Archive for the ‘Animism’ Category

Animism Resources

Thursday, June 11th, 2015

Four Spiritual Laws

 

Jesus Film

 

New Testament/Bible

 

Audio Bible

Ressources animisme

Sunday, February 23rd, 2014

Quatre Lois Spirituelles

www.4laws.com/laws/french/default.htm

 

 

Jésus Film

Jesus Film: view in French

 

 

Nouveau Testament / Bible

www.biblegateway.com/versions/index.php?action=getVersionInfo&vid=32

 

 

Bible audio

Online New Testament – African

आत्मवादको संसाधनहरू

Sunday, November 24th, 2013

बाइबल

Bible

Audio New Testament

 

चार आत्मिक नियमहरु

www.4laws.com/laws/downloads/NepEng4s.pdf

 

येशुको चलचित्र

Jesus Film: view in Nepali

Tài Liệu Vật Linh Thuyết

Monday, September 30th, 2013

Bốn Định Luật Thuộc Linh

www.4laws.com/laws/vietnamese/default.html

 

 

Phim Cuộc Đời Chúa Giê-xu

jesusfilmmedia.org

 

 

Tân Ước/Kinh Thánh

 

 

Nghe đọc Kinh Thánh

www.bible.is/VIECOV/Matt/1/N

Vật Linh Thuyết và Sự Sợ Hãi

Monday, September 30th, 2013

Khi nghiên cứu về niềm tin đằng sau những tư tưởng của vật linh thuyết thì cho thấy có một sự sợ hãi khủng khiếp và phi thực tế mà trong đó một người cảm thấy như thể họ phải an ủi các thần và các linh để tránh không làm cho thần linh nổi giận. Một số câu chuyện hư cấu và mê tín này xuất phát từ cảm giác thực sự bởi họ có thể cảm nhận được chiều kích tâm linh vượt quá cảm giác tự nhiên hay vật lý.

Các thần linh hầu hết liên quan đến tập tục này đều đến từ thế giới của ma quỷ vì nó thường xuyên hiện hình để đàn áp bằng cách đặt để sự sợ hãi vào tấm lòng của con người và cuối cùng làm mất khả năng tự chủ của họ.

Đó là cách mà Kinh Thánh mô tả Sa-tan và các tùy tùng nó vì nó luôn ăn cắp, giết chóc, hủy diệt và chúng được mô tả như hình ảnh sư tử gầm thét tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.

Nếu bạn đọc trong Kinh Thánh, chủ đề về ma quỷ được tìm thấy trong những câu chuyện mà bản văn ghi lại có đủ các chứng bệnh thân thể và tâm thần khác nhau.

Vì vậy, tôi hoàn toàn đồng ý với nhóm người theo vật linh thuyết này đó là thực tế có sự tồn tại của những hữu thể linh mà con người phải đấu tranh, và như vậy sẽ là quá tự tin và quá đơn giản đối với học thuyết khoa học hiện đại khi mà khoa học cho rằng đó chỉ là hiện tượng tự nhiên. Đó là bởi vì cộng đồng khoa học chỉ có thể từ xa nhìn vào sự huyền bí của vũ trụ và vì vậy đối với họ nhấn mạnh về tín lý trong lời nhận định và kết quả tìm kiếm của mình là sự mô tả cách ngạo mạn ghê tởm. Tuy nhiên, để cân bằng với những quan điểm của họ điều này không đòi hỏi phải có một con quỷ núp đằng sau bụi cây vì đây cũng là sai lầm.

Hơn nữa, một nhóm người Úc đã tiến hành khảo sát để đo lường mức độ niềm tin của cả thế giới liên quan đến hiện tượng huyền bí, và trong số những người được phỏng vấn, có hơn 70% khẳng định ý tưởng này và so sánh với cuộc thăm dò dư luận Gallup Poll cho thấy 75% người Mỹ cũng thừa nhận có điều đó. Có lẽ kết quả này là lý do tại sao những thực tế huyền bí kia trở nên rất phổ biến.

Dầu vậy, khi những người theo vật linh thuyết phản ứng lại với sự sợ hãi này bằng cách tham gia cúng bái thì đây là hành động tương đương với những gì Tân Ước mô tả về sự dâng của lễ cho ma quỷ hung ác trong sự lừa dối và oái ăm đó là Sa-tan hay ma quỷ không ở đây để đem đến ích lợi, và tên của ma quỷ với những từ đồng nghĩa như kẻ cáo buộc, kẻ vu khống và kẻ thù. Ma-quỷ cũng được mô tả là cha của sự nói dối vì nó là kẻ lừa dối và là kẻ giả mạo chân lý.

Nó sẽ cho phép bạn suy nghĩ rằng nó rất tôn quý cần phải được thờ lạy hoặc sợ hãi bằng cách tôn kính nó qua sự cúng kiếng, nhưng nó chỉ là tạo vật phải đầu phục Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Đấng duy nhất đáng được khen ngợi.

Thêm vào đó, tôi tin rằng xã hội của những người theo vật linh thuyết “sợ hãi” bởi vì họ cũng hiểu ở mức độ nào đó Đấng Tối Cao hay Người Ban Luật pháp đòi hỏi sự công bình. Cảm giác bẩm sinh này đã được lập trình sẵn trong chính tấm lòng của họ, giống như họ đã từng biết trước rằng họ phải chịu trách nhiệm cho vấn đề đạo đức mà do đó cho phép họ phân biệt điều đúng và sai để chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Thực tế này thể hiện trong lương tâm khiến đem đến sự dằn vặt trong tâm trí của con người với hậu quả là cảm giác tội lỗi hòa quyện bên trong chính linh hồn của họ khiến họ hoặc phải dập tắt nó hay chấp nhận nó với sự thật.

Kết quả của tri thức đạo đức này có mục đích cuối cùng ở trong, đó là nó khiến chúng ta cương quyết tìm kiếm Đức Chúa Trời.

Cũng vậy khi bạn đọc bài viết này có thể dường như có vài sự lập lại hoặc một nghịch lý đối với lời phân tích của tôi liên quan đến sự sợ hãi. Nhưng sự khác nhau đó là sự “sợ hãi” lành mạnh ‘kính sợ Đức Chúa Trời’ không giống như sự “sợ hãi” các linh hay thần tượng giả mạo. Sự chênh lệch ở đây đó là sự “kính sợ Đức Giê-hô-va” dẫn chúng ta đến sự ăn năn hay thống hối vì là sự đáp ứng dựa trên tình yêu thương, trong khi đó kẻ thù sử dụng sự sợ hãi làm vũ khí để tấn công bạn dựa trên sự căm ghét và trả thù.  Kết quả cuối cùng đó là “Sự kính sợ Đức Chúa Trời” đem lại sự cứu rỗi, trong khi đó “sự sợ hãi” Sa-tan đem đến sự định tội.

Vì vậy đối với những người theo vật linh thuyết đang sống mỗi ngày dưới sự bắt nạt của ma quỷ có nghĩa là họ không có sự bình an thật sự hằng ngày với những hữu thể linh này, nhưng chính tình yêu thương của Đức Chúa Trời Quyền Năng qua Đấng Christ chắc chắn sẽ đuổi sự sợ hãi ra bởi vì sợ hãi đi cùng sự phán xét.

Đây chính là đặc tính cơ bản của tin lành hay phúc âm mà trong đó Chúa Giê-xu đã đến để giải phóng kẻ bị tù và những ai bị giam cầm trong đời sống và linh hồn bằng cách chữa lành cho họ khỏi sự áp bức của ma quỷ.

Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo, sứ mạng của Ngài đã hoàn tất bằng cách chuộc lại nhân loại cho Đức Chúa Trời, bằng cách giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi/sự tấn công và bản chất tội lỗi, vì vậy khiến chúng ta hòa thuận với Đức Chúa Trời và phá hủy tuyên bố của kẻ thù trên linh hồn của chúng ta, bằng cách giải phóng chúng ta khỏi thành trì cuối cùng của sự chết, bằng cách nắm giữ sự sống đời đời cho chúng ta với Đức Chúa Trời Tối Cao và là Đấng Sáng Tạo.

Đức Chúa Trời yêu thương đã trả nợ cho tội lỗi bằng cách công bố chúng ta là công bình qua món quà tế lễ đời đời của Chúa Giê-xu, Đấng chịu chết vì chúng ta và không giống như sự giả mạo của ma quỷ đòi hỏi sự cúng lạy liên tục, Chúa Giê-xu đã ban cho chính mình Ngài làm lễ chuộc tội chúng ta một lần và cho tất cả.

