המשיח בדניאל

ישווע הוא המשיח שהוא מתואר ב דניאל 7 :13.

 

13 “חזה הוית בחזוי לילא וארי עם ענני שמיא כבר אנש אתה הוה ועד עתיק יומיא מטה וקדמוהי הקרבוהי : 14 ולה יהיב שלטן ויקר ומלכו וכל עממיא אמיא ולשניא לה יפלחון שלטנה שלטן עלם די לא יעדה ומלכותה די לא תתחבל.”

 

זהו תיאור עמוק להאדרתו של המשיח כפי שנמצא בתנ”ך אשר מתאר באופן ברור את תחושתו של דמיון וזהות לאנושות, תוך שמירה על מצב רוח מרומם של אלוהות.

ישוע מתייחס לעצמו בהגדרה בכמה הזדמנויות כמו להיות “בן האדם”. כתבים מסוימים אחד במתי 24:30 יש דמיון מפתיע המבוסס על מלל דומה כפי שנמצא כאן בדניאל.

30 “אז יראה אות בן האדם  בשמים, ואז יספרו כל משפחות הארץ ויראו את בן האדם בא עם ענני השמים, בגבורה ובכבוד רב. 31 והוא ישלח את מלאכיו בשופר גדול ויקבצו את  בחיריו מארבע הרוחות, מקצות השמים עד קצותם.

ישוע כדמות משיחית הייתה מרומם וקבלה שליטה על כל העמים ואומות כמו נבואת דניאל מציין.בשבירה של הממלכה שלו היה רב ביישום וההשפעה העולמיים שלו ואף כי הוא לא מומש באופן מלא אך עדיין לא ממועט.

הנצרות היום נחשב לדת הגדולה ביותר שהעולם נראה ללגבי ישוע כמשיח היהודי שלהם. זהו אחד מהמאפיינים על המשיח שגורם לו בולט בין מועמדים משיחיים ושהשפעתו היא על ההגויים   למי היה מציע את נאמנותם אליו באופן דומה. מי עוד מתאים לתיאור הזה בהיסטוריה האנושית?

למרות הנצרות מהיקף רחב עולם היא עדיין במידה רבה עדיין נרדפת בממלכתו של המשיח לא הושמד.

לא משנה כמה המערכת העולמית קבעה להשמיד את השלטון והשפעתו של המשיח על ידי הפצת השנאה והאלימות שלו בדרך של דתות / כתות שווא ובאמצעות השפעות הפילוסופיות של הומניזם ואתאיזם הכופרות זה לא הצליח פילתכניתו של הרצח עם.בניסיונות השווא שלהם שהם כבר לא שווים כלום ולא הצליחו לכבות את תהילתו. כל מתקפה חזיתית מיוצגת מכל שלטון ארצי וכוח כמו מלכים, שליטי דיקטטורים וכאלה לא הצליחה להוציא אותו מכסאו למרות שהם עצמם כבר מזמן סולקו מהתפקיד הנחשק של שלטון.

בזמן שדניאל מתאר את הציות של גוים תהילים 2 נמצא בצמוד לשלטון  כאבל כבר הסברתי. היום זו היא מציאות שחיה לאמיתות על המימוש של כתבי הקודש.

 

1 למה רגשו גוים

ולאמים יהגו ריק?

2 יתיצבו מלכי הארץ 

ורוזנים נוסדו  יחד

על יהוה ועל משיחו:

3 ננתקה את מוסרותימו

 ונשליכה ממני עבתימו

4 יושב בשמים ישחק

אדני ילעג למו:

5 אז ידבר אלימו באפו

 ובחרונו יבהלמו :

6 ואני נסכתי מלכי

 על ציון הר קדשי :

7 אספרה אל חק

 יהוה אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך

8 שאל ממני ואתנה גוים נחלתך

ואחזתך אפסי ארץ :

9 תרעם בשבט ברזל

ככלי יוצר תנפצם :

10 ועתה מלכים השכילו

 הוסרו שפטי ארץ:

11 עבדו את יהוה ביראה

 וגילו ברעדה :

12 נשקו בר פן יאגף ותאבדו דרך

 כי יבער כמעט אפו

אשרי כל חוסי בו .

 

בעוברו לממד חשוב נוסף של דניאל הוא שהופעתו נקראת “בנו של אדם” אך אנו רואים שהוא קבל ואפשר פולחן שהיה דבר אסור על סמך עדותו של המילה של אלוהים. אלוהים לא  מתחשב בפולחן של כל דמות אחרת אם בהמה או מלאך והוא אומר שלא לעשות כך גם אלילים שבעיקר מדרג מספר אחד בין העשר המילים או מצוות של האדון. הממלכה מרוממת זה הייתה שמורה באופן ייחודי לאלוהים עצמו, וזה מועבר בספר שמות 34: 14ובספר דברים : 4:15-20.

