Archive for the ‘Lingayatism’ Category

ಲಿಂಗಾಯಿತಧರ್ಮ

Tuesday, February 21st, 2012

ಲಿಂಗಾಯಿತಧರ್ಮ ಅಥವಾ ವೀರಶೈವಧರ್ಮವು ಶೈವ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವಾಗಿದ್ದು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿಂದೂಧರ್ಮದ ಕಡೆಗಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದ್ಧವಲ್ಲದವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವಾರು ನಂಬಿಕೆ/ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹಿಂದೂಧರ್ಮದ ಕೆಲವು ಅಹಿತಕರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿವಾರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾನವತಾ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಆಶಾದಾಯಕವಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಾನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಚಳುವಳಿಯ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿರುವ ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೈಜತೆಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಿಂದೂಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಿತವಾದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆಯೇ? ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವೀರಶೈವಧರ್ಮವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿಂದೂಧರ್ಮದ ತಳಹದಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಪಾಯವಿಲ್ಲದೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದರ ಮೂಲ ಅಡಿಪಾಯವು ಕೂಡಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಭಜಿತವಾದ ಇನ್ಯಾವುದೋ ನಿರ್ಮಾಣದಂತಿದ್ದು ಇದು ಹೀಗೆ ಬೆಳೆದುಬಂದ ಪುರಾಣವು ಕೂಡ ಮುದುಡಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ  ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಲ್ಲವೇ.

ಏನೇ ಆಗಲಿ ಬಸವ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಗೌರವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡಾ ಇವರು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಚಳುವಳಿಯ ಪುನಶ್ಚೇತನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈತ ಸಮಾನತೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹರಿಕಾರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿವಾದಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪದವಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಅವರ ಮಾವನವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಳಸಿ ರಾಜವಂಶದ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾನತೆಯ ದೋಷಾರೋಪಣೆಗಳು ಬಂದು ಖಜಾನೆಯ ನಿಧಿಗಳು ಬರಿದಾಗತೊಡಗಿತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಲಿಂಗಾಯಿತವು ತನ್ನದೇ ಕೂಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮುಂದುವರೆದ ಸದಸ್ಯರು ಜೈನರು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಧರ್ಮೀಯರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿ ಬಸವರವರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದಾಗ ಅವರು ರಾಜಧಾನಿಯಿಂದ ಪಲಾಯನಗೈದರು.

ಜೊತೆಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರರು ‘ದಿವ್ಯಾತ್ಮದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಂಬಿಕೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಮನ್ನಣೆಯಿಲ್ಲದೆಯೇ ಸಾಧಿಸಬಹುದು’ ಎಂಬ ತರ್ಕಹೀನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.  ಯಾವುದೇ ಚಳುವಳಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಸಮಾನತೆಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ತೋರುವ ಸದಸ್ಯರು ಇತರರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಅಸಹಕಾರವನ್ನು ಅವರು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಮತ್ತು ನಂಬುವವವರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಇತರರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ನಿರಾಕರಣೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವವರ ಸಹವರ್ತಿಗಳಾಗುವುದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಜನರು ತಮ್ಮ ದಾರಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಹರಿಯುವಿಕೆಯ ನೋಟವನ್ನು ದೇವರೆಡೆಗೆ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಹೇಳಿಕೆಯು ಅಪರಿಮಿತ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ವಿಶ್ವದ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾನತೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಿಗೆಯು ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಭ್ರಾತೃತ್ವದ ನೋಟವನ್ನು ಬೀರುವುದು ಮುಂದುವರೆಯಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಥವಾ ಕೆಲವರನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದುದನ್ನು ನಂಬುವುದು ಹೀಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಬೇರೆ ಧರ್ಮ, ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಬೇಷರತ್ ಆಗಿ ಒಪ್ಪುವುದು ಮತ್ತೊಂದಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗಾಯಿತಧರ್ಮವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದೆಂದು ನಾನು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗೆ ಶಿರೋನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರು ಕಥೋಲಿಕರಂತೆ ಬಾಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸ್ತಧರ್ಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹುಜನರ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.  ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಗುರುತಿನ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅದ್ವಿತೀಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳ ಪೈಕಿ ಶಿವದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ದೇವನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇತರೇ ಮತಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸದೇ ಶಿವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು ಅವಮಾನಕರ ವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾನು ಈ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಈ ಚಳುವಳಿಯ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಈ ಸಮಾನತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಅಥವಾ ವರ್ಗಗಳ ನೋಟಗಳಿಗೆ ಇದು ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಇದರ ಮೂಲ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರ್ಪಡುವುದು ಇದರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿನ ಬಿರುಕನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಡಿದಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಭಾವನೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗಣಾಚಾರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಯೋಚನೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಾದ ಹಿಂದೂಧರ್ಮದಿಂದ ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಖಚಿತತೆಯು ನನಗಿಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದ್ಧವಾದಂತಹ ನೋಟವು ಇತರರ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಲುವು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದು ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರವು ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ.

