Archive for the ‘Cao Dai’ Category

Cao Đài

Sunday, October 12th, 2014

Khi lần đầu tiên biết đến tôn giáo này tôi thấy nó nắm giữ nhiều đặc điểm tương tự với tôn giáo/triết học thông thường của phương Đông trong đó quy định về một loạt các quan điểm đa nguyên.

Nó là một sự kết hợp của nhiều ý tưởng tôn giáo trong một nỗ lực đồng nhất các quan điểm khác nhau trên thế giới.

Tôi đã viết nhiều bài liên quan đến các hệ thống tôn giáo ở phương Đông mà bạn có thể quan tâm tại

www.jesusandjews.com

Dù sao Cao Đài có một số quan điểm sai lầm giống như Sai Baba, Ấn Độ giáo, và đức tin Bahai trong đó nắm giữ ý tưởng rằng tất cả các con đường dẫn đến thượng đế và sự thật và tình yêu là những tính năng cần thiết và chung nhất cho tất cả các tôn giáo độc lập với tên của tổ chức hoặc tước vị kính cẩn của các vị thần.

Tuy nhiên, tôi đã lập luận trước đó khi nghiên cứu so sánh các tôn giáo thì luôn có những nét riêng mà không thể hòa giải và không hài hòa với toàn bộ tôn giáo phổ quát.

Một lần nữa những niềm tin giáo lý và các khái niệm về thượng đế là trái ngược và để tháo dỡ các yếu tố cần thiết đặc biệt cho một nhận thức tôn giáo chung đồng nghĩa với việc tạo ra một thượng đế khổng lồ bị biến dạng và thiếu bản sắc.

Có thể sẽ hấp dẫn khi chiêm ngưỡng những ý tưởng như vậy về tôn giáo, nhưng nếu xem xét kỹ nó không hoạt động bằng cách kết hợp tất cả các tôn giáo mà không hình thành một tôn giáo riêng biệt trong đó xác định nó như là khối kết hợp riêng của chúng về sự thật và việc này đã dẫn đến kết quả là một tôn giáo độc đáo được gọi là Cao Đài Tiên Mr. Đại Bồ Tát Ma-ha-tát.

Chỉ vì con người có một nhận thức chung của Thiên Chúa không có nghĩa là tất cả các khái niệm về thượng đế được thành lập trên cơ sở của sự thật. Đó là một điều để phân biệt các thần linh thông qua khả năng bẩm sinh của chúng ta để hiểu được sự mặc khải chung, nhưng cho đến khi tinh luyện thông qua sự mặc khải đặc biệt thì các mảnh của câu đố chỉ nằm rải rác mà không cần bất kỳ mô hình vững chắc rõ rệt.

Quan niệm của phong trào này là một sự mặc khải đặc biệt có được nhờ các ông đồng bà cốt của họ và nhờ sự kết hợp các yếu tố tôn giáo phổ biến mô tả tốt nhất toàn bộ những vấn đề đa nguyên hoặc hòa hợp tôn giáo.

Tuy nhiên, đó có phải là nhiệm vụ của tổ chức này để nhận thức đâu là nơi những mảnh ghép của câu đố phải phù hợp với nhau như một cách để phục hồi các chữ tượng hình nguyên thủy của tôn giáo?

Ngoài ra tôn giáo này cũng giống như nhiều tôn giáo giữ một kiến thức độc đáo đã được khôi phục thông qua việc tiết lộ một bí ẩn bởi Đấng tối cao, nó được chuyển tải thông qua các cuốn sách thánh của họ về Tân Luật và mặc khải bằng miệng.

Cứ cho là Ngô Văn Chiêu đã có một cuộc gặp gỡ với thần thánh, trong đó ông tuyên bố rằng ông đã đồng hóa và kết hợp lại bản chất của sự thật cơ bản cái đã bị mất do sự can thiệp và sửa đổi sai lệch của các tôn giáo. Tuy nhiên, thật là nghịch lý khi đã tồn tại những tôn giáo như vậy và ai đã nắm giữ mô hình hay chuẩn mực đạo đức tương tự như thế này và do đó đây không phải là một sự mặc khải vì ý tưởng này đã được lưu hành trước những năm 1920.

Ngoài ra, biểu tượng là đại diện cho đấng tối cao này có hình dạng “thiên nhãn”. Biểu tượng này đầu tiên xuất hiện trong thần thoại của Ai Cập cổ đại và được cho là một biểu hiện của chân lý thần linh mượn từ câu chuyện cổ tích của nền văn minh trước đó.

