Миний Есүсд өгсөн өчиг

Сайн уу миний нэрийг Роб гэдэг ба би АНУ –н Техасаас ирсэн. Би өөрийн талаар жоохон зүйлсийг өгүүлеэ. Би голцуу өөрийн Бурханд итгэл итгэл болон өөрийн мэдүүлэгийн талаар эхэлдэг ба энэ нь надад маш чухал. Ойролцоогоор хорин жилийн өмнө би жинхнээсээ хоосролыг мэдэрсэн хэсэг хугацаанд байсан. Би Есүсд итгэж эхлэснээс хойш тэр намайг бүрмөсөн өөрчилсөн ба одоо надад энэ дэлхий өгсөнөөс илүү их хайр, баяр баясал, болон энх амгалан байдлыг надад мэдрүүлсэн. Тэр миний хүсэл сонирхол ба миний амьдрал болсон.
Хэрэв энэхүү туршлагыг мэдрээгүй бол би урт хугацааны өмнө бууж өгөөд өөр төрлийн итгэл үнэмшлийн талаар хайж эхлэх байсан байх. Юу миний амьдралыг өөрчилсөн бэ гэвэл би Есүстэй ямар ч шашин/сэтгэл судлалын хязгаараас илүү хувийн харилцаанд орсон. Энэ нь бодит ба мэдэгдэхүйц байсан. Энэ нь миний амьдралд би өөрийн итгэл үнэмшлийн талаар шийдвэр гаргах үед тэр миний амьдралыг нэг л шөнийн дотор миний байгаа байдал, бодол, болон итгэл үнэмшлийг үүрд мөнхөд мэдэгдэхүйц байдлаар өөрчилсөн. Би өөр хүн байсан ба энэ нь миний амьдралыг тодорхой хэмжээнд өөрчилсөн. Би ахин төрсөн ба энэ нь зүгээр ямар нэг сүмтэй холбоотой зүйл биш юм. Би Христэд итгэсэнээр шинээр бүтээгдсэн. Одоо миний амьдралд зарим нэг өөрчлөлт нь эрчимтэй явагдаж байгаа бөгөөд зарим нэг зүйл нь нэн даруй болсон. Бурхан миний амьдралд миний байгалийн чадвараар хийж бүтээж чадахаас илүүгээр өөрчлөлтийг мэдрүүлсэн. Есүс надад их хэмжээний нүгэлийг даван гарах, никотинд донтох, сексийн ёс суртахуунгүй үйлдэлийг тэвчих чадалыг өгсөн. Би мөн түүнчлэн өөрийн эхнэрийн бөөрийг ургах болон өөрийн хүүгийн астмаг итгэлийн минь чухал үе дээр эдгэрэхийг харсан. Хэрэв би энэ үед өөрийн үзэл бодлыг хэлээч гэвэл би таныг миний өчгийг уншсанаар өөрийн цагийг үрээгүй гэж хэлнэ.
Та надад итгэхгүй байна эсвэл та намайг буруу бодож байна гэж хэлж болох ч ямар ч тохиолдолд би таниас үнэнчээр бурханаас Есүсийн талаар асуухыг, харуулахыг хүсээсэй хэмээн бодож байна. Ямар ч гэсэн үүнийг уншсанд би танд баярлаж байна таныг Бурхан үүгээр дамжуулан адислаасай хэмээн хүсэж байна.

 

 

Бурхантай яаж харилцаатай байх вэ

Төвдийн буддистын нөөц

Монгол – Mongolian

My testimony with Jesus

Leave a Reply