14 “לא תשתחוה לאל אחר כי יהוה קנא שמו אל קנא הוא .”

דברים 4:15-20

 

 15ונשמרתם מאד לנפשתיכם כי לא ראיתם כל תמונה ביום דבר יהוה אליכם בחרב מתוך האש :16 פן תשחתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל תבנית זכר או נקבה: 17 תבנית כל בהמה אשר בארץ תבנית כל צפור כנף אשר תעוף בשמים: 18 תבנית כל רמש באדמה תבנית כל דגה אשר במים מתחת לארץ : 19 ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמים ונדחת והשתחוית להם ועכדתם אשר חלק יהוה אלהיך אתם לכל העמים תחת כל השמים :20 ואתכם לקח יהוה ויוצא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה” .

 

זה בהדגשה קובע כי אין אלים אחרים היינו עובדים   אותו . אז איך “עתיק הימים” מאפשר להסטה זו של אמת. הוא לא, ולכן זה רגע מכונן שבו טבעו של להמשיל אל “בן האדם” היה מתאחד עם אלוהים  עצמו במסתורין של אחדותו של האל.

לבסוף האתגר שלי אליך הוא שאתה לא מוצא את עצמך כמו משתתפים בתהילים 2. אם אתה חושב שאתה נאמן לאלוהים תזכור כי כמו שאתה לומד את התנ”ך תוכל לראות שוב ושוב איך שהעם הנבחר של אלוהים דחה הרף הנציגים הנבחרים של אלוהים הכוללים את  נביאים, כוהנים, המלכים, ואפילו את אלוהים עצמו . סמכותו של אלוהים היה מאותגרת מסיני ולפני שאפילו לשעה הנוכחית של דחייה האחד למי הכבוד וציות נובע.

המשיח בישעיהו 53 נדחה ובחשבונות הבשורה שהוא אומר שהוא בא אל שלו ורק שלו לא קיבלוהו שסופו של הדבר הוביל לגלגלתא ומוות על הכלי האנושי של עינויים כלומר הצלב. זה מן הצלב שישוע לקח ניקור מכונה מזכריה 12:10-13.

 

10 “ושפכתי על בית הדוד ויושבי ירושלים spirita חן והתחנונים. הם יחפשו onb, זה שדקר, והם מתאבלים עליו כמו שמתאבלים על בן יחיד, ומתאבל מרה עליו כאחד מתאבל על בן בכור. 11 באותו יום הבכי בירושלים יהיו גדול, כמו הבכי של רמון חדד במישור של מגידו. 12 האדמה תתאבל, כל שבט בפני עצמו, עם נשיהם בעצמם: שבט בית הדוד ונשיהם, החמולה של ביתו של נתן ונשיהם, 13 שבט של בית הלוי ונשיהם , החמולה של שמעים ונשיהם, 14 וכל שאר החמולות ונשיהם.

 

זהו תיאור נפלא לסופיות של גאולה לעם ישראל שבשבילם הוא היה מנוקב. אז סופו של דבר בזמן המתנה לתקופה בלתי המוגבל של הופעתו וחזרתו  בשופכים את הרוח זו של חן ותחנונים לנו שמע בקול ה ‘כדבר על ידי התהילים ב 95 : 7 שעומר “היום  “אם  בקולו תשמעו אל תקשו לבבכם כמריבה.” היום בוהו נאמץ אספקה של אלוהים ותנו לנו לנשק את “הבן” אלא אם  הוא יכעס עליך ויהרוס אותך. אני מתפלל שתיהיה המוטב  של חסדו תוך ההימנעות מזעמו ושיקול דעתו.

עברית משאבים

המקורות היהודיים של ישוע

jesusandjews.com/wordpress/category/jewish-question-of-jesus/יהודים-שאלת-ישוע/

jesusandjews.com/wordpress/2009/06/25/the-messiah-in-daniel/

איך לקיים מערכת יחסים עם האלוהים

jesusandjews.com/wordpress/2010/01/19/איך-לדעת-את-אלוהים/

Hebrew Text © Bible Society.

To find out more about Bible Society visit www.biblesociety.org.uk

For Hebrew scriptures please visit www.biblesociety.org.uk/products

Leave a Reply