Ngoài ra một khía cạnh gây tranh cãi đối với tôn giáo này là sự tập trung vào các hoạt động huyền bí và nghi lễ trong đó giữ vững việc thờ phụng duy nhất Satan và ma quỷ bằng cách thâm nhập thực tế qua các buổi gọi hồn, bảng cầu cơ, đồng cốt, và thuyết thông linh.

Cao Đài cũng có nhiều anh hùng nổi tiếng mà họ tôn vinh như vị thánh và đó là nguồn sống cho tôn giáo này, nó cổ vũ các tiêu chuẩn như công lý và tình yêu để tuyên bố một trong những mẫu người họ tôn vinh như Napoleon Bonaparte người rõ ràng là vi phạm toàn bộ nguyên tắc của họ về đạo đức tới mức ông đã được so sánh với những người như Hitler một nhân vật chống lại Đức Chúa. Đáng chú ý, nếu Napoleon còn sống đến hôm nay có lẽ sẽ không bao giờ thậm chí xem xét đến việc tới Tòa Thánh Tây Ninh Tòa Thánh để thờ phụng.

Trong khi phong trào này nhấn mạnh rằng sự thống nhất của thế giới có những vết nứt trong cấu trúc nền tảng và đã dẫn đến sự chia rẽ và các giáo phái đã tách ra và tự cô lập họ khỏi phong trào này để các tín đồ của họ bị chia rẽ không thống nhất. Ngay cả những người sáng lập ban đầu của phong trào này Ngô Văn Chiêu cũng rời tổ chức này để tạo nên Chiểu Minh.

Vì vậy, nếu tổ chức này được thụ phong theo tuyên bố và tín ngưỡng thống nhất thì có lẽ độ tin cậy của tổ chức này cũng yếu như trách nhiệm của người sáng lập của nó.

Cuối cùng, tôi ngưỡng mộ sự chân thành và động lực của các học viên những người có thể coi đây là một câu trả lời cho hòa bình thế giới bằng cách giữ những đặc điểm tốt nhất trong số các tôn giáo trên thế giới nhưng điểm mấu chốt là họ phải tự hỏi có hay không việc đảm bảo ý thức hệ này trong thực tế?

Cao Đài có thể cung cấp một thách thức liên quan đến sự đối lập mâu thuẫn giữa các nhóm tôn giáo, nhưng liệu họ có thể dễ dàng và khách quan chứng minh quan điểm của mình bằng cách bác bỏ những tuyên bố về chân lý của các tôn giáo khác hay liệu họ phụ thuộc vào kinh nghiệm kỳ bí và hão huyền của họ khỏi ảnh hưởng chủ quan của sách hướng dẫn tinh thần của họ?

Điểm mấu chốt chung cho toàn bộ chương trình tôn giáo này đó là cuộc chiến giữa THIỆN và ác. Satan giả dạng như một thiên thần của ánh sáng và như là kẻ giả mạo với một lời nói dối tốt nhất của mình gần như là sự thật. Bằng cách kết hợp và rút gọn tất cả chân lý tôn giáo của nhân loại để đúc ra một thần giả bằng sự hiểu lầm và một nửa sự thật của phổ quát.

Cuối cùng, Chúa Giêsu đã nói về chính mình và Người bảo phải nhận thức được các giáo viên giả. Người cũng cho rằng Người Là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống và là cách duy nhất để đến với Thiên Chúa.

Kết luận Tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ tìm thấy con đường của Người. Vì con đường của sự hủy diệt là một con đường rộng mà nhiều người đang đi; trong khi đó con đường hẹp là con đường dẫn đến sự sống và có rất ít người tìm thấy nó.

 

 

Làm thế nào để có mối tương giao với Đức Chúa Trời

 

Liên kết

Tài nguyên Cao Đài

Cao Dai

 

 

Excerpts taken “From Handbook of World Religions, published by Barbour Publishing, Inc. Used by permission”

Tài nguyên Cao Đài

Sunday, October 12th, 2014

Bốn Định Luật Thuộc Linh

www.4laws.com/laws/vietnamese/default.html

 

Phim Cuộc Đời Chúa Giê-xu

jesusfilmmedia.org/video/1_3887-jf-0-0

 

Tân Ước/Kinh Thánh

 

Nghe đọc Kinh Thánh

www.joshuaproject.net/nt-audio-player.php?rol3=vie

Cao Dai Resources

Sunday, March 6th, 2011

1. Audio Resources

 

 

2. Written Bible

 

 

3. Watch the “Jesus Film”

 

 

4. Gods Plan of Salvation “The Four Spiritual Laws”

Cao Dai

Thursday, January 27th, 2011

When first looking at this religion it holds to many of the same features which is typical to eastern religion/philosophy which prescribes to a plethora of pluralistic views.

