Adakah Qur’an Kudus?

Apabila mempertimbangkan kekudusan Qur’an, kami mesti menganalisiskannya sama seperti karya kesusasteraan yang lain untuk mengesahkan kenyataan keasliannya.

Qur’an memiliki martabat yang tinggi dalam Islam sehingga ia terbentuk sebagai objek pemujaan di kalangan penganut-penganut kepercayaan.

Tambahan pula, Islam menuntut bahawa karya ilham ini menjangkaui bukti tekstual dalam skrip.

Saya menemui keserupaan tradisi Islam apabila saya mengkaji Mormonism. Mormon berkepercayaan bahawa inskrpsi kesyurgaan tersalin pada tablet-tablet emas dan tablet-tablet kesyurgaan ini tertempat serta terpelihara untuk tujuan transliterasi atas wahyu dari wujudan suci.

Malahan, Joseph Smith juga menegaskan bahawa dalam jalan pencarian kepercayaan sebenar bagi dirinya sendiri, sepatutnya bersemangat mengorbankan diri supaya boleh membimbingkannya mengalami lebih banyak kesulitan anggapan dan kebenaran wahyu dari Tuhan yang sama secara mendalam. Meskipun wahyu-wahyu Tuhan terpapar dalam “Kitab Mormon” sepertimana dalam Qur’an di mana tidak kurang daripada dokumen yang sempurna.

Penganut Islam menuntut bahawa Qur’an adalah sumber penciptaan karya sastera yang paling sempurna dan anggun bagi segala yang terdapat dalam karya sastera di mana menurut pengesahan Islam bahawa pengilhman Tuhan ikhtiar bukti benar wujud.

Akan tetapi, posisi Joseph Smith mengenai “kitab Mormon” di mana beliau menyatakan bahawa ia adalah hasil karya terbaik yang pernah ditulis.

Namun, kedua-dua karya ini mengemukakan pernyataan mengenai asal-usul Tuhan secara ringkas dengan kekurangan pembaikan kesempurnaan dengan mengatakan bahawa mereka telah diiktiraf.

Pengisytiharan dan kewujudan adalah dua perkara yang berlainan serta seseorang mesti membuktikan atau sekurang-kurangnya mengemukakan bukti yang wajar dan munasabah bagi menyokong kebenaran ini.

Penerbitan Qur’an mulai dari seorang pengasas yang memiliki karakter yang menyangsikan.

Sebenarnya sejak dari permulaan penyampaian wahyu, Muhammad telahpun meragui kewarasan dirinya sendiri kerana beliau tidak memastikan bahawa sama ada dia ialah seorang yang gila atau seorang penyajak. Beliau pernah menanyakan pada dirinya sendiri bahawa adakah dia dirasuk syaitan, ini adalah kerana mengenai manifestasi akulta yang dialaminya semasa penerimaan wahyu, misalnya pembusaan di sekitar mulut atau meraung seperti unta. Satu lagi soalan ialah mengenai riwayat nabi, mengapa Allah boleh memilih seorang buta huruf untuk berkomunikasi tentang celik kebenaran yang sesungguhnya tidak mampu selesai dikompilasi di sepanjang hayatnya. Walau bagaimanapun, saya akan berbincang lebih lanjut mengenainya di satu lagi artikel blog yang saya muat naik di pautan

Adakah Muhammad seorang nabi palsu?

Satu lagi keprihatinan adalah mengenai ketulenan Qur’an dan teks terkandung dalam Qur’an adalah karya tiruan dari sumber kesusasteraan sekunder. Sumber-sumber ini termasuk kitab injil dan pelbagai pengajaran syirik seperti graph semu/pseudograf (pseudograph) Kristian Judeo yang mana di luar batas kepercayaan yang tidak diiktiraf kerana mereka tidak pernah diambil kira sebagai pengilhaman dari Tuhan. Kesemua penulisan karya palsu ini diketepikan sebagai isu yang remeh-temeh dan kedua-dua kebudayaan keyahudian dan Kristian

Di samping karya-karya kesusasteraan ini, pengaruh secara tradisional lisan dari Zorostian Parsi juga termasuk dalam penulisan “Quaranic”.

Jadi, kenapa Allah meminta perutusan kesyurgaan dari pengutus duniawi serta tradisional manusia yang keliru dan kucar-kacir?