Ngài gánh lấy sự vi phạm của chúng ta như một người mang tội khi Ngài chịu đau khổ và chết trên thập giá do con người dựng lên. Đó là cái giá mà chúng ta không thể hoặc không phải trả, đã đem lại kết quả hòa thuận muôn vật với Đức Chúa Trời qua tình yêu hy sinh của Chúa Giê-xu, là Đấng đã phó chính mình Ngài chịu chết.

Điều này trở thành hiện thực bởi vì bản chất và đặc tính của Đức Chúa Trời là thương xót và nhân từ và Ngài đeo đuổi chúng ta với tình yêu nồng nhiệt đến nỗi Ngài sẵn sàng làm hòa chúng ta với chính Ngài cho dù trong khi đó chúng ta là kẻ thù của Ngài.

Vì vậy, Đấng Christ thánh khiết và công chính chịu chết trong sự đau đớn thánh khiết cho kẻ phàm nhân.

Dầu vậy khi bạn tiếp nhận và tin cậy nơi Đấng Christ làm Chúa Cứu Thế và làm Chủ cuộc đời bạn,

bạn sẽ mặc lấy kháng thể đối với những thế lực bóng tối tà linh. Kinh Thánh bày tỏ cho biết rằng chúng ta được mô tả hơn cả những chiến binh.

Chúa Giê-xu nói rằng cửa địa ngục sẽ chẳng nào chống lại chúng ta và rằng Người ở với chúng ta (Đức Thánh Linh của lẽ thật) lớn hơn kẻ ở trong thế gian (ma quỷ của sự dối trá). Kinh Thánh nói thêm rằng không có vũ khí nào chống lại chúng ta có thể thành công, và vũ khí thuộc linh trong trận chiến thuộc linh của chúng ta không phải là yếu nhưng đầy năng quyền có thể phá đỗ những thành lũy.

Vì vậy khi tìm kiếm sự giúp đỡ, chúng ta không cần thiết phải tìm gặp thầy cúng để được giải thoát khỏi những thế lực tâm linh đang quấy phá, vì người đó cũng đang bị ở trong xiềng xích của ma quỷ. Vì thầy cúng dường như có thể điều khiển những hữu thể linh không có nghĩa là những hành động đó hoàn toàn tự do vì người bị giới hạn và chi phối bởi quyền lực thì bên trong hình thành nhiều sự đau khổ bắt đầu. Pháp sư, thầy bói, và thầy cúng chỉ là những công cụ để làm công việc của Sa-tan đem đến cảm giác an toàn giả mạo trong một thế giới đầy sự hung dữ. Tội lỗi và sự đau khổ là hậu quả và bi kịch của cuộc sống nhưng sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu là sự đắc thắng hoàn toàn chống lại kẻ chiến bại xấu xa này.

Cũng vậy, quyền lực của thầy cúng như thế nào, là người cũng bị định phải chết, trong khi bạn có thể phục vụ Chúa Giê-xu là Đấng sống lại từ kẻ chết và là Đấng có thể tiếp tục cầu thay cho bạn sau khi thầy cúng đã qua đời? Thầy cúng chỉ là nhất thời và tạm bợ nhưng Chúa Giê-xu là đời đời và hiện diện khắp mọi nơi.

Cũng vậy, những đồ cúng mà thầy cúng dâng lên thay cho bạn đó là lợi dụng bạn để kiếm sống nhưng Chúa Giê-xu không phải là người lừa bịp vì Ngài không đến để nhận lãnh nhưng để ban cho chính đời sống mình làm lễ chuộc tội cho nhiều người. Chúa Giê-xu ân cần chữa lành, giải cứu và vì vậy chúng ta không cần phải phụ thuộc vào những đòi hỏi nghiêm khắc và nghi thức quan liêu của thầy cúng nào.

Cuối cùng, nếu thầy cúng là tôi tớ của Sa-tan, là kẻ bị đoán phạt và sẽ bị bắt và giam trong hồ lửa trong tương lai, vậy thì làm sao người cộng sự của nó có thể giải thoát những ai đang bị ma quỷ giam cầm hoặc bị tù trong chính mình? Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng cung cấp mọi sự cần dùng của chúng ta theo sự giàu có trong vinh hiển của Ngài và Ngài lần lượt ban cho chúng ta mọi thứ chúng cần cho sự sống và sự tin kính. Vì vậy chúng ta được hướng dẫn rằng nếu chúng ta tìm kiếm vương quốc và sự công bình của Ngài trước hết thì tất cả những điều cần thiết cho cuộc sống sẽ được thêm vào cho chúng ta.

Bạn có thể quen thuộc khi giải quyết những hữu thể linh bất khiết nhưng khi bạn trở nên con cái của Đức Chúa Trời bạn được ban cho Đức Thánh Linh là Đấng yên ủi và hướng dẫn, Ngài sẽ dẫn bạn vào trong mọi lẽ thật và ban cho bạn một bản tính mới là bản tính hướng về sự tốt lành và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Nó sẽ là một sự lộn xộn và xuyên tạc khi liên kết những linh giả và chúa giả này, là những thế lực của ma quỷ và trần tục nguyên thủy, với những hình thức có nguồn gốc từ Thượng Đế Tối Cao, vì chúng là đối nghịch với sự thánh khiết của Ngài và cuối cùng sẽ bị đoán phạt chung với tất cả những kẻ thù của Ngài theo sau.

Bây giờ, khi nói đến chủ đề đời sau, người theo vật linh thuyết không thấy chắc chắn về sự tồn tại này và vì vậy tôi muốn đưa ra một vài ý kiến mà tôi viết về kinh nghiệm cận tử và sự sống sau khi chết, theo sau là một liên kết ghi hình về những người có kinh nghiệm này trong thực tế. Điều này sẽ tái xác nhận với bạn rằng chúng ta có hy vọng nơi Đấng Christ ngay cả bây giờ và vượt trên mồ mả. Tôi cũng kể đến bài làm chứng của người theo vật linh thuyết, đời sống của họ được thay đổi khi Chúa Giê-xu chữa lành cho họ một cách lạ lùng, là điều được xác định bởi các câu chuyện trong Tân Ước, sách Mác mà tôi cũng bao gồm một liên kết phía dưới.

Cuối cùng, tôi muốn chia xẻ với bạn bài làm chứng của tôi về thể nào Đấng Christ đã can thiệp vào cuộc đời tôi cách lạ lùng.

Địa ngục là có thực?

www1.cbn.com/video/african-animist-meets-the-great-physician

www1.cbn.com/content/freedom-demonic-strongholds

Tân Ước/Kinh Thánh

Bài làm chứng của tôi về Chúa Giê-xu

Kết luận: Đức Chúa Trời là Đấng biết hết mọi sự và bạn có thể được liên hiệp với Ngài bằng cách kinh nghiệm quyền năng của Chúa, sự hiện diện và tình yêu thương của Ngài.  Ích lợi của một người tin theo Chúa đó là Chúa ở với chúng ta luôn luôn cho đến tận thế, và Lời Chúa nói rằng Ngài sẽ chẳng bao giờ lìa cũng chẳng bao giờ bỏ chúng ta. Vì vậy khi chúng ta đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần với chúng ta giống như người bạn thân thiết, thân thiết hơn anh em của mình.

Cuối cùng đều tôi mong muốn đó là bạn hãy cầu nguyện với Chúa Giê-xu để Ngài bày tỏ cho bạn cách rõ ràng và hữu hiệu nhất để bạn có thể tin tưởng nơi Ngài và được trở nên tươi mới khi nếm và biết sự tốt lành của Chúa là dường nào.

Rô-ma 8:38-39

38 Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, 39 bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.

 

 

Làm thế nào để có mối tương giao với Đức Chúa Trời

Tài Liệu Vật Linh Thuyết

Animism and Fear

Bài làm chứng của tôi về Chúa Giê-xu

Monday, September 30th, 2013

Xin chào, tôi tên là Rob và tôi đến từ Texas, Hoa-kỳ. Tôi muốn tự giới thiệu một chút về chính mình. Tôi thường bắt đầu bằng bài làm chứng về đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, là điều mà đối với tôi rất quan trọng. Khoảng hai mươi năm trước, tôi đã phải trải qua một giai đoạn mà đối với tôi nó thật sự là trống trãi và vô nghĩa. Khi tôi tin nơi Chúa Giê-xu, Ngài chiếm hữu trọn vẹn cuộc đời tôi, và bây giờ trong tôi là tình yêu thương, sự vui mừng và bình an mà những gì thế giới này đem đến cho tôi không thể so sánh được. Ngài là niềm say mê và là cuộc đời của tôi.

