונתנה תוקף לפסקי דין ופרשנויות שונות, כפי שנמסרו באמצעות יצירות רבות של ספרות, כגון היהדות האורתודוקסית.

לפני חורבן בית המקדש השני היו פלגים שונים של יהודים דתיים אשר תפסו עמדות שונות על אמונה ושמירת מצוות. חלק מקבוצת אלו היו האיסיים, הצדוקים והפרושים.

כיום, כמו אז, ישנן מחלוקות רבות בין אלו שמעלים טענות כלפי דת היהדות. לחלק מאותם ענפים של היהדות יש דרכים שונות של שמירת קיום מצוות ואמונה, בין אם אתם אורתודוקסים, קונסרבטיבים, רפורמים רקונסטרוקציוניסטיים, וקבוצות כמו הקראים.

ישנו מגוון רחב של אנשים בביטוייה של היהדות, בכך שישנן קבוצות בתוך קבוצות, ולקבוצות המשנה האלו ישנן השקפות מסורתיות שונות, המבוססות מהשפעות גיאוגרפיות. לכן לא ניתן לתת הגדרה אולטימטיבית ליהדות בעבר ובהווה, אך למרות זאת הקבוצות השונות קיבלו ו’סבלו’ אחת את השנייה, גם אם לא הייתה ביניהן הסכמה מלאה.

בנוסף ישנה עוד קבוצה שעלתה בקנה אחד עם קבוצות דתיות עתיקות אלה של יהודים, והייתה ידועה בשם המשיחיים. הם לא נקראו כך משום שהיו להם ציפיות ותקוות משיחיות, כמו שהיה במקרה של רבים מהיהודים הדתיים של אותה תקופה, אלא משום שהם האמינו בדמות משיחית ממשית.

לעם היהודי היו כמה משיחים עתיקים ומודרניים, שלא השפיעו על העולם באותה הצורה שהמשיח היהודי ישוע השפיע.

הקבוצות או החסידים של משיחי השקר בדרך כלל התפוגגו במשך הזמן, וחסידים אלו כבר לא קיימים כיום, כמו המקרה של חב”ד, שלאחרונה איבדו את המועמד שלהם לתואר זה.

המאמינים המשיחיים האלו תמיד היו קיימים, מתחילת שירותו של ישוע לפני 2000 שנה ועד ימינו, מספרם מגיע עד ליותר מ -300,000 יהודים מאמינים כיום.

גם להם יש את הביטוי הייחודי ליהדות שלהם, אשר מבוסס במונח תנ”כי כאנשי “הברית החדשה”, כפי שתיאר הנביא ירמיהו בירמיה 31:31, ונחשבו במקור כ”אנשי דרך”. רבים מהאנשים האלה שמרו כל הזמן, או ניסו לשמור, על הקשר תרבותי והזהות שלהם בתוך הציבור היהודי הרחב, וגם הם ראויים להיכלל בתוך הקהילה היהודית  הדתית ששומרת מצוות.

האם ידעתם שעד זמן לא רב, לפני כמה מאות שנים, יהודים חסידיים נחשבו ככופרים ומגורשים, אבל עכשיו כיום, הם זוכים בכבוד מצד הציבור הדתי, לאחר שסבלו רדיפות עקב אמונתם. ממש כמוהם, יהודים משיחיים רבים, סובלים כיום דחייה ורדיפה, במיוחד בישראל.

אז מי בוגד פה במי, ובאיזו סמכות עליונה יכולה קבוצה אחת של יהודים  להפלות קבוצה אחרת? למשיחיים האלו יש את אותה הזכות לביטוי האישי של אמונתם, כיורשי ההבטחה התנ”כית להיות יהודי הברית חדשה. יהודים אלה דורשים שיכירו בהם, ומזהים את עצמם עם אלוהי אברהם, יצחק ויעקב.

לסיכום, המאמינים המשיחיים שמחזיקים באמונתם שישוע הוא המשיח, ורואים את עצמם כיהודי הברית החדשה, בגדו אולי רק בנקודות מבט אחרות של היהדות בצורה מינימאלית, אבל מצד שני, למי מבין הקהילה היהודית אין דעות או נקודות מבט מאתגרות בכל הנוגע לאופי הביטוי של היהדות.

לבסוף, אתה יכול להאמין בישוע או ישו, ובאותו זמן להיות נאמן לביטוי האישי של האמונה היהודית, אשר מוצאה מבוסס במקורות הסמכות המקראית בפסוקים העבריים (התנ”ך).

 

 

עברית משאבים

המקורות היהודיים של ישוע

jesusandjews.com/wordpress/category/jewish-question-of-jesus/יהודים-שאלת-ישוע/

jesusandjews.com/wordpress/2009/04/16/jewish-apostate

איך לקיים מערכת יחסים עם האלוהים

jesusandjews.com/wordpress/2010/01/19/איך-לדעת-את-אלוהים/

Leave a Reply