Bagaimana seseorang boleh mencapai kesempurnaan dan mencipta keajaiban dengan rekaan imaginasi manusia yang ditolak oleh komuniti yang mana keaslian dalam karya kesusasteraannya jauh dari sempurna? Jika agama Islam betul-betul adalah agama teragung, jadi kenapa ia tidak mengasalkan suatu sumber tersendiri sebaliknya menuruti perpindahan keagamaan yang lain yang mengelilingi kebudayaan Islam pada zaman itu dalam sejarah? Bagaimana dengan keasliannya?

Satu lagi misteri yang masih belum terjawab adalah penyemakan berdasarkan perbandingan tulisan kudus andaian ini yang mana bergantung pada bahagian rudimen dan serpihan bahan yang mudah musnah seperti tulang, kayuan, kulit, daun-daun serta batu-batan.

Qur’an juga pernah dikumpul dengan mendapatkan testimoni melalui daya ingatandan pidato intelek yang tidak boleh dipercayai yang mana memerlukan ketepatan dan kepersisan sama seperti pengingatan kembali atas apa yang terpelihat secara jelas demi untuk memastikan kesempurnaannya.

Walau bagaimanapun, mungkinkah boleh rekod atau menganggap kitab yang digelar sebagai “induk kitab bagi semua buku” sebagai karya kesusasteraan yang “monumental” ataupun dalam realiti, ia langsung tiada perbezaan jika dibandingkan dengan karya sastera-sastera purba.

Qur’an belum pernah terbukti bahawa ia telah selesai disusun sama ada semasa kehidupan Muhammad ataupun setelah kewafatan Muhammad tapi terdapat bukti menunjukkan bahawa Qur’an telah berjaya disusun serta berkembang pesat selama 150 ke 200 tahun berikutan dengan kewafatan nabi dan ia akhirnya berkanun pada abad ke-8 atau ke-9.

Kesimpulan pendeta-pendeta adalah Qur’an bukan dikumpul dan disusun oleh seseorang tapi oleh sekumpulan orang yang mengambil masa lebih daripada dua ratus tahun.

Salinan-salinan manuskrip Qur’an injil tertua yang tertulis dengan tulisan Ma’il telah diidenfikasikan kira-kira pada A.D. 790, lebih kurang daripada 150 tahun selepas kewafatan Muhammad.

Malahan serpihan manuskrip tertua yang terbukti dan terwujud adalah mulai dari zaman Muhammad dan berterusan selama 100 tahun secara berasingan.

Tambahan pula, salinan Uthman tidak lagi wujud serta tidak pernah dituntut oleh pendeta-pendeta Islam sebaliknya, hakikat ialah Kufic yang mengandungi kesemua kandungan yang menimbulkan perbalahan ini tidak pernah digunakan dalam zaman Uthman serta tidak pernah wujud dan ia hanya muncul selepas 150 tahun setelah kewafatan Utman.

Sebagai tambahan, bahasa Arab sepatutnya adalah bahasa pertuturan bagi Allah, dan jika Qur’an berasal dari wahyu Allah, jadi kenapa Qur’an meminjam perantaraan komunikasi dengan penggunaan perkataan atau bahasa asing seperti Acadian, Assyrian, Parsi, Syriac, Ibrani, Greek, Aramaic dan Ethiopic. Jika Qur’an betul-betul tulen dan sahih, jadi kenapa tiada karya “tekstual orginalis” atau manuskrip asli dijumpai terutama sekali sedangkan kami mempunyai keterangan bertulis yang meunjukkan bahawa kemunculan Kristian lebih awal daripada Islam yang disimpan dengan selamat dalam keadaan yang baik? Pastinya dengan kuasa keagungan Allah, Dia berkemampuan memelihara teks-teks kudus ini.

Berkaitan dengan sejarah Qur’an yang sepatutnya dikumpul dan disemak oleh Zaib Thabit, beliau adalah setiausaha peribadi Muhammad. Zaid berada di bawah direktif Abdul Baker yang mengambil dan menyusunkan dokumen berdasarkan amanat-amanat Muhammad.

Akibatnya, semasa dalam kepimpinan Utman, khalifah ketiga, mempertimbangkan dan ingin cuba menstandardkan Qur’an serta menyeragamkan bahasa serta memperkenalkan perkataan-perkataan tunggal yang mampu dipergunakan dalam komuniti Muslim yang menyebabkan kemunculan salinan lain bagi “cordice” Zaid sementara memusnahkan kesemua dokumen kompetitif yanglain secara bergiliran.