Nếu tôi không trải qua một kinh nghiệm thực tế như vậy, chắc hẳn tôi đã từ bỏ nó và bắt đầu tìm kiếm cho mình niềm tin khác. Điều thay đổi đời sống tôi đó là khi tôi bước vào mối tương giao cá nhân với Chúa Giê-xu, một mối liên hệ vượt phạm vi tôn giáo/triết học. Điều gì đó rất thực và hiện hữu. Đó là khi tôi đưa ra quyết định đức tin của cuộc đời mình, Ngài đã thực sự thay đổi tôi và dường như qua một đêm thay đổi cách tôi cư xử, suy nghĩ và tin tưởng, giống như sự thay đổi mãi mãi. Tôi là một người khác và sự thật không thể chối cãi đó là sự thay đổi này của tôi không thể là bằng chứng cho tất cả. Tôi đã được tái sanh và bây giờ tôi biết đó không phải là một thuật từ nữa của nhà thờ. Tôi là một tạo vật mới trong Đấng Christ. Sự thay đổi trong đời sống tôi đôi khi là tiệm tiến nhưng cũng có lúc ngay lập tức và qua một đêm. Tôi thấy Đức Chúa Trời đã giải cứu tôi khỏi nhiều điều trong đời sống vượt quá khả năng tự nhiên và nỗ lực cá nhân để chiến thắng. Chúa Giê-xu ban cho tôi sức lực để chiến thắng các chiều kích rộng lớn của tội lỗi mà trong đó bao gồm tất cả mọi thứ từ nghiện thuốc lá cho đến tình dục vô đạo đức. Tôi cũng chứng kiến vợ tôi được chữa lành khỏi bệnh thoái hóa thận và con tôi khỏi chứng hen suyễn lúc họ quyết định tin theo Chúa. Nếu vào lúc này, tất cả những gì tôi có thể đem đến cho bạn cũng chỉ là thêm một ý kiến khác, thì tôi sẽ không làm bạn tốn thời gian khi đọc bài làm chứng này.

Bạn có thể nói bạn không tin tôi hoặc cũng có thể nói rằng tôi là người rất chân thành nhưng chân thành sai trật, nhưng dù thế nào, điều tôi mong muốn đó là bạn hết lòng và chân thành cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn chân lý về Chúa Giê-xu.  Dù thế nào tôi cũng cảm ơn bạn đã đọc và tôi cầu xin Đức Chúa Trời chúc phước trên cuộc đời bạn cách dư dật qua bài làm chứng này.

 

Làm thế nào để có mối tương giao với Đức Chúa Trời

My testimony with Jesus

Làm thế nào để có mối tương giao với Đức Chúa Trời

Monday, September 30th, 2013

Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời dựng nên tất cả mọi thứ bao gồm loài người, và cho dù Đức Chúa Trời là hoàn hảo và tốt lành nhưng loài người thì không. Đức Chúa Trời dựng nên loài người với yếu tố tự do đạo đức, cho phép con người có khả năng lựa chọn giữa điều tốt và điều xấu. Quyển sách thánh của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh, là sự bày tỏ của chính Ngài, trong đó nói rằng tất cả chúng ta đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Chúa.

Nếu tôi đưa ra một số điều luật liên quan đến đạo đức căn bản của luật pháp, sẽ không có ai có thể vượt qua luật pháp của Đức Chúa Trời dù chỉ một ít. Tội lỗi là chống lại Đức Chúa Trời và với người khác cho dù nó thể hiện qua sự phục vụ các thần tượng khác hoặc lạm dụng danh Đức Chúa Trời khi áp dụng chỉ để nói đến sự thất bại trong tình yêu dành cho Chúa với tất cả tấm lòng của chúng ta. Tiếp theo sau điều răn này đó là sự bất hiếu với cha mẹ; tội giết người được cho là bằng với tội ghen ghét; tội ngoại tình giống như sự ham mê của mắt; ăn cắp, nối chứng dối nghịch cùng người láng giềng, và cướp tài sản hoặc cướp vợ của người khác đều liên quan đến những động cơ và ham muốn sai trật.

Sự vi phạm này khiến chúng ta bị dứt khỏi hoặc bị tách rời khỏi Đức Chúa Trời mãi mãi. Nói cách khác, chúng ta bị lạc mất và cách xa khỏi Ngài bởi vì Ngài sẽ không cho phép sự thánh khiết của Ngài cùng tồn tại chung với tội lỗi. Tội lỗi khiến cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời và sự phán xét của Ngài giáng xuống không những bây giờ mà còn mãi mãi. Kinh Thánh mô tả đó là nơi mà lửa không hề tắt và đau khổ tột cùng.

Dường như tại đây mọi thứ chỉ là vô vọng, nhưng tin mừng đó là Đức Chúa Trời đã sai Đấng Mê-si đến, Ngài là Đấng vô tội. Vai trò của Ngài là cầu nguyện thay cho loài người trước mặt Đức Chúa Trời, và làm thế nào Ngài có thể làm được như vậy, đó là bởi Ngài đã tự dâng thân thể mình như là một tế lễ thay thế cho chúng ta để thỏa mãn sự công chính của Đức Chúa Trời.

Ngài không chỉ chết cho loài người để đem lại sự hòa thuận giữa chúng ta với Đức Chúa Trời mà Ngài cũng đã sống lại từ cõi chết và bây giờ Ngài đang chờ đợi để tiếp đón những ai đặt lòng tin nơi Ngài. Vì vậy bây giờ khi chúng ta qua đời, thân thể chúng ta sẽ chết nhưng chúng ta sẽ ở với Chúa và đây là điều mà Kinh Thánh nói đến như là sự sống đời đời.

Tất cả những điều này sẽ diễn ra khi chúng ta đưa ra một quyết định từ chính tấm lòng đặt niềm tin mình nơi Chúa Giê-xu, xem Ngài là Chúa Cứu Thế, là Đấng cất khỏi mọi tội lỗi và làm cho chúng ta hòa thuận với Đức Chúa Trời. Điều này cũng bao gồm sự chấp nhận Ngài là Chúa theo ý nghĩa rằng từ bây giờ chúng ta phục vụ Ngài trong sự vâng lời.

Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu theo cách này, Ngài sẽ ban cho chúng ta một dấu hiệu từ trời trong thân vị của Đức Thánh Linh, là Đấng ngự đến trong tấm lòng của người tin nhận, giúp chúng ta sống đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Sự thực hiện của đức tin này tiếp tục với nghi thức báp-tem bằng nước, giống như bước vào mồ mả bằng nước. Hành động này ấn chứng cho sự sanh lại qua thân thể tưởng nhớ đến việc làm của Đức Chúa Trời hành động trong tấm lòng, được công bố và xưng nhận bởi hành động, là hành động bày tỏ sự tương thông với thực tế biến đổi tâm linh trong khi trở nên con người mới từ bên trong.

Cả tiến trình này có vẻ như diễn ra đơn giản nhưng trong thực tế sự áp dụng của nó rất sâu sắc. Chúa Giê-xu mời gọi bạn và nói rằng: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.”

Người bạn của tôi ơi, nếu ngày nay bạn nghe tiếng Chúa gọi thì bạn đừng làm cho lòng mình cứng cỏi nhưng hãy dâng cuộc đời bạn cho Đấng Chăn Giữ linh hồn của bạn. Ngài yêu bạn và sẽ ban cho bạn sự bình an, là bình an vượt quá mọi sự hiểu biết và sự vui mừng không tả xiết. Điều này không nói rằng bạn sẽ chẳng bao giờ gặp bão tố trong cuộc đời mình, nhưng Chúa đã hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ chẳng bao giờ lìa cũng chẳng bao giờ bỏ chúng ta đâu.

