Kuran İncil’i Desteklemektedir

Kuran, Tevrat’ın, Zebur’un ve İncil’in hakikatlarını desteklemektedir ancak çağdaş Müslümanlar, İncil’in saflığını yitirdiğine ve güvenilemez olduğuna inanmaktadırlar. Tabi ki de bu kanıtlanamaz ve bu ifade İslam’ı uygulayan kişiler arasında dolaşan görüşlerden bir tanesidir.

Bu düşünceye yol açan sebeplerden bir tanesi de, birden çok İncil’in bulunması ve bunların hepsinin doğru olamayacağı düşüncesidir.

Farklı İncillerin bulunmasının ana sebebi bizlere bırakılan çok sayıda el ile yazılmış metin bulunmasıdır. 6000 Yunanca el yazması metin bulunmaktadır ki bu bize antik çağlardan gelen antik edebiyatın bütün eserlerinden daha fazla el yazması kanıt sunmaktadır.

Günümüzde, daha iyi üretim, üretileni paylaşma ve muhafaza etme araçlarının yanı sıra, basım yapma lüksüne sahibiz. İncil’e ait dönemlerde el yazması metinler az bulunurdu ve pahalıydı. Bu yüzden, kutsal yazılara olan acil talep ve muhafaza etme ihtiyaçlarından dolayı, çoğaltılması ve dağıtılması mecburi hale geldi.

Nüshalar önemli müstensih kuralları ve teknikleriyle birlikte, orijinal el yazıları değiştirilmesin diye Yahudiler tarafından takip edildi. Doğruluğuna değer katmanın yanı sıra bu nüsha, metnin netliğini sağlamak için yapılan kıyaslamalarda bir avantaj haline geldi. Kabul edilen el yazmaları arasındaki herhangi bir değişiklik, orijinal metin ve içerikte değişiklik yapılmadan en az biçimde görülmüştür. Yeni ahitle ilgili dikkat çeken başka bir şey de, eğer ortadan yok edilmiş olsaydı, sadece kutsal yazıların doğruluğunu ve güvenilirliğini destekleyen antik kilise papazlarının alıntıları kullanılarak bile neredeyse tamamıyla tekrardan oluşturulabilirdi.

Yeni Ahit’in yanı sıra, orijinal otograf ve var olan en eski nüshalarının 100 ila 250 yıl gibi oldukça kısa bir zaman dilimi bulunmaktadır. Bu, neredeyse 1000 yıllık bir ara döneme sahip olan Galya Savaşları gibi antik edebiyat eserlerine kıyasla oldukça kısa bir zaman dilimidir.

İncil’in özgünlüğüne değer katan bir başka vesile ise 1940’larda Kumran’da bulunan Kumran Yazıtları’dır. Bu zamana kadar Eski Ahit’in en eski nüshası Milattan sonra 900’lü yıllara dayanan Masoretik metindir. Bu el yazması metinleri, neredeyse 1000 sene erken tarihte yazılan Kumran yazıtlarıyla kıyasladığımızda, büyük farklılıklar görülmemektedir.

Dahası İncil’in saflığının korunması için yapılan kontroller ve dengeler arasında, dince kabul olmuş inançlara aykırı düşüncelerden korunmak için toplantılar düzenlenmekteydi çünkü uydurma edebiyatın diğer türleri dağıtılmaktaydı ve Kilise yönetimi, ortodoksluğu ve kutsal metin olarak görülen dini nizamı oluşturmak zorundaydı. Yahudiler Milattan sonra 90 yılında Jamniya konsilini yaparken, Milattan sonra 325 yılında Hristiyanlar arasında Birinci İznik Konsili yapıldı.

Farklı İnciller bulunmasının başka bir sebebi de kutsal metinlerin hitap ettiği insanların ortak diline uygulama amacından kaynaklanmaktadır. Müritlerin bütün dünyaya yayılmaları ve İncil’in hakikatlerini vaaz etmeleri emredilmiştir ve bunu yapmanın en etkili yolu da kutsal metinlerin hitap ettiği insanların ortak diline uygulamaktır. İncil’in tercümesinde, değiştirmeye ya da başkalaştırmaya dair bir komplo bulunmamaktadır. Birisinin İncil’i bana orijinal İbranice, Arami ve Yunanca dillerinde ulaştırmasını ve benden anlamını kavramamı beklemesini hayal edemiyorum. Bu antik dillerin eğitimini görmüş olsam da, kültürel olarak İngilizce düşünmek için eğitim gördüm ve bu da anlamlandırmada ön yargı oluşturur.

Edebi eleştiri kuralları hususunda, Kuran’da İncil gibi aynı zorlukları yaşamıştır. Nihayetinde gökyüzünden düşerek gelmedi ya da Allah’ın elleriyle basılmadı.

Son olarak Muhammed İncil’e ait her ne fikre sahip olduysa, bunları o tarz metinlerin fikir babaları olan Hristiyan ve Yahudilerden elde edip, ödünç aldığını söylemek isterim. Eğer Muhammed’in yaşadığı o dönemde İncil yozlaştı ise, Hristiyan ve Yahudi etkisi üzerinde bulunmasına rağmen Muhammed nasıl olurda meselenin doğruluğuna ulaşır. İncil’de İslam’ın ortaya çıkacağına dair sağlam metinler bulunmaktadır, bu yüzden bunu bir tartışma konusu olarak görmüyorum. Eğer İncil Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından yanlış kullanıldıysa ve yozlaştırıldıysa, Allah neden egemenliğini ilk Müslümanlarla başlatmadı? Bu argümanların anlamsız olduğunu biliyorum ancak bu temeli olmayan argümanlardaki tutarsızlıkları sizler görebilesiniz diye gün yüzüne çıkardım.

 

Tanrı’yla nasıl ilişki kurulur

 

Daha fazla Bağlantılar

Müslüman ve İslami kaynaklar

Türk

The Quran Supports the Bible

Leave a Reply