Jadi sekarang, siapakah boleh membuktikan bahawa kesemua teks telah distandardkan sedangkan hanya seorang saja yang menjadi wibawa muktamad dan menentang penganut komuniti yang mana segelintir daripada mereka adalah pengikut-pengikut Muhammad?

Kini, kami mempunyai salinan demi salinan di samping dengan tulisan terdahulu yang sedia ada. Jadi, bagaimankah kami boleh mengetahui bahawa kamu telah betul-betul memahami Qur’an dan mungkinkah Muhammad sendiri juga tidak memahami kesemua kandungan?

Malahan oleh kerana kebanyakan bukti manuskrip telah dimusnahkan, kami tiada cara yang tepat dalam membina semula teks yang lebih tulen.

Perbezaan antara kempat-empat “cordice” yang tersedia ada termasuk Zaid, Abdullah ibn Mas’ud, Abu Musa dan Ubayy mengandungi penyisihan dan pemotongan di antara mereka serta pengasas-pengasas teks ini berhubungan rapat dengan Muhammad.

Abdullah Mas’ud dilantik oleh Muhammad sebagai seorang pengajar untuk menyampaikan penceritaan Qur’an sementara Ubayy pula adalah setiausaha nabi.

Persoalan saya ialah manakah satu manuskrip adalah tepat atau lebih berwibawa dalam pengajaran nabi mengenai displin peribadi?

Kenpa Utman boleh menjadi wibawa muktamad dalam pembetulan Qur’an sedangkan masih mempunyai banyak penulisan berwibawa yang mana diiktiraf oleh komuniti-komuniti lain?

Begitu juga dengan Zaid apabila beliau selesai menyusun dan semak penulisan, beliau terlupa memberi pandangan mengenai “stoning”.

Kini, selepas mengalami kesemua pengelutan dalam menyeragamkan teks, ia kemudian dikaji semula dan disemak oleh al-Hajjaj yang dilantik menjadi gabenor di Kufa.

Beliau telah membuat pembetulan sebanyak 11 kali pada permulaan dan akhirnya mengurangkan pembetulannya ke 7 kali. Berikutan dengan tindakan ke atas penulisan Hafsah, yang mana adalah penulisan yang muktamad dengan kandungan dokumen asli yang kemudian ditarik keluar dan dimusnahkan oleh Mirwan, gabenor Medina.

Satu lagi fenomena ialah Qur’an adalah sejenis bahan pemansuhan di mana kaedah pengendalian dengan pertentangan dalaman diputarbelitkan sebagai peningkatan dalam pengajaran. Saya berasa hairan bahawa kenapa seseorang boleh memperbentukkan sesuatu berulangkali sedangkan ia adalah karya sempurna, tambahan pula ia hanya muncul tidak lebih daripada 20 tahun serta masih tidak perlu membuat sebarang pembetulan meskipun untuk memudahkan evolusi dalam standard kebudayaan?        

Jumlah pembetulannya dikatakan di antara 5 hingga 500 kali. Yang lain pula mengatakan ia lebih kurang daripada 225 kali. Apa yang menunjukkan dalam perihal ini ialah pemansuhan secara saintifik memang adalah sains yang tidak tepat, kerana tiada sesiapa pun betul-betul mengetahui bahawa berapa barisan rangkap-rangkap telah dibatalkan.

Tambahan kepada penyanggahan dalaman ada juga berketepatan dengan ketetapan saintifik serta kesilapan tatabahasa.

Dalam usaha menyatukan kesemua percanggahan-percanggahan ini menyebabkan peningkatan dalam penulisan Hadiths yang muncul secara tiba-tiba pada abad ke – 9 yang mana berlaku selepas 250 tahun berikutan dengan kenyataan itu

Daripada 600,000 hadis asal menyatakan bahawa hanya sekadar 7,000 daripada mereka terselamat dalam pengelilingan kali ini serta tertinggal 99% mengenai tradisi-tradisi ini dianggap dan diklasifikasikan sebagai karya-karya tidak tepat dan sesuai.

Sedangkan jika 99% kandungan adalah tidak tepat, jadi bagaimana kami boleh mempercayai kepada 1% kandungan yang dibuktikan oleh Al Bukhari?

Tradisi Muslim juga diperkembangkan melalui penyebaran secara lisan oleh tukang-tukang cerita atau Kussas dan karya-karya kepunyaan mereka akhirnya selesai disusun semak tidak melebihi daripada abad ke-8. Kisah-kisah ini terambil dari budaya yang lazim diamalkan di kalangan masyarakat serta dipercantikkan lantaran itu menyebabkan pemutarbelitan yang bertambah teruk dalam agama Islam. Begitu juga jika kamu pernah terlibat dalam permainan telefon atau menyampaikan satu kandungan kisah kepada segolongan orang sekaligus dan seringkali kamu akan terdengar satu kisah yang menjadi baru sepenuhnya sabaik saja kisah tersebut diterima dan diceritakan oleh orang terakhir.  

