د اسلام نظريه چې مقدس کلام ګډ وډ شوې دې

د مقدس کلام د اصليت ثابتولو ضرورت د عيسائيت وجود دې او ما په دې باندې مخکښې دوه مضمونونه ليکلى دى، د يو بنياد په کتابى نظريه او د بل بنياد په تاريخ باندې دې چې کوم ما د مقدس کلام د ذريعې نه بهر د دعوې ثابتولو د پاره استعمال کړى دى

jesusandjews.com/wordpress/2010/02/03/is-the-bible-reliable/
jesusandjews.com/wordpress/2014/01/19/does-archaeology-disprove-the-bible/

د نورو نقطو نه علاوه چې په ما په دې بلاګونو باندې ليکلى دى زما په خيال يو څو نورې خبرې هم شته چې کله مونږ د مقدس کلام په صداقت باندې سوال کوو نو ذهن کښې يې ساتل په کار دى لکه چې د مقدس کلام خبردارې چې خدائ پاک به د هغه چا عدالت کوى چې څوک د هغۀ په مقدس کلام کښې ادل بدل کوى، د تثنيا کتاب ٤: ٢، مکاشفات ٢٢: ١٨، سره د هغه حقيقت چې کوم د عيسائيت د دهوکه کولو، دروغو، او د غلاط شهادت د اخلاقى معيار خلاف دې. نو چې کله د چا د عمل اندازه چې د نفسيات او روحنيات نه لګولې شى نو دا بې عقلى وى چې څوک يو اصلى ايماندار وى نو د د مقدس کلام د بدلولو جرات به ورکړى

دا د دهوکې ټوله نظريه څۀ اصليت نۀ لرى يا به داسې ووايو چې دا څۀ خبره نۀ ده چې يو کس به بدلون کوى او د مخالفت خبره به ترې نۀ لرې کوى چې د هغې په وجه د مقدس کلام ايتونه ښۀ او شکمن نۀ ښکارى

او د دوو مذهبى د ډلو د پاره هم، يهوديان چې د زړې لوظ نامې حفاظت کوونکى، او غېر قومونه چې د نوې لوظ نامې ساتونکى وو، داسې نۀ ښکارى چې دواړه لوظ نامې بدلې شوې وى ځکه چې د دواړو په ايتونو کښې مماثلت موجود دې. په قرمان کښې د مړ درياب د صحيفو څرګندېدل د زرو کالو د زوړ مصورى رسم الاخط د صحيفو صداقت ښکاره کوى

خو ما ته پته ده د مخالفو ډلو د پاره ضرورى وى چې د مقدس کلام د ګډ وډى خبره کوى ګنى د دنيا د نظريې مقابله نۀ شى کولې نو ځکه دا خبره مناسبه ښکارى چې دا تعاصب به موجود وى چې د مقدس کلام د اصلى ثابتولو په ځائ به يې غلط ثابتوى. د دې هر څۀ نه پس ثابته ده چې کله تپوس ترې نه وشى چې مقدس کلام چا ګډ وډ کړې دې، کله يې بدل کړې دې، او څۀ په کښې بدل شوى دى. نو په دې موقعه د دې الزامونو صحيح جواب نۀ وى ځکه چې د ثبوتونو کمې وى چې د دې درې سوالونو جواب وشى
زما خيال نۀ دې چې د قران نه هم ثابتېږى چې مقدس کلام نامنظوره کړى لکه چې په دې سورتونه کښې دې ته د خدائ پاک کلام وئيلې شوې دې. ٢:٨٧, ٣:٣, ٤:١٦٣, ٥:٤٦-٤٧, ٥:٦٨, ١٠:٩٤

بله خبره دا ده چې قران وائى چې د خدائ پاک په کلام کښې هيڅ کله رد او بدل نۀ شى کېدې. سورت
٦:٣٤,. ١٠:٦٤, 6:114-115,
نو چې قران وائى چې انجيل، تورات او زبور د خدائ پاک کلام دې چې په دې کښې رد او بدل نۀ شى کېدې زما يقين دې چې د ډېرو مسلمانانو دوستاسو سره د هغوئ د مقدس کلام نه پورا جواب نشته چې په مقدس کلام باندې شک وکړى. د دې نه علاوه دا خبره چې د تورات، زبور او د انجيل شريف په شکل کښې نازله شوې وحى بدله شوې ده نو په قران باندې هم سوال اوچتېږى چې دا په حقيقت د خدائ کلام دې او که نه

په حقيقت کښې د قران په دې خبره کښې وزن شته چې د خدائ کلام لا تبديل دې او چې قادر المطلق خدائ د خپل کلام هر وخت حفاظت ولې نۀ شى کولې؟

اخرى خبره کۀ مقدس کلام د محمد د وخت په مطابق صحيح وى لکه څنګه چې قران وائى نو دا بيا د مسلمانانو د پاره مسئله جوړوى چې الزام لګوى چې په دې کښې بدلون شوې دې ځکه چې د صحيفو د د خبره سره مطابقت ثبوت شته چې د وړومبۍ کليسا مشران ثابتوى چې نن زمونږ سره کوم مقدس کلام موجود دې نو د صدو نه پس هم بدل شوې نۀ دې
نو چې کوم مسلمان وائى چې د مقدس کلام بدلون شوې دې نو هغوئ د محمد د وحى په ضد لګيا دى چې قران د وحى، حفاظت، او د عيسائى صحيفو د صداقت خبره کوى

لنکونه

د خدائ پاک سره به څنګه تعلق لرې

مسلمان او اسلام ذرائع

پښتو-Pashto

An Islamic view that the Bible has been corrupted

 

Permission granted by David Woods for excerpts taken from the article on “ Muhammad and the Messiah” in the Christian Research Journal Vol.35/No.5/2012

Leave a Reply