Để kết thúc, tôi muốn khích lệ bạn hãy cầu nguyện xin Ngài bày tỏ chính Ngài cho bạn trong một cách thực tế và rõ ràng nhất để bạn có thể tin cậy nơi Ngài. Nếu bạn làm như vậy với sự chân thành và tấm lòng thành khẩn, bạn sẽ không bao giờ thất vọng vì chúng ta được khích lệ để nếm và biết Chúa của chúng ta là tốt lành dường bao. A-men

 

 

www.4laws.com/laws/vietnamese/default.html

Bài làm chứng của tôi về Chúa Giê-xu

How to know God

आत्मवाद र भय

Friday, June 14th, 2013

यदि हामीले आत्मवादी विचार को पछाडी रहेको विश्वासहरू माथि विचार गर्यौं भने त्यहाँ एउटा अवास्तविक र अति नै ठूलो डर देख्छौं जसमा एउटा मान्छेलाई लाग्न सक्छ कि देवताहरूलाई दु:ख नपुर्याउन को लागि उसले उनीहरुलाई कुनै न कुनै प्रकार ले सन्तुस्ट गर्नु पर्छ│ यस्ता कति धेरै अतिरन्जित लोकगीत र अन्धविश्वास त वास्तविक अर्थबाट नै आउँछन जसको द्वारा एउटा यस्तो आध्यात्मिक आयाम को बारेमा थाह हुन्छ जुन हाम्रो शारीरिक र प्राकृतिक इन्द्रियहरूले थाह पाउन नसक्ने कुराहरू हुन्│

ती आत्माहरू जसद्वारा यस्ता धेरै संगठनहरु बनाइएका छन् उनीहरू धेरै जसो शैतानी प्रकारका छन् किनकि यी सबै अभिव्यक्तिहरुका लागि डर को माध्यम ले मानिस को हृदय मा आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न एकदमै आवस्यक हुन्छ र यहि कारणले मानवता नै पक्षघात को शिकार बनेर जान्छ│

शास्त्रले शैतानलाई यहि प्रकारले प्रस्तुत गर्दछ र उनीहरू चोरी गर्न, मार्न र नस्ट गर्न का लागि प्रतिबद्ध हुन्छन र उनीहरूलाई एउटा यस्तो गर्जने सिंघ को प्रतिबिम्ब मानिन्छ जो आफ्नो शिकारलाई चिर्न खोजिराखेको छ│

यदि तपाई बाइबलका पानाहरू पल्टाएर हेर्नुहुन्छ भने यस्तो क्रियाकलाप त्यहाँका कथाहरूमा पढ्न पाउनुहुन्छ जसमा सबै प्रकारका शारीरिक र भावनात्मक विकृतिहरू देखाइएका छन्│

त्यसैले म साधारण रूपमा यस्ता आत्मवादी समूहहरूसंग सहमत हुन्छु कि संघर्स गर्नकालागि संसारमा आध्यात्मिक वास्तविकताहरू छन् र आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धान्त हरूकालागी  हरेक घटनालाई प्राकृतिक भनेर हटाउनु पहिले नै गरिएको कल्पना र अति नै धेरै सरलीकरण हुन जान्छ│यस्तो भएको कारण चाहिं यो हुनसक्छा कि बैज्ञानिक समुदायले ब्रह्माण्डको रहस्यहरूको बारेमा अलिकति मात्र जान्न पाएको छ र यहि कारणले आफ्नै सिद्धान्तहरूलाई मानेर यदि उनीहरू अरू सबै कुराको विरोध गर्छन भने त यो अहंकारको एक घिनलाग्दो चित्रण हो│ तथापि, यदि उनीहरूको विचारसंग सन्तुलन को कुरा गर्ने हो भने पनि यो पनि भन्न सकिन्छ कि हरेक झाडी को पछाडी कुनै राक्षस बसेको हुँदैन किनकि यो कुरा पनि गलत हुनेछ│

अझै भन्ने हो भने एउटा अस्ट्रेलियाई समूहले एक सर्वेक्षण गरेको थियो यो जान्न को लागि कि संसारभरि असाधारण गतिविधि माथि मानिसहरूको विश्वास कस्तो छ र अन्तर्वार्ता दिने हरू मध्ये करिब ७० प्रतिशतले यो कुरा माने कि असाधारण गतिविधिहरू हुन्छन र ठिक यसै प्रकार ले अमेरिकामा गरिएको एक सर्वेक्षणले पनि यो देखायो कि त्यहाँ पनि ७५ प्रतिशन मानिसहरूले यहि नै मान्दथे│ शायद यहि नै कारण होला कि असाधारण गतिविधि माथि आधारित टि.भी.का रेअलिटी कार्यक्रमहरू यति धेरै लोकप्रिय छन्│

जे भए पनि जब यी आत्मवादी मानिसहरूले यो डर माथि बलिदानको माध्यम ले आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउंछन् तब यो कुरा नया करार को यस कुरा संग पूरै मेल खान्छ जहाँ यो भनिएको छ कि कुबुद्धि राक्षसहरूलाई प्रसादको रुपमा बलिदान दिनु एउटा चाल हो र सहि कुरा त यो हो कि राक्षसहरू यहाँ हाम्रो राम्रोकालागि छैनन् किनकि उनीहरूलाई दिईने पर्याय शब्द नै अभियोक्ता, निन्दक र विरोधी हो│ शैतानलाई झूठ को पिताको रुपमा पनि दर्शाइएको छ किनकि ऊ एउटा धोखेबाज हो र झूठो सत्य देखाउने एक ठग हो│

उसले तपाईलाई कुनै तरीकाले आशंकाको मार्फतले यो सोच्नलाई बाध्य बनाउँछ कि उसलाई पूजा गर्नु अथवा उससंग डराउनु र उसलाई सम्मान गर्नु आवस्यक छ र ऊ यसको लायक छ तर वास्तवमा खास कुरा त यो हो कि ऊ पनि सर्वशक्तिमान परमेश्वोर को अगाडी केवल एक जीव हो र प्रसंशा को लायक त मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ│

अझै भन्ने हो भने मलाई यो विश्वास छ कि आत्मवादी समाज डराउँछ किनकि केहि श्रेणीसम्म उनीहरू एउटा सर्वशक्तिमान व्यक्तित्व अथवा कानून दाताको आवस्यकतालाई बुझ्छन│ यो सहज भाव उनीहरूको मनको मुख्य फ्रेममा जोडेर राखिएको छ जसले गर्दा उनीहरूलाई यो कुरा थाह होस् कि उनीहरू एउटा जिम्मेवार नैतिक जीव हुन् र उनीहरूलाई सही र गलतको बारेमा थाह छ र उनीहरुलाई आफ्नो कर्मकालागी जिम्मेवार ठहराउन सकिओस्│ यो वास्तविकतालाई मानिसको चेतना सम्म संचार गरिन्छ र उनीहरुको दिमागमा पनि यो कुरा सधैं रहन्छ जुन कारणले उनको आत्मा को धागोमा सधैं आफू अपराधि हुनुको भावना रहन्छ र यहि कुराले गर्दा उनीहरुले कि त यो सत्यलाई दबाउन खोज्छन अथवा सत्यसंग सम्झौता गर्न पुग्छन│

परिणामस्वरूप यो नैतिक ज्ञानको एक परम उद्देश्य यो हो कि यसले हामीलाई परमेश्वोर को खोजी गर्नकालागि प्रोत्साहित गरोस्│

यसको अतिरिक्त यदि यो पोस्टलाई तपाईं पढ्दै जानुहुन्छ भने तपाईंलाई यो लाग्न सक्छ कि भय को बारेमा मेरो बयानमा केहि कपट अथवा विरोधावास छ│ तापनि वास्तविकता त के हो भने परमेश्वरको एक स्वस्थ ‘भय’ पनि छ जून आत्मा अथवा झूठा देवताको दमनकारी “डर” को विपरित छ│ यहाँ असमानता यो हो कि “भगवान को डर”ले हामीलाई पश्चाताप गर्न तर्फ लान्छ जसले प्रेम को आधारमा काम गर्छ तर दुश्मन को डरलाई भने तपाईं माथि आक्रमण गर्नकालागि प्रयोग गरिन्छ जुन द्वेष र बदलामाथि आधारित छ│ यसको अन्तिम परिणाम चाहिं यो हो कि भगवान को “डर”ले मुक्ति दिन्छ तर शैतान को “डर”ले केवल निन्दा मात्र गर्छ│

त्यसो भए यसको मतलब यो भयो कि ती आत्मवादीहरू जो यस प्रकारको दैनिक उत्पीडनमा बस्छन, तिनीहरूको यी आध्यात्मिक जीवहरुसंग स्थायी र सांचिकैको शान्ति छैन र त्यो येशु क्रिस्टमार्फत सर्वशक्तिमान परमेश्वरको प्रेम नै हो जसले यो डरलाई सम्पूर्ण रूपले भगाउँछ किनकि डर त न्यायसंग जोडिएको हुन्छ│