jesusandjews.com/wordpress/2010/02/16/hinduism-and-reincarnation/

ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ದೇವರಿಗೆ ಜನರು ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ವರ್ಗದವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಿನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದ್ದು ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪೌರೋಹಿತ್ಯವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು ಆದರೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯದ ಜಾತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಂಗಮರಾಗಿ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯಿತ ಪುರೋಹಿತರು ಅಥವಾ ಗುರುಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದ್ದು ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತನ್ನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ವರ್ತುಲದ ನಾಯಕರು ಇದರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಸ್ಥಾಪಿಸುವೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಕೆಳ ಜಾತಿಯ ಅಥವಾ ದಲಿತ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಏಕೆ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಬೋಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ಆಚರಿಸಿರುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಅಹಂಗ್ರಹೋಪಾಸನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗಾಯಿತರು ಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮತ್ತು ಆರಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದನ್ನು ಉದಾತ್ತಗೊಳಿಸುವ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ಘನತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ದೈವತ್ವವನ್ನು ವಿಭೂತಿ ಮತ್ತು ಬೂದಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಶಿವನ ಗೌರವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸದೆಯೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವನನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತರಲು ಬೇಕಾದಂತಹ ಮೂಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಥನೀಯ ಕಸದ ರಾಶಿಯಂತಹ ಭೂಮಿಯ ಅಶ್ಲೀಲತೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಲಾಗದು. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಲ್ಲದೇ ಹೋದರೂ ಇದು ಮೂರ್ತಿಯ ಆಭರಣದ ತುಂಡಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ವಿಚಾರವೇನೆಂದರೆ ಅವರು ವಿಧಿವತ್ತಾದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ ಆಚರಿಸುವ ಇಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದೇ ದೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಗವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಪಂಚಾಚಾರಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಇತರೇ ವಿಧಿವತ್ತಾದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಗಮನವೇ ಎಂಟು ಪದಕಗಳು ಅಥವಾ ಅಷ್ಟಾವರ್ಣ ಇದರ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಂದರೆ: ಪಾದೋದಕ(ಕರುಣೋಧಕ)ದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಮೀಯಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು, ಪ್ರಸಾದ(ಕರುಣಾ ಪ್ರಸಾದ)ವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದು, ವಿಭೂತಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೇ ಪವಿತ್ರವಾದ ಬೂದಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಣಿಗಳನ್ನು ದಾರದಿಂದ ಪೋಣಿಸಿದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಯೆಂದು ಪಠಿಸುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ವಿಧಿವತ್ತಾದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಏನೇ ಆದರೂ ನಾನು ತಿಳಿದಿರುವುದೇನೆಂದರೆ ಇತರರ ನಂಬಿಕೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದು ನನಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿಗದೇ ಇರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಚಳುವಳಿಯ ದುರ್ಬಲತೆ ಮತ್ತು ಕಿರು ಆಗಮನಗಳ ಕೆಲವೊಂದು ಅಸಮಂಜಸವಾದವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇವುಗಳ ಸವಾಲುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಶುಭಕೋರಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎನ್ನಬಹುದಾದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕೃತಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಟೀಕೆಯು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಅದ್ಭುತ ಅಥವಾ ಸಂದೇಹಗಳಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಟ್‌ಸ್ಥಳವನ್ನು ಏರುವ ಏಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುವ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಂತಹದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಇದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲದ ನಾಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನೀವು ಒಯ್ಯುವುದಾಗಿದೆ.