It combines a smorgasbord of religious ideas in an attempt to homogenize various world views.

I have already written many posts regarding these eastern religious systems which may be of interest to you at

How to know God

Anyway Cao Dai has some of the same erroneous views as Sai Baba, Hinduism, and the Bahai faith which holds to the idea that all paths lead to god and that truth and love are the essential features that is common to all religions independent of the name of the institution or the honorific title of the deity.

Yet, I have argued before that when studying comparative religions there are distinctions which are irreconcilable and are not in harmony with the whole of universal religion.

Again these doctrinal beliefs and god concepts are antithetical and to dismantle the distinctive essentials for a common religious experience is to make a monstrous and disfigured godhead that lacks identity.

It may be attractive to contemplate such ideas about religion but upon closer examination it does not work by conjoining all these faiths without forming another distinct religion in defining it as their own conglomeration of truth which has consequently resulted in the unique religion known as Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma-ha-tát.

Just because mankind has a common awareness of God doesn’t mean that every god concept is established on the basis of truth. It is one thing to discern the divine through our innate ability to understand general revelation but until refined through special revelation the pieces of the puzzle only lay scattered without any firmly discernible pattern.

This movement’s concept of a special revelation comes by their spirit mediums and by matching the common religious elements that best describes the whole of a pluralistic or syncretistic religious agenda.

Yet, is it the duty of this institution to rightly discern where the pieces of the puzzle must fit together as a way of recovering the original pictogram of religion?

Also this religion like many religions holds to a unique knowledge that was recovered through a mystic disclosure by means of the ultimate and Supreme Being which is conveyed through their own holy book of Tan Luat and oral revelations.

Supposedly Ngo Van Chieu had a divine encounter in which he claims that he was to assimilate and coalesce the essence of fundamental truth which had been lost due to the intervention and corruption of religion. Yet paradoxically there already exists religions that are similar and who hold to this same pattern or value system and therefore this is not a revelation in that this idea had already been circulated prior to the 1920’s.

Additionally, the symbolism as representing this supreme being would be in the form of “the all seeing eye”. This icon first originated in the mythology of ancient Egypt and for it to be a manifestation of divine truth is to borrow from the fairy tales of early civilizations.

In addition to this another controversial aspect to this religious order is its focus on the occultic activity and rituals which holds to the exclusive worship of a Satanic and demonic reality by dabbling in practices by means of  séances, ouija boards, mediums, and spiritism.

Cao Dai also has many celebrated heroes which they honor as saints and it is oxymoronic for this religion which supports such standards as justice and love to claim one of their glorified specimens as Napoleon Bonaparte who is clearly in full violation of their code of conduct to such a degree that he has been compared to the likes of Hitler as a antichrist figure. Strikingly, Napoleon if he were alive today would probably never even consider darkening the doorway of the Tay Ninh Holy See temple in order to worship.

While this movement would emphasize world unity there are foundational cracks within this structure which has lead to schisms and sects that have split off and differentiated themselves from this movement so that the adherents themselves are divided not united. Even the original founder of this movement Ngo Van Chieu left this institution to form Chieu Minh.

So if the establishment was ordained under the doctrine and creed of unity then perhaps the credibility of the foundation is as weak as the commitment of its founding father.

Lastly, I do admire the sincerity and the motivation of the practitioner who may see this as an answer to world peace by keeping the best traits among the world faiths but the bottom line is that they must ask themselves whether or not this ideology assures reality?

Cao Dai may offer a challenge regarding the conflicting distinctions among religious groups but can they readily and objectively prove their point by adequately refuting the truth claims of other religions or do they depend upon their visionary and esoteric experiences from the subjective influence of their spiritual guides?

The common reality to this whole religious agenda comes down to the battle between GOOD and evil. Satan masquerades as an angel of light and as a counterfeiter his best lies are mostly true. By combining and reducing all religious truth from the melting pot of humanity is to a cast a false god by the mistruths and half-truths of universalism.

Finally, Jesus spoke of Himself exclusively and He said to be aware of false  teachers. He also said that He alone is the way, the truth, and the life and the only way to God.

In conclusion I pray that you would find His path. As the path of destruction is a broad and inclusive path by which many people are traveling; yet narrow is the way that leads to life and there are few who find it.

 

 

How to know God

Cao Dai Resources

 


Excerpts taken “From Handbook of World Religions, published by Barbour Publishing, Inc. Used by permission”