खास भन्ने हो भने सुसमाचार अथवा राम्रो समाचार को महत्व नै यहि हो कि येशु बन्दीहरूलाई छोडाउनकालागि आउनुभयो र उनीहरूलाई मुक्त गर्न आउनुभयो जो आफ्नै जीवन र आत्माको बन्दीगृहमा कैद थिए र उहाँले तिनीहरूलाई पनि निको पार्नुभयो जो शैतानको अत्याचारका कारणले घायल भएका थिए│

येशु एक मध्यस्तकर्ता हुनुहुन्छ र उहाँको मिसन तब पूरा भयो जब उहाँले मानवजातिलाई उनीहरूको पाप / अपराधहरू बाट छुटाएर उनीहरूकालागि बलिदान दिनुभयो र परमेश्वरसंग हामीहरूलाई शान्तिमा ल्याउनुभयो र उहाँले शैतानको हाम्रो आत्माप्रतिको अध्यर्थनलाई पनि सिध्याइदिनुभयो र यो उहाँले हाम्रो आत्मालाई मृत्युको अन्तिम गढबाट छुटाएर गर्नुभयो र हाम्रो निम्ति परमेश्वर र सृस्टीकर्तासंगको अनन्त जीवनलाई उपलब्ध गराउनुभयो│

परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गरेर हाम्रो निम्ति पापबाट मुक्त हुनकालागी एक माध्यम बनाउनुभयो र हामीलाई येशु जो हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, उहाँको अनन्त बलिदानको माध्यमले धर्मी भनेर घोषणा गर्नुभयो र यो कुरा शैताम को झूठ जस्तो होइन जसमा कायम रहनकालागी अबिरल लागत लगाइराख्नु पर्छ तर यसको ठीक बिपरित वास्तवमा येशुले आफ्नो जीवन फिरौतीको रूपमा सित्तैमा सधैंकलागि दिनुभयो│

उहाँले हाम्रो अपराधलाई आफूमाथि एउटा पापी जस्तै लिनुभयो र उहाँले अति नै धेरै पीडाको सामना गर्दै मानिसको ठाउँमा क्रूसमा मृत्युको सामना गर्नुभयो│ यो नै त्यो मूल्य थियो जून हामीले तिर्न सकेनौं अथवा तिरेनौं जसको कारणले परमेश्वरले आफै संसारसंग आफूलाई मिलाउनकालागी बलिदान दिनुपर्यो र यो उहाँले येशुको बलिदानी जीवनको मार्फतले गर्नुभयो जसले हाम्रो लागि आफ्नो जीवन दिनुभयो│

यो सबै केबल यो कारणले सम्भव हुनसक्यो किनकि परमेश्वरको प्रकृति र चरित्र दयालु र विनम्र छ र उहाँ अति नै धेरै गहिरो प्रेमका साथ् हामीलाई हेर्नुहुन्छ र उहाँले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ कि हामीहरुलाई आफूमा नै मिलाउन चाहनुहुन्थ्यो त्यो पनि यस्तो समयमा जब हामी अझै पनि उहाँको शत्रु नै थियौं│

यसै कारणले पवित्र र धर्मी क्राइस्ट मारिनुभयो र यो एक संकेत हो कि धर्मी धर्मभ्रस्टकालागि पिडित हुनुपर्यो│

त्यसै पनि जब तपाईं क्राइस्ट माथि आफ्नो प्रभु र उद्धारकर्ताका रुपमा विश्वास गर्नुहुन्छ, तब यी आध्यात्मिक अँध्यारोको विरुद्धमा तपाइंले प्रतिरक्षा पाउनुहुन्छ│ बाइबलले अझ यो कुरालाई यस्तो प्रकारले प्रस्तुत गर्दछ कि हामी विजेताहरू भन्दा पनि ठूला हौँ│

येशुले भन्नुभयो कि नर्कको द्वार हाम्रो विरुद्धमा जित्न सक्दैन र संसारमा भएको (झूठ को दुस्ट आत्मा) भन्दा उहाँ जो हामीमा हुनुहुन्छ (सत्यका पवित्र आत्मा) महान हुनुहुन्छ│ अझ बाइबलले यो पनि भनेको छ कि हाम्रो विरुद्धमा गठित कुनै पनि हतियार समृद्ध हुन सक्दैन र युद्धकालागि हामीसंग भएका आध्यात्मिक हतियार पनि कम्जोर भने अवस्य छैनन् बरू उनीहरूमा शक्तिशाली गढ़लाई पनि तल तान्न सक्ने शक्ति छ│

त्यसो भए जब तपाईं मदतको माग गर्न चाहनुहुन्छ तब ती दुख दिने आध्यात्मिक बल बाट मुक्त हुनकालागि राक्षसी संस्थाहरूको अधीनमा रहने जादुगरसंग परामर्श लिनु आवस्यक छैन│ जादुगरले आध्यात्मिक प्राणीहरूसंग हेरफेर गर्नसक्छ तर यसको मतलब यो होइन कि उसको यो कार्य सम्पूर्ण प्रकारले मुक्त छ किनकि उसको प्रभाव सुरू देखि नै एउटा यस्तो शक्तिको तल सिमित छ जसले यस्तो धेरै नै अपवादहरूको गठन गरेको छ│ बोक्सी चिकित्सक, औषधि मानिस र जादुगर शैतानको काम गर्ने भाँडाहरू हुन् जसले सुरक्षाको झूठो भावना दिन्छ│ पाप र पीडा जीवनको दुखत परिणाम हुन् तर येशुमा मुक्ति पाउनु ती शैतानी शक्तिहरू माथिको सर्वोत्तम जीत हो│

हामीले यो पनि सोच्नुपर्छ कि एउटा जादुगर जो आफै मृत्युको अधिनमा छ ऊसंग कति शक्ति होला जबकी तपाईं येशुको सेवा गर्नसक्नुहुन्छ जो मरेकाहरूबाट फर्केर आउनुभयो र जसले तपाइंको लागि तब पनि प्रार्थना गर्नुहुन्छ जब त्यो जादुगर मरिसकेको हुन्छ? जादुगर भने अस्थायी र स्थानिक हो, तर येशु अनन्त र सर्वव्यापी हुनुहुन्छ│

त्यसो भन्ने हो भने पनि त्यो जादुगरले तपाईंको लागि कस्तो बलिदान दिएको छ र बरू उसले तपाइंको संसाधनहरू तपाईंबाट लिएर तपाइंको दुरुपयोग गरेको छ त्यो पनि आफ्नो जीविकामा लाभ पाउनको लागि र येशु त त्यसै पनि कपटी हुनुहुन्न किनकि उहाँ केहि लिन आउनुभएको छैन तर आफ्नो जीवन अरू धेरै मानिसहरूको निम्ति फिरौतीको रुपमा दिनकोलागी आउनुभएको हो│ येशुले तपाइंलाई ठिक बनाउनुहुन्छ र कृपाले भर्नुहुन्छ र यसैकारणले जादुगरको कठिन र कठोर कर्मकाण्ड माथि निर्भर हुनु आवस्यक छैन│

अन्तमा, यदि जादुगर शैतानको नोकर हो, जसको न्याय गरिएको छ र जसको भविष्यमा सजाय सुनाइने छ र जसलाई आगो को तालमा फालिने छ त्यसोभए यो कसरी सम्भव हुनसक्छ कि यो नोकरले ती मानिसहरूलाई मुक्त गर्नसक्छ जो दुस्टताको अधिनमा छन् किनकि उनीहरु आफै एक बन्दि र कैदी छन्? बरू परमेश्वरले तपाइंको सबै आवस्यकतालाई आफ्नो महिमाको धनले पूरा गर्नुहुन्छा र उहाँले त्यसको बदलामा त्यो सबै कुरा दिनुहुनेछ जसले हामीलाई भक्ति को जीवन बाँच्नमा मदत गर्नेछ│ र यस प्रकारले हामीलाई यो निर्देशन दिइएको छ कि यदि हामीले पहिले उहाँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर्छौं भने उहाँले हाम्रो जीवनका सबै आवस्यक कुराहरू हाम्रो निम्ति पुर्याईदिनुहुन्छ│

तपाईं अपवित्र आत्महरूसंग त परिचित नै हुनुहुन्छ होला तर यदि तपाईं परमेश्वरको शिशु बन्नुहुन्छ भने तपाइंले पवित्र आत्मा पाउनुहुन्छ जसले तपाइंलाई आराम दिनुहुन्छ र एक मार्गदर्शकको रुपमा तपाइंलाई सबै सत्यको बारेमा बताउनुहुन्छ र उहाँले तपाइंलाई एक नया प्रकृति पनि दिनुहुन्छ जो राम्रो कुराहरूकालागि सधैं तत्पर रहनुहुन्छ र जसले परमेश्वरलाई पनि प्रसन्न बनाउनुहुन्छ│

