Кудай менен кандайча мамиле кылса болот

Кудай адамзатты кошуп эсептегенде бардык нерселерди жаратканын жана ошондой болса да, Кудай кемчиликсиз жана ийгиликтүү экенин, адам андай эместигин Библия бизге үйрөтөт. Кудай ийгилик менен жамандыктык арасыан таңдап алуу жөндөмдүүлүгүн берип адамзатты эрктүү моралдуу өкүл кылди. Кудайдын ыйык китеби, библия бардыгыбыз Анын даңкына ылайык келбестигимизди жана бардыгыбыз күнөө кылганыбызда айткан Кудайдын Өзү жөнүндөгү аяны болуп эсептелет.
Эгер мен мыйзамдын моралдык негизги болгон кээ бир осуяттарды атасам, бир аз даражада Кудайдын мыйзамын бузбаган эч ким болбогон болот эле. Күнөө Кудайды жана башка адамдарды жан –дилибиз менен Теңирди жетишерлик сүйүү албаштыкты толугураак жумшаш менен башка кудайларга кызмат кылыш же Кудайдын атын туура эмес колдонуу аркылуу ал кордойт. Бул осуят артынан ата-энелерибиздин абийирин төгүү, жек көрүүчүлүкө теңештирилген өлтүрүү, көздөрүбүз менен айбанча кумарын арттырууга окшоштурулган ойноштукту, уурулук кылуу, кошунабызга каршы жалган күбөлүк берүүдү, жана башка бир адамдын мүлкүнүн артынан түшүү же болбосо туура эмес калоолор жана ниеттер менен алектенген катын келет.
Бул бузуу биздин Кудайдан түбөлүк үзүлүшүбүз же алыстанышыбызга себеп болду. Башка сөз менен айтканда, биз жоголдук жан Кудайдан ажырадык, анткени Ал күнөө менен бирге жашоо менен Өзүнүн ыйык болушуга жол бербейт. Күнөө Кудайдын каарын жана анын бул жерде гана эмес, түбөлүктө да келтирет. Библия аны от өчпөгөн жана өтө чоң азап болгон жер деп баяндайт.
Бул баскычта үмүт үзүлгөндөй көрүнөт, бирок Кудай күнөөсүз болгон Машайыкты жибергени жакшы кабар болуп эсептелет. Анын милдети Кудай алдында адамдар үчүн арачы болуу болгон жана Ал муну Анын физикалык өмүрүн биздин үчүн алмашуу түрүндө берип аткарды, ошол себеп менен Кудайдын чындыгына ылайык келди.
Ал Кудай менен биздин үчүн тынчтык жаратып адам заты үчүн өлгөн гана эмес, Ал аны менен бирге өлүп кайра тирилди жана эми Ал Ага ишенгендерди кабыл алышты күтүп турат. Ошондой эле эми өлүмгө туш келгенде биздин денебиз өлөт, бирок биз Аны менен болобуз жана бул библия түбөлүк өмүр дегенидир.
Биз Ыйсаны күнөлөрдөн куткаруучу жана Кудай менен бирге боло турган тынчтыкты бизге алып келе тургандай аныктап Куткаруучубуз катарында Ыйсада жүрөктөн тобо кылганда булардын бардыгы анык болот. Биз азыр Ага ылайык кызмат кылгандай Теңир катарында Аны кабыл алышты да бу камтыйт.
Ыйсаны биз ушундай кабыл кылганда? Ал бизге өмүрүбүздү Кудай менен бирге жашашыбызга жардам берип ишенген адам ичине жайгашыш үчүн келген Ыйык Рух болуп бейиш тынчтыгын жиберет.
Ишенимдин бул ишинен кийин cууга чокунууду же суу астындагы көр, бейин сыяктуу чөмүлтүүдү баштан өткөрөт. Бул аракет ички тараптан жаңы адамга айланыштын рухий чындыгын айта турган бул аракет аркылуу билдирилген жана тутулган Кудайдын ички иштешин дене жагынан эске алуу менен жаңы төрөлүштү билдирет.
Бул бүт процесс колдонуу үчүн абдан толук болсо да, жөнөкөй иш болуп көрүнүшү мүмкүн. Ыйса сизди мындай деп чакырат ” Мага кел, чарчап-чаалыкандар жана кыйналгандар бардыгыңар мага келгиле, мен сизге тынчтык берем. Моюнтуругумду ал жана Менден үйрөн, анткени Мен жүрөктөн момун жана жупунумун, жана сиздин көңүлдөрүңүз үчүн тынчтык табасыз. Анткени менин моюнтуругум жакшы, жүгүм жеңил.
Досум эгер бүгүн Анын сизди чакырган добушун уксаңыз, анда өтүнүч, жүрөгүңүздү катуулантбаңыз, анын ордуна көңүлүңүздүн Койчусуна өмүрүңүздү тапшырыңыз. Ал сизди сүйөт жана айтып бере алгыс бардык түшүнүүлөр жана кубанычтан артыкча болуучу тынчтыкты сизге берет. Бул сиздин эч качан эч кандай катуу боронду башыңыздан өткөрбөгөнүңүздү билдирбейт, тескерисинче Ал бизге бизди эч качан таштабайм жана калтырмайм деп убада кылганын билдирет.
Жыйынтык чыгарып мен Ага ишенишинг үчүн ачык жана чын жол менен сага Өзүнү ачып бериши үчүн Ага сыйынышыңды кубаттар элем. Эгер сиз муну чак ниеттик менен жана чын жүрөктөн аткарсаңыз, ыранжыбайсыз, анткени биз Теңир жакшы экендигин образдуу көрүү жана сынап көрүүгө кубатталганбыз. Оомийин.

 

 

 

Мусулман жана Ислам тууралуу маалымат булактар

Кыргыз-Kyrgyz

How to know God

Leave a Reply