ಶುಭವಾದ ವಾರ್ತೆಯೇನೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದ ಏಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವರು. ನೀವು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಐಕ್ಯದ ಭರವಸೆಯು ಕಾಣಲು ಸಿಗಲಾರದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅದೆಂದರೆ ನೀವು ಯೇಸುವಿನ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಅಗಾಧವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಭಾದ್ಯತೆಯ ದಾಸ್ಯದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ನಂಬುವವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಆತನು ಇವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಸುರಕ್ಷತೆಯಿಲ್ಲದ ಪರಂಧಾಮದ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒಂದಾಗಿಸುವರು ಹೀಗೆ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹೊರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತೋಳ್ಬಲದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ನಡತೆಯತ್ತ ಒಯ್ಯುವರು. ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬಹುದು ಯೇಸು ವಿದೇಶದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವವರು ಇವರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತಧರ್ಮದ ಮೂಲವು ಪೂರ್ವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ಮೂಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಏಷಿಯಾದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತಧರ್ಮವು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಲೆಂದು ಹಾಗು ಜನಾಂಗೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ದೇಶಗಳನ್ನು ಐಕ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಬಾವುಟದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಯೋವಾನ್ನರ ಶುಭಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಯೊವಾನ್ನ 3:16,17

16 ದೇವರು ಲೋಕವನ್ನು ಎಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರನನ್ನೇ ಧಾರೆಯೆರೆದರು; ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟ ಯಾರೂ ನಾಶವಾಗದೇ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರ ಉದ್ಧೇಶ. 17 ದೇವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನನ್ನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಲೋಕವನ್ನು ತೀರ್ಪಿಗೆ ಗುರಿಮಾಡಲೆಂದಲ್ಲ, ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲೆಂದು.

ನೀವು ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು  ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆಯೇ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಇತರೇ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಿರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಾದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಗಳ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉದ್ಧೇಶವು ದೋಷಾರೋಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಆದರೆ ತಪ್ಪು ವಾದಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಆರಾಧಕರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ.

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಕನ್ನಡದ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ ಇವು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿರುವೆನು ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಇಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಮತ್ತಾಯ 7:7-8

7“ಕೇಳಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದು; ಹುಡುಕಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದು; ತಟ್ಟಿರಿ ನಿಮಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 8 ಏಕೆಂದರೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕೊಡಲಾಗುವುದು, ಹುಡುಕುವವನಿಗೆ ಸಿಗುವುದು, ಮತ್ತು ತಟ್ಟುವವನಿಗೆ, ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು.

ಮತ್ತಾ 11:28-30

28 “ದುಡಿದು ಭಾರ ಹೊತ್ತು, ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗಿರುವ ಸರ್ವಜನರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ; ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. 29 ನಾನು ವಿನಯಶೀಲನು, ದೀನ ಹೃದಯನು; ನನ್ನ ನೊಗಕ್ಕೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುವುದು. ನನ್ನ ನೊಗ ಹಗುರ, ನನ್ನ ಹೊರೆ ಸುಗಮ”

 

 

ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸತ್ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಹೇಗೆ

ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

Lingayatism

 

 

 

Encyclopaedia Britannica,Inc., copyright 1993, Vol.1, pg.931, Basava

Encyclopedia of Religion Second Edition, copyright 2005 Thomson Gale a part of The Thomson Corporation, Lindsay Jones Editor in Chief, Vol.7, pg.4430, Jan Gonda

Encyclopedia of Religion Second Edition, copyright 2005 Thomson Gale a part of The Thomson Corporation, Lindsay Jones Editor in Chief, Vol.12, pgs.8043-8044, Andre Padoux

ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

Sunday, February 19th, 2012

ನಾಲ್ಕು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿಯಮಗಳು

 

 

ಜೀಸಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರ

 

 

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

 

 

ಆಡಿಯೋ ಬೈಬಲ್

ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಹೇಗೆ

Sunday, February 19th, 2012

ಮಾನವನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೇವರು ರಚಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬೈಬಲ್ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ಪರಿಪೂರ್ಣರು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮರು ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ, ಮಾನವನು ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಮಾನವನನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಮಾದರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ದೇವರು ಮತ್ತು ಸೈತಾನನ ನಡುವಿನ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ, ಬೈಬಲ್, ದೇವರು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದಿವ್ಯದರ್ಶನ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದವರೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ನಾನು ಕೆಲವು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವುದಾದರೆ, ಇವು ಕಾನೂನಿನ ನೀತಿಯ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ, ದೇವರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ  ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಫಲತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವುದೇ ಪಾಪವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ(ತಂದೆ-ತಾಯಿ) ಅವಿಧೇಯರಾಗಿರುವುದು, ಕೊಲೆ, ಇದು ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡುವ ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಕದಿಯುವುದು, ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವುದು, ಮತ್ತು ದುರಾಸೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇತರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ದುರಾಸೆ ಪಡುವುದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿಂಸೆಯು ದೇವರಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ದೂರಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪಾಪದ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಪವಿತ್ರರಾಗಿರುವ ದೇವರು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು. ಪಾಪವು ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪವನ್ನು ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತನ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಬೈಬಲ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳವೆಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರು ಪಾಪ ರಹಿತರಾದ ಮೆಸ್ಸಾಯ(ರಕ್ಷಕ)ರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು ಶುಭ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಜನರನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ದೈಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವುದರ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅವರು ಕೇವಲ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮರಣಕ್ಕೆ ಈಡಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಯುತ್ತವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನೇ ಬೈಬಲ್ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಹೃದಯದ ಆಳದಿಂದ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರೆಂದು ಅವರು ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವರು ಮತ್ತು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ತಂದಿರುವರು ಎಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ.ಇದುವೇ ಅವರನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದರೆ ಅವರನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ.

ನಾವು ಇಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗದ ತುಣುಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವರು ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಆಚರಣೆಯಾದ ಸ್ನಾನ ದೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನವು ನೀರಿನ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಜನನವಾಗಿದ್ದು ದೇವರ ಆಂತರಿಕ ಕೆಲಸದ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೃತ್ಯವು ಪಾಪ ನಿವೇದನೆಯ ಮೂಲಕ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಂತವು ಸರಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ “ ದುಡಿದು, ಭಾರಹೊತ್ತು ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗಿರುವ ಸರ್ವಜನರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ; ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ವಿನಯಶೀಲನು, ದೀನಹೃದಯನು; ನನ್ನ ನೊಗಕ್ಕೆ ಹೆಗಲುಕೊಟ್ಟು ನನ್ನಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಂತಿ ಸಿಗುವುದು. ನನ್ನ ನೊಗ ಹಗುರ, ನನ್ನ ಹೊರೆ ಸುಗಮ”.

ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೇ ಇಂದು ನೀವು ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿರುವ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಆದರೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಮೇಷಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿರಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಿಗುವ ಆನಂದವು ಹೇಳಲಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿರುಗಾಳಿ(ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ)ಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರವು ಎಂದು  ಇದರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ವಚನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅವರು ಪ್ರಕಟವಾಗಲು ಸತ್ಯದ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಠವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಡಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿರಾಸೆ ಉಂಟಾಗದು ಇದರಿಂದ ಸರ್ವಶಕ್ತರನ್ನು ಭುಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಣಲು ನಾವು ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೆನ್

 

 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರೆ ಲಿಂಕ್‍ಗಳು

www.4laws.com/laws/kannada/default.html

How to know God

Lingayatism Resources

Wednesday, January 4th, 2012

Four Spiritual Laws

 

 

Jesus Film

 

 

New Testament

 

 

 