झूठा आत्मा र देवताहरूलाई, जो मूल रुपमा राक्षसी र लौकिक छन् उनीहरुलाई सर्वोत्क्रिस्ट परमेश्वर को उद्भव को रुपमा मान्नु उनको पवित्रताको विरुद्धमा एउटा भ्रम र विरूपण हो र यसको फलस्वरूप ती मानिसहरू र परमेश्वरका अन्य शत्रुहरूको न्याय पनि अवस्य गरिनेछ│

अब पुनर्जन्मको विषयको बारेमा कुरा गर्ने हो भने आत्मवादी अस्तित्वको यो रुपको बारेमा अनिश्चित छ र यसै कारणले म तपाइंलाई एउटा पोस्ट संग छोड्न चाहन्छु जुन मैले मृत्यु को नजिक को अनुभव र मृत्यु पछीको जीवनको बारेमा लेखेको थिएँ र त्यसपछि त्यो विडियोको लिंक छ जसमा ती मानिसहरूलाई देखाइएको छ जसले यो सत्यलाई अनुभव गरे│ यो कुराले तपाइंलाई आस्वस्त गराउँछ कि साँची नै क्राइस्टमा आशा छ जून आज र मरेपछि पनि कायम नै रहन्छ│ अझ, मैले ती आत्मवादीहरूको गवाही पनि सम्मिलित गरेको छु जसको जीवन तब बदलियो जब येशुले उनीहरूलाई चमत्कारिक रूपले ठीक बनाउनुभयो र यो कुराको नयाँ करारको मर्कुसको पुस्तकमा पनि पुस्टि गरिएको छ│ म यो लेखको पनि एउटा लिंक तल दिन गइरहेको छु│

अन्तमा म तपाइंलाई आफ्नो व्यक्तिगत गवाही पनि दिन चाहन्छु जसमा येशुले मेरो आफ्नै जीवनमा पनि आश्चर्यजनक तरीकाले हस्ताक्षेप गर्नुभयो│

के नर्क वास्तवमा छ?

Testimony

Testimony 2

बाइबल

येशुसँग मेरो व्यक्तिगत गवाही

अन्तमा म यो भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरलाई जान्न सकिन्छ र तपाईं उनको शक्ति, उपस्थिति र प्रेमको अनुभव पनि गर्नसक्नुहुन्छ र उहाँसंग एकजुट पनि हुनसक्नुहुन्छ│ एउटा विश्वासी हुनुको फाइदा यो हो कि उहाँ सधैं हामीसंग रहनुहुन्छ र अन्त सम्म पनि उहाँले हामीलाई कहिल्यै छोड्नुहुन्न र त्याग्नुहुन्न│ त्यसैले हामी परमेश्वरको जति नजिक जान्छौं उहाँ पनि हाम्रो त्यति नै नजिक आउनुहुन्छ र उहाँ हाम्रो एउटा यस्तो मित्र हुनुहुन्छ जो एउटा भाइ भन्दा पनि बढी हाम्रो नजिकमा रहनुहुन्छ│

अन्तमा मा तपाइंलाई केवल यो सोध्न चाहन्छु कि तपाईं येशुलाई प्रार्थना गर्नुहोस् कि उहाँले आफूलाई तपाईं सामु ठोस र साँचो रूपमा प्रस्तूत गर्नुभएको होस् जसले गर्दा उहाँमाथि तपाईं विश्वास गर्नसक्नुहोस् र यो कुरा जान्न सक्नुहोस् र देख्नसक्नुहोस कि प्रभु असल हुनुहुन्छ│

 

रोमी ८:३८-३९

“किनकि म निश्चय छु – नता मृत्यु, नता जीवन, नता स्वर्गदूतहरू, नता दुष्ट आत्माहरू, नता वर्तमान, नता भविष्य, न कुनै शक्तिहरू, न कुनै उचाई वा गहिराइ; नता सृस्टि भएको कुनै चीजले, ख्रिस्ट येशू हाम्रा प्रभुमा भएको परमेश्वरको प्रेमदेखी हामीलाई अलग गर्नासक्छ│”

 

 

परमेश्वरसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध कसरी बनाउने

आत्मवादको संसाधनहरू

Animism and Fear

आत्मवाद और भय

Thursday, May 17th, 2012

अगर आत्मवादी विचार के पीछे के विश्वासों पर विचार करें तो वहाँ पर एक चरम और अवास्तविक डर दिखाई देता है जिसमें एक आदमी को लगता है के उसे देवताओं या आत्माओं को आहात नहीं पहुंचाने के लिए उनको किसी भी तरह से संतुस्ट करना पड़ेगा. ऐसे कई अतिरंजित लोकगीत और अंधविश्वास जिसमें से कुछ तो वास्तविक अर्थ से आते हैं जिसके द्वारा एक आध्यात्मिक आयाम का पहचान होता है और जो उनके शारीरिक या प्राकृतिक इंद्रियों से परे बातें हैं.

वो आत्माओं जिनके द्वारा कई ऐसे संगठन बनाए गए हैं वो बड़े पैमाने पर शैतानी दायरे के भीतर है क्योंकि इन अभिव्यक्तिओं के लिए इंसान के हृदय में डर के माध्यम से उनका अपना लक्ष्य हासिल करना बहुत जरूरी है जिसके वजह से उनका इंसानियत ही पक्षाघात का शिकार हो जाता है.

ठीक इसी प्रकार से शास्त्र शैतान और उसके राक्षसों को प्रस्तुत करता है क्योंकि वो चोरी करने, मारने और नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनको एक दहाड़ते हुए शेर का दर्जा दिया गया है जो के अपने शिकार को चीरने के लिए बेताब रहता है.

यदि आप बाइबल के पन्नों को पढेंगे तो शैतान के इस प्रकार के क्रियाकलाप आपको पाठ के किस्सों में साफ़ रूप से दिखाई देंगे जिसमें कई सारे शारीरिक और भावनात्मक विकृतियों को दिखाया गया है.

तो मैं आम तौर पर इन आत्मवादी समूहों के साथ इस बात पर सहमत हूँ के संसार में संघर्ष करने के लिए कई तरह के आध्यात्मिक वास्तविकता हैं और आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत के लिए हरेक घटना को प्राकृतिक कहके हटा देना पहले ही किया हुआ कल्पना और जरूरत से बहुत ज्यादा सरलीकरण है. ये ऐसा है क्योंकि वैज्ञानिक समुदाय केवल ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में थोडा बहुत जान पाया है और इसी लिए वो अगर अपने खोज और सिद्धांतों को मानकर अगर और सब कुछ का विरोध करते हैं तो ये अहंकार का एक घिनौना चित्रण है. हालांकि, उनके विचारों के साथ संतुलन की अगर बात करें तो ये भी तो नहीं कहा जा सकता है के हरेक झाडी के पीछे कोई राक्षस छुपा रहता है क्योंकी ये बात भी गलत होगा.

इसके अलावा एक ऑस्ट्रेलियाई समूह ने एक सर्वेक्षण किया ये मालूम करने के लिए के दुनिया भर में असाधारण गतिविधिओं पर लोगों का विश्वास कैसा है और इंटरविउ देने वालों में से करिब ७० प्रतिसत ने इस बात को माना के असाधारण गतिविधियां होती हैं और इसी तरह अमेरिका में किए गए एक सर्वेक्षण में भी ७५ प्रतिशत लोगों का मानना यही था. शायद इसी वजह से असाधारण गतिविधिओं पर आधारित टी. भी. के रिअलिटी कार्यक्रम इतने लोकप्रिय हैं.

वैसे भी जब ये आत्मवादी लोग इस डर पे बलिदानों के द्वारा अपना प्रतिक्रिया जनाते हैं तो ये बात नए करार के उस बात से बिलकुल मिलता जुलता है जिसमें कहा गया है के कुबुद्धि राक्षसों के लिए प्रसाद के रूप में बलिदान देना उनका एक चाल है और सही बात तो ये है के राक्षसों या शैतान तो यहाँ पर हमारे अच्छे के लिए बिलकुल नहीं हैं क्योंकि उनके लिए पर्याय शब्द ही अभियोक्ता, निन्दक, और विरोधी है. शैतान को झूठ के पिता के रूप में भी दर्शाया गया है क्योंकि वो एक धोखेबाज है और झूठा सत्य दिखाने वाला जालसाज है.