Kini cuba membayangkan dan memperbesarkannya kepada beberapa ratus tahun dan apakah pandangan kamu terhadap hasil akhir mengenai amalan ini?

Bagi Qur’an yang dianggap sebagai rangka tindak Allah atau keajaiban yang teragung di kalangan keajaiban tidak mempunyai nilai kesusasteraan yang setimpal sebaliknya ia sama seperti penokoktambahan yang diperbesar-besarkan di mana tidak dapat tercari di kebanyakan barisan.

Qur’an tertinggal lebih banyak lagi soalan jika dibangdingkan dengan apa yang ia terjawab.

Adakah Qur’an sebuah karya kesusasteraan yang tiada tolok bandingannya ataupun ia cuma hanya sebuah karya penulisan pada nama sahaja tapi tidak bertepatan dengan kenyataan?  

Adakah ia hanya mementingkan retorik yang tidak bersetara dengan karya kesusasteraan yang lain? Ini adalah pandangan yang ditinggalkan untuk pemerhati yang memerlukannya sedangkan terdapat banyak karya klasik yang dipinjam oleh Qur’an, yang menjangkaui jenis karya penulisan berdasarkan pendapat-pendapat yang lain.

Bagi sebuah buku yang sepatutnya menjadi tercemerlang, ia sering digambarkan sebagai karya yang sukar difahami dan diedit secara teruk pada hujah-hujah, dan ia juga tidak mampu menahan kritikan dan penelitian dari pihak yang lain yang mampu memberi lebih banyak pandangan objektif terhadap ketulenannya.

Bagi yang lain dalam peralihan keimanan memeluk agama dengan pengamalan satu kecendurungan kepatuhan yang tidak berakal dan dipertikaikan yang mana menghalang penganut-penganutnya daripada berfikir secara kritis mengenai kandungannya.

Tindakan mempersoalkan kandungan Qur’an adalah tindakan menanyakan Allah dan nabi-Nya yang mana merentangi skop pemikiran Muslim dan akan dianggap sebagai kelakuan pengkhianatan dan penghinaan yang akan mengakibatkan padah teruk serta pantulan selama-lamanya.

Anda boleh mengatakan bahawa ini adalah suatu leajaiban bagi Qur’an untuk terus wujud setelah segala peringkat-peringkat berperalihan dalam Islam ini walaupun pernyataan saya adalah berdasarkan fakta tapi bagi saya, saya percaya bahawa ia adalah keajaiban dan mesej ini adalah wahyu dari Tuhan.

Sebagai penutup, saya betul-betul tiada sebarang komen yang lain mengenai Qur’an. Satu-satu perkara yang saya ingin mengatakan adalah saya berharap bahawa saya tidak memperbesarkan hal ini melalui penggunaan kata-kata secara terus-terang dan lantarannya menunjukkan sikap biadap terhadap rakan-rakan Muslim saya.

Perihal ini sukar dilakukan kerana apabila agama tertanam dalam kepercayaan seseorang dan kemudiannya tidak kira apa saja yang ditawarkan kepadanya akan dianggap sebagai cabaran kepada set minda dalam pemikiran keagamaan yang sering dipandang sebagai ancaman atau simbol perseturuan.

Saya memohon minta maaf kepada kamu jika segala perbuatan saya hanya menimbulkan perasaan kemarahanmu dan bukan kesangsian kamu terhadap kandungan yang anda pegangkan sebagai simbol kekudusan.

Sekali lagi saya menegaskan bahawa niat saya bukan hendak menyinggung perasaan sesiapa tapi untuk mempertahankan kebenaran dan berjalan di laluannya yang mana boleh membimbingi kami hingga akhir hayat kami.

Akhir sekali untuk maklumat lebih lanjut mengenai perkara ini anda boleh merujuk artikel yang ditulis oleh Jay Smith yang mana saya berkaitan apabila menempatkan blog ini

 

 

Pautan-pautan yang lain

Bagaimana Menjalin Hubungan dengan Tuhan

Sumber rujukan mengenai Muslim dan agama Islam

Jesus dan agama Islam

Is the Qur’an sacred?

Leave a Reply