Audio Bible

Lingayatism

Sunday, December 4th, 2011

Lingayatism or Virasaivism is a shaivite hindu sect which is considered reform in it practices due to its unorthodox approach towards traditional hinduism by rejecting various beliefs/practices in removing some of the unpleasantries of the hindu religion in advocating such matters as equality and social reforms. This is a favorable approach towards establishing a humanitarian platform which I applaud but do the beliefs that correspond with this movement necessitate a spiritual reality by repackaging this upgraded model of Hinduism? Furthermore Veerashaivism would not exist without the cornerstone and bedrock of traditional Hinduism and if the original foundation is weak and broken then any other structure which builds upon this philosophy crumbles as well. If it possible to change preexistent and ancient Hindu philosophies then it is also possible to  question anything that associates itself with Hinduism after all which one is right if either.

Anyway Basava is credited with starting this sect even though it is believed that he just revived another movement. He is said to have brought about these modifications of equality but yet there remains some controversy to his character. Even though he rejected his position as a Brahmin he was also elected to the prestigious office of royal treasurer by the influence of his uncle who was prime minister and as a result of this prominent position there came allegations of inequality in that he was depleting treasury funds in order to further the Lingayat cause which would include supporting its guilds and some of its impoverished members which was seen as favoritism among the Jains and Buddhists who protested his actions which in turn caused him to flee the kingdom.

Also Basaveshwara made an illogical statement that divine experience can be achieved by everyone regardless of belief, tradition, religion or whatever. I think the problem with any movement that advocates equality by making claims of inclusiveness in eradicating all bias is fickle in the sense that members disassociate others who act and believe differently from the mainstream of that particular groups way of thinking and even though others may be tolerated there is still the denial of intimacy or fellowship of those who are outside of that circle. Even people who adopt a view that all paths or streams lead to God may at first appear to be making a statement of absolute inclusiveness but where does that leave someone else who has an incompatible world view of exclusivism. To have freedom of equality and complete acceptance within a movement is one thing but to have a universalist view towards everyone is dishonest when attempting to advance or convert someone else to a particularized practice or belief which is unique to that faith thus setting themselves apart from others who are adherents to another religion,faith, or creed. Brotherhood within the movement is one thing while unconditional acceptance is another. I don’t think the Lingayats can really claim to offer equality on every basis otherwise there would be no need for them to obtain a distinguishable name as a classification for their organization which identifies themselves as being defined under a descriptive title. For instance they wouldn’t claim themselves as being Catholic nor would they allow Catholicism to be integrated within their movement in a syncretistic or pluralistic fashion as a valid expression of their faith. With a name comes a particular personality and a associated identity which makes it unique.

Another thing by which this group differentiates itself is by the exclusivity of a monotheistic faith in elevating Lord Shiva as the one and only Supreme God from among the pantheon of other hindu deities. I am not for sure how they have effectively eliminated the other competitors in favor of selecting their divine mascot and yet to worship Shiva above Vishnu would be an affront to other religious movements within the culture of Hinduism.

Conclusively I am not saying that particularism is wrong its just that we need to recognize that this movement  embraces an antithetical ideology to their statement of belief in displaying this illusory image of complete equality which is unfounded as being oxymoronic to their separatists or sectarian views. Just the nature of its origins alone as splitting themselves from the Brahmic institution of hinduism shows a break in its distinction as not including every person as holding to a valid expression of belief, tradition and religion.

Additionally even with the concept of ganāchāra comes the notion of elitism which is a defense towards maintaining their community along with its tenets.

Moreover I am not for certain how their conceptual ideas may vary from mainstream hinduism on karma and reincarnation because the traditionalist view would see the maltreatment and oppression of others which would include a persons social standing as a necessary means to the ends without any consideration of inequality regarding their karmic debt. I have previously written a post about karma and reincarnation which may be helpful at

jesusandjews.com/wordpress/2010/02/16/hinduism-and-reincarnation/

Amazingly Basavanna  preached that the devotion of people to God was a direct relationship and did not need the intervention of the priestly class. However there is a conflict here in that they have eliminated the hierarchal Brahmin priesthood while ironically adopting their own hereditary caste system in elevating the Jangamas who are the Lingyat priests or gurus. Also it is questionable in how that Basavanna who was a Brahmin effectively rejected and renounced his role as a part of the priestly caste when he asserted to head up this movement. Granted this movement needed a ring leader towards establishing its presence but why didn’t he get a lower caste member or a Dalit to herald his cause as a means of practicing what he preached.