वो आपको किसी भी तरह आशंका के मार्फ़त से ये सोचने पर मजबूर कर देता है के उसका पूजा करना या उससे डरना और उसका सम्मान करना जरूरी है और वो इसके लायक है पर वास्तव में बात तो ये है के वो सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे में केबल एक जीव है और प्रशंसा के लायक तो केवल परमेश्वर ही हैं.

इसके अतिरिक्त मुझे विश्वास है कि आत्मवादी समाज डरता है क्योंकि कुछ हद तक वो इस बात को समझते हैं के एक सर्वशक्तिमान व्यक्तित्व या क़ानून दाता का आवश्यकता है. यह सहज भाव उनके दिल की मुख्य फ्रेम में जोड़कर रखा हुआ है ताकि भीतर से उनको ये बात मालूम हो के वो एक जिम्मेवार नैतिक जीव हैं और उनको सही या गलत के बारे में भी मालून है ताकि वो अपने कर्मों के लिए जिम्मेबार ठहराए जा सके. इस वास्तविकता को इंसान के चेतना तक संचार किया जाता है और उनके दिमाग में भी ये बात हमेशा रहता है जिसके वजह से उनके आत्मा के धागे में हमेशा अपराधी होने का भावना रहता है और इसी बात के कारण वो या तो सच्चाई को दबा देते हैं या फिर सच् के साथ समझौता कर लेते हैं.

परिणामस्वरूप  इस नैतिक ज्ञान का एक परम उद्देश्य ये है के ये हमें परमेश्वर का खोजी करने के लिए प्रोत्साहित करे.

इसके अलावा अगर इस पोस्ट को आप पढते जाएँ तो आपको लग सकता है के भय के बारे में मेरे बयान में कुछ कपट या विरोधाभास है. फिर भी अंतर ये है के परमेश्वर का एक स्वस्थ ‘भय’ भी है जो आत्माओं या झूठे देवताओं के दमनकारी “डर” के विपरीत है. यहाँ पर असमानता ये है कि “भगवान का डर” हमें पश्चाताप करने के ओर लेकर जाता है जो के प्रेम के आधार पर काम करता है पर दुश्मन डर को आप पर वार करने के लिए इन्स्तेमाल करता है जो के नफरत और बदले पर आधारित है. अंतिम परिणाम यह है कि भगवान का “डर” मुक्ति देता है पर शैतान का ‘डर’ सिर्फ निंदा करता है.

तो उन आत्मवादिओं के लिए जो हर दिन इस प्रकार के दैनिक बुराई और उत्पीडन के साथ रहते हैं, इसका मतलब ये है के उनके पास वास्तविक और स्थायी शांति नहीं है और वो येशु क्रिस्ट में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्यार ही है जो पूर्ण रूप से डर को निकाल देते हैं क्योंकि डर तो न्याय से जुड़ा हुआ है.

यह बात ही अच्छी खबर या सुसमाचार का मुख्य बात है जिसमें येशु बंदिओं को छुडाने के लिए आए और उन सब को छुड़ाने आए जो अपने ही जीवन और आत्मा में बंधे हुए थे और उन्होंने उन सभी को ठीक किया जो शैतान के अत्याचार से घायल हो चुके थे.

यीशु एक मध्यस्थकर्ता हैं जिनका मिसन तब पूरा हुआ जब उन्होंने मानव जाती को उनके पापों / अपराधों और पापी स्वभाव से छुडाकर उनके लिए हर्जाना भर दिया और परमेश्वर के साथ हमें शान्ति में लाए और उन्होंने शैतान के हमारे आत्मा प्रति के दावे को खतम कर दिया और ये उन्होंने हमारे आत्मा को मौत के अंतिम गढ़ से छुडाकर किया और हमारे लिए सुप्रीम परमेश्वर और सृस्तिकर्ता के साथ अनन्त जीवन को उपलव्ध कराया.

परमेश्वर ने प्यार से हमारे लिए पापों से मुक्त होने के लिए एक माध्यम बनाया और हमें येशु जो हमारे लिए मरे, उनके अनन्त बलिदान के माध्यम से धर्मी कहके घोषणा किया और ये बात शैतान के झूठ की तरह नहीं है जिसमें जारी रहने वाला निजी लागत की आवश्यकता है, बल्कि इस बात के बिपरीत येशु ने अपना जीवन मुफ्त में फिरौती के रूप में हमेशा के लिए दे दिया.

उन्होंने हमारे अपराध को खुद पर एक पापी की तरह ले लिया और उन्हें बहुत सारा पीड़ा सहना पड़ा और मानव के जगह पर क्रूस पर मौत का सामना करना पड़ा. यही वो कीमत है जो हम कभी भी परमेश्वर को चूका नहीं पाते और हमने कभी चुकाया भी नहीं जिसके वजह से परमेश्वर को खुद ही दुनिया के साथ अपनेआप को मिलाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ी और ये उन्होंने येशु के बलिदानी जीवन के मार्फ़त किया जिन्होंने हमारे लिए अपना जिंदगी दे दिया.

यह सब केबल इस कारण से संभव हो पाया है क्योंकि परमेश्वर का प्रकृति और चरित्र दयालु और विनम्र है और वो बहुत ही गहरे प्रेम के साथ हमारा ख़याल करते हैं वो भी इतना के वो हमें खुद के साथ मिलाना चाहते थे वो भी उस समय में जब हम उनके शत्रु थे.

इसलिए पवित्र और धर्मी मसीह मारे गए और ये उस बात का संकेत है के धर्मी धर्मभ्रष्ट के लिए पीड़ित हुआ.

वैसे भी जब आप मसीह पर विश्वास करते हैं और उनको अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में मान लेते हैं तो आपको इन आध्यात्मिक अंधेरे बलों के खिलाफ प्रतिरक्षा मिल जाता है. बाईबल इस बात को इसी तरह से प्रस्तुत करता है और हमें विजेता से अधिक रूप में वर्णित करता है.

यीशु ने कहा है के नरक के द्वार हमारे खिलाफ नहीं जीत सकते हैं और संसार में होने वाले (झूठ का दुस्ट आत्मा) से वो जो हम में हैं (सच् का पवित्र आत्मा) वो महान हैं. इसके अतिरिक्त बाईबल ने ये भी कहा है के हमारे खिलाफ गठित कोई भी हतियार समृद्ध नहीं होगा और युद्ध के लिए हमारे पास जो आध्यात्मिक हथियार हैं वो कमजोर नहीं है बल्कि उनमें शक्तिशाली गढ़ों के नीचे खींचने वाला शक्ति है.

तो जब आप मदत की माग करना चाहते हैं तब इन परेशान आध्यात्मिक बलों से मुक्त होने के लिए राक्षसी संस्थाओं के अधीन में रहने वाले जादूगर से परामर्श लेने की कोई जरूरत नही है. जादूगर आध्यात्मिक प्राणीओं को हेरफेर करता है पर इसका मतलब ये नही है के उसके ये कार्य पूरी तरह से मुक्त हैं क्योकि उसका प्रभाव सुरु से ही एक ऐसे शक्ति के नीचे सिमित है जिसने ऐसे कई सारे अपवादों का गठन किया है. चुड़ैल चिकित्सक, दवा आदमी और जादूगर केवल शैतान के काम करने के उपकरण हैं जो सुरक्षा की झूठी भावना लाता है. पाप और पीड़ा जीवन के दुखत परिणाम हैं लेकिन येशु में मुक्ति पाना उस बुराई के खिलाफ सर्वोच्च जीत है.

हमें ये भी सोचना चाहिए के एक जादूगर जो मृत्यु के अधिन में है उसके पास कितना शक्ति होगा जब के आप येशु की सेवा कर सकते हैं जो मरे हुओं में से लौट कर आए हैं और जो आपके लिए तब भी प्रार्थना करेंगे और आपको बचा कर रखेंगे जब वो जादूगर मर चूका होगा? जादूगर अस्थायी और स्थानिक है, लेकिन यीशु अनन्त और सर्वव्यापी हैं.

वैसे भी उस जादूगर ने आपके लिए कैसा बलिदान किया है बल्कि उसने तो आपके संसाधनों को आपसे लेकर आपका दुरुपयोग किया है वो भी अपने जीविका में लाव पाने के लिए और फिर भी येशु तो एक कपटी नही हैं क्योकि वो कुछ लेने के लिए नही आए बल्कि अपना जीवन कई सारे दुसरे लोगों के लिए फिरौती के रूप में देने के लिए आए. येशु आपको ठीक करते हैं और कृपा से भर देते हैं तो जादूगर के कठिन और कठोर कर्मकांडों पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नही है.

