İsa Tanrı’nın Oğludur

İslam Tanrı’nın bir çocuğu olmadığını öğretmektedir ve genel olarak sizin bir çocuğa sahip olma algınızla hemfikir olduğumu söylemek zorundayım. İsa eşi benzeri olmayan ve mucizevi bir yolla dünyaya gelmiş olsa da, Tanrı’nın cinsel ilişkiye girmediği ya da o usulden sonra çoğalmadığı konusunda sizinle aynı fikirdeyim. Bu mesele, Pagan mitolojisinde odaklanılan bir inanıştır ve bunu öğreten tarikatlar bulunmaktadır.

Yahudi halkının orijinal dili ve kültürü olan Sami dilleri alanında uzman olan Dr. Michael Brown, bu kavramın yaratılışına dair yorumlar yaptı. Başlamak gerekirse 21. Yüzyıla ait beynimiz, Yahudilere ait antik düşünceyle örtüşen bir biçimde düşünmemektedir.

Aslında Tanrı’nın oğlu kelimesi Yahudi kutsal kitaplarında birçok kez kullanılmıştır. Tanrı, krallar ve meleklerin yanı sıra İsrail’i oğlu olarak görmüştür. İsa Mesih olduğu için; İsrail’in torunu, ayrıca Kralların Kralı ve Efendilerin Efendisi ve son olarak da cennetin ev sahibi ya da meleklerden daha yüce görüldüğü göz önünde bulundurulduğunda, Tanrı’nın oğlu unvanının en son temsilcisidir. Yeterlilikleri dikkate alındığında, Tanrı’nın oğlu unvanına ne kadar uygun olduğu görülmektedir.

İncil’de oğul için, İbranice “ben”, Aramice “bar” ve Arapça “ibn” kelimeleri kullanılmaktadır. Gerçek anlamıyla, “oğul” kelimesi için kullanılan, kelimeyi nasıl algıladığınızı gösteren zürriyet ya da peygamberlerin havarileri anlamına gelen “peygamberlerin oğulları” gibi mecazi olarak konuşulan kelimelerin anlamlarını karşılamaktadır. Yahudi kralına işaret ettiği zaman ilahi evlat edinmeyle “oğul” anlamına gelmektedir: Samuel 7:14’de “Ben onun babası, O da benim oğlum olacak” diye belirtilmiştir. Ayrıca Mısır’dan Çıkış 4:22-23’de Rab şöyle buyurmaktadır, “İsrail benim ilk oğlumdur. 23 Sana, bırak oğlum gitsin, bana tapsın, dedim.” Ancak oğul için başka bir mana da, meleklerle aynı mükemmelliğe sahip olan kişidir. Bunu söyleyerek meleklerin Tanrı olduğunu kastetmiyorum ancak onlar da “benei Elohim” ya da “Tanrı’nın oğulları” olarak adlandırılmaktadırlar. Bu kelime ayrıca Hoşea 1:10’da, “Yaşayan Tanrı’nın çocuklarısınız ’diye bahsedilen İsrail’in sadık halkı için de kullanılabilir

Son olarak bu kelime, bir unvan ya da belirli bir görev anlamına gelebilir. Bu yüzden İsa, Mesih olarak bu eşsiz rolü tamamladığı için ”Tanrı’nın en son oğlu” olarak görülmelidir.

Özetle “oğul” ve “baba” ifadeleri modern materyalisttik görüşe karşı olan ve İncil’e tekabül eden simgesel veya mecazi anlamlarda kullanılabilir. Bu yüzden ön yargınıza ve kültürel ifade ya da anadilinize ait bu kelimelerin yaygın kullanımı, İncil’e ait antik dünya görüşüne tamamen yabancı olduğu için, yanlış bir şekilde uygulanabilir.

 

Tanrı’yla nasıl ilişki kurulur

 

Daha fazla Bağlantılar

Müslüman ve İslami kaynaklar

Türk

Jesus is God’s Son

 

 
* Of special note regarding the title and term ‘Son of God’ , it is used in its most unique and supreme sense as a reference to the divinity of Jesus as the Christ in Mathew 28:16-20, John 5:16-27, and Hebrews 1.İsa’nın Kutsallığı ve İslam-Turkish

Leave a Reply