Furthermore it is through the rite of Ahangrahopasana that the Lingayats get their name by donning and worshipping the Linga which is a personification of Shiva. Yet for the Ishtalinga to be a representation of the exalted and supreme majesty of Shiva in displaying his deity as a dung and ash covered stone when in every other respect Shiva is highly exalted is unthinkable. To bring Siva down to such a base representation as compared to the earthily filth of a trash heap is really untenable. Alongside of this they have rejected the worship of images nevertheless this is what is being done to this piece of iconic jewelry.

Another discrepancy is that they have repudiated ritual and yet they still practice such rites as the initiation of male children knows as Diksa and paying homage to the linga twice a day as being apart of the Panchāchāras. Some other rituals which are incorporated in their regular observances are the eight shields or Ashtāvarana  with such actions as: Padodaka(Karunodhaka) in drinking the water from bathing the Linga, Prasada (Karuna Prasada) by presenting a sacred offering,Vibhuti the smearing of holy ash on oneself, Rudraksha the wearing of a string of holy beads and lastly the Mantra of “Namah Shivaya” as a means of giving adoration to Siva. Therefore ritual is not denied but rather it is affirmed based on their religious activities.

Anyway I know it is easy for me to criticize other belief systems but then again it is just as easy for others to justify their unfounded beliefs as well. I have pointed out some of the inconsistencies along with the shortcomings and weaknesses of this movement only in respect to challenge their standing in regards to achieving any kind of ultimate truth. Granted there are problems in each and every religious movement when scrutinized hard enough but perhaps this criticism has only affirmed what you may have already come to wonder or doubt about in your heart regarding its truth claims. At the same time maybe you are tired of trying to ascend the ladder of Shatsthala or perhaps you have fallen off wandering whether or not you will ever achieve shoonya which has left you feeling hopeless regarding the shame and guilt you carry.

The good news is that you don’t have to ascend the ladder on your own strength as Jesus descended in coming down so as to carry us and lift us up into the loving arms of God. You may not find the hope of aikya as a practicing Lingayat but there is a confidence that you can have in the person and work of Jesus who came to deliver us from the heavy yoke of religious duty by liberating those who trust in Him by freely giving them the gift of eternal life without all the insecurity that comes from having to earn or merit a sense of acceptance with God. He can truly deliver and set you free by uniting us with God as He removes the cares and burdens of our souls by shouldering the weight of our moral debt. You may have thought that Jesus is just some foreign form of western religious expression and yet Christianity originated as an eastern religion of which Israel is considered a part of Asia. The reason why Christianity is associated with western world is because God used Jesus to unite the east and the west and to remove all ethnical and societal boundaries by embracing every tribe,tongue and nation in unifying the world under the banner of Christ’s redeeming and saving work which is expounded in the gospel of John.

John 3:16,17

16 “For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. 17 For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him.

Maybe you are discerning a change or a prompting to seek for truth elsewhere and I would just ask that you would consider other possibilities such as with Jesus. In conclusion I hope that you forgive me if I offended you over the content of this post as my intention is not to slander but to uncover any perceived falsehoods of which need to be exposed for the sake of the worshipper.

In closing I would like to provide some resources in Kannada and Hindi which may be beneficial towards any research you may give this matter. Finally I ask that you honestly and simply ask and seek God in prayer so as to reveal Jesus  in such as way so as to believe.

Matthew 7:7-8

7 “Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. 8 For everyone who asks receives; he who seeks finds; and to him who knocks, the door will be opened.

Mt 11:28-30

28 “Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. 29 Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. 30 For my yoke is easy and my burden is light.”

 

 

How to know God

Lingayatism Resources

 

 

 

Encyclopaedia Britannica,Inc., copyright 1993, Vol.1, pg.931, Basava

Encyclopedia of Religion Second Edition, copyright 2005 Thomson Gale a part of The Thomson Corporation, Lindsay Jones Editor in Chief, Vol.7, pg.4430, Jan Gonda

Encyclopedia of Religion Second Edition, copyright 2005 Thomson Gale a part of The Thomson Corporation, Lindsay Jones Editor in Chief, Vol.12, pgs.8043-8044, Andre Padoux