अंत में, अगर जादूगर शैतान का नौकर है, जिसका न्याय किया गया है और जिसको भविष्य में सजा सुनाया जाएगा और आग के झील में डाल दिया जाएगा तो ये कैसे संभव है के ये दास उन लोगों को मुक्त कर सकता है जो के दुष्टता के अधिन में हैं क्योंकि वो तो खुद एक बंदी और कैदी है? बल्कि परमेश्वर आपके सारे जरूरतों को अपने महिमा के धन से पूरा करेंगे और उन्होंने बदले में हमें वो सब कुछ दिया है जो हमें भक्ति का जीवन जीने में मदत करेगा. और इसी तरह हमें ये निर्देशन दिया गया है के अगर हम पहले उनके राज्य और धार्मिकता को ढूँढेंगे तो वो हमारे जीवन के सभी आवश्यक चीजें हमें देंगे.

आप अपवित्र आत्माओं से निपटने में परिचित हो सकते हैं पर अगर आप परमेश्वर के शिशु बन जाते हैं तो आपको पवित्र आत्मा मिलता है जो आपको दिलाशा देते हैं और एक मार्गनिर्देशक के रूप में आपको सभी सच्चाईओं के बारे में बताते हैं और वो आपको एक नया प्रकृति देते हैं जो अच्छाई को बढ़ावा देता है जो परमेश्वर को भी प्रसन्ना करता है.

ये झूठी आत्माओं और देवताओं, जो मूल में राक्षसी और लौकिक हैं उनको सर्वोत्क्रिस्ट परमेश्वर के उद्भव के रूप में मानना उनके पवित्रता के खिलाफ एक भ्रम और विरूपण है और फलस्वरूप उन लोगों और परमेश्वर के अन्य दुश्मनों का न्याय जरूर किया जाएगा.

अब पुनर्जन्म के विषय के बारे में अगर बात करें तो आत्मवादी अस्तित्व के इस रूप के बारे में अनिश्चित हैं और इसी लिए मैं आपको एक पोस्ट के साथ छोड़ना चाहता हूँ जो मैंने मृत्यु के निकट के अनुभव और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में लिखा था और उसके बाद उस वीडियो का लिंक है जिसमें उन लोगों के बारे में दिखाया गया है जिन्होंने इस सच्चे अनुभव का सामना किया है. ये आपको इस बारे में आश्वस्त करेगा के येशु में आशा है जो अभी और मरने के बाद भी कायम रहता है. इसके अलावा, मैं उन आत्मवादिओं के गवाही को भी सामेल कर रहा हूँ जिनका जीवन तब बदल गया जब येशु ने उनको चमत्कारिक ढंग से ठीक किया और इस बात का नए करार के मरकुस के पुस्तक की कहानिओं से भी पुष्टि होता है और मैं इस का भी एक लिंक नीचे दे रहा हूँ.

अन्त में मैं आपको मेरी व्यक्तिगत गवाही भी देना चाहूँगा जिसमें येशु ने मेरे खुद के जीवन में आश्चर्यजनक तरीके से हस्तक्षेप किया.

क्या नर्क वास्तव में है?

www.cbn.com/media/player/index.aspx?s=/vod/AFRICA47v3

www.cbn.com/media/player/index.aspx?s=/vod/AFRICA48v2&search=shaman&p=1&parent=0&subnav=false~~V

बाइबल

यीशु के साथ मेरी व्यक्तिगत गवाही

अंत में मुझे ये कहना है के परमेश्वर को जाना जा सकता है और आप उनके शक्ति, उपस्थिति, और प्यार का अनुभव करके उनसे एकजुट भी हो सकते हैं. एक विश्वासी होने का ये फाइदा है के वो सदा हमारे साथ रहेंगे दुनिया के अंत तक भी और इसका मतलब ये भी है के वो नाही हमें कभी छोड़ेंगे और नाही त्यागेंगे. इसीलिए हम परमेश्वर के जितने करीब जाते हैं वो हमारे भी उतने ही करीब आते हैं जो हमारे एक ऐसे दोस्त के तरह हैं जो एक भाई से भी ज्यादा हमारे करीब रहते हैं.

अंत में मैं आपको सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ के आप येशु से प्रार्थना करें के वो अपने आपको आपके सामने ठोस और सच्चे रूप से प्रस्तुत हों ताकि आप उन पर विश्वास कर सकें और ये बात जान सकें और देख सकें के प्रभु अच्छे हैं.

रोमिओं ८:३८-३९

“क्योंकि मैं मान चूका हूँ की न मृत्यु और न जीवन, न स्वर्गदूत और न शासन करने वाली आत्माएं, न वर्तमान की कोई वस्तु और न भविष्य की कोई वस्तु, न आत्मिक शक्तियां, न कोई हमारे ऊपर का, और न हमसे नीचे का, न सृष्टि की कोई और वस्तु हमें प्रभु के उस प्रेम से, जो हमारे भीतर प्रभु येशु मसीह के प्रति है, हमें अलग कर सकेगी.”

 

 

कैसे भगवान के साथ एक रिश्ता बनाएँ?

Resources

Animism and Fear

Animism and Fear

Saturday, May 28th, 2011

When contemplating the beliefs behind animistic thoughts there is an extreme and unrealistic fear in which a person feels as if they must somehow appease the gods or spirits so as not to offend them. Some of this exaggerated folklore and superstition comes from a real sense by which they discern a spiritual dimension which is beyond their physical or natural senses.

The spirits by which many of these associations are made is largely within the realm of the demonic as it is customary for these manifestations to oppress by imposing fear within the heart of the individual resulting in a paralysis of their humanity.

This is how the scriptures depicts Satan and his entourage of demons as they are committed to steal, kill and destroy and they are given the imagery of a roaring lion seeking someone to devour.

If you read the pages of the bible this theme of evil is prevalent within the stories of the text which record all kinds of various physical and emotional maladies.

So I generally agree with these animistic groups that there are spiritual realities to contend with and it is presumptuous and an oversimplification for modern scientific theory to assign every occurrence to naturalism. This is because the scientific community has only been able take a peek into the mysteries of the universe and so for them to be overly dogmatic about their statements or findings is an odious portrayal of arrogance. However, in balance with their views this does not necessitate a demon to be in or behind every bush as this too is also erroneous.

Furthermore an Australian group took a survey to determine the degree of belief from a world wide perspective concerning the case for the paranormal and of those who were interviewed there were about 70% of them who affirmed this idea which is comparative to the Gallup Poll which showed that 75% of Americans also agreed to this position. Perhaps this trend is why all of these paranormal reality shows are so popular.

Anyway when these animists react to this fear by participating in ritual sacrifices this is equivalent to what the New Testament describes as making offerings to malevolent demons in a trick or treat fashion and ironically Satan or the demons are not here to benefit us and their names are synonymous with the words accuser, slanderer, and adversary. The devil is also depicted as the father of lies as he is a deceiver and a counterfeiter of truth.

He would allow you to think that he is somehow worthy to be worshipped or feared by honoring him through oblations and yet they are only creatures that are subjected to the Almighty God who alone is worthy to be praised.

Additionally I believe that the animistic society “fears” because to some degree they understand the righteous requirements of a Supreme Being or Law Giver. This innate sense is hardwired into the main frame of their hearts as they intuitively know that they are to be responsible moral beings therefore giving them a real sense of right and wrong as being accountable for their actions. This reality is conveyed to the conscious which nags at the mind of a person resulting in a feeling of guilt which is intertwined within the very fabric of their soul by which they either suppress or reconcile with this truth.

Resultantly this moral knowledge has an ultimate purpose in that it resolutely drives us to seek God.

Also as you are reading through this post it may seem as if there is some duplicity or a paradox to my statements concerning fear. Yet the difference is that there is a healthy “Fear” of God which is unlike the repressive “fear” of the spirits or false gods. The disparity here is that “The Fear of the Lord” leads us to repentance or contrition as being based in a response to love while the enemy employs his fear as a weapon to attack you on the basis of hatred and revenge.  The final outcome is that God’s “Fear” is redemptive while Satan’s “fear” is condemning.

So for the animist who is living under this kind of daily evil oppression means that they don’t have real and lasting peace with these spiritual beings and yet it is the love of the Almighty God through Christ which determinately casts out this fear because fear has to do with judgment.

This is the essence of the good news or the gospel in that Jesus came to set the captives free and to loose those who are bound in the prison of their lives and soul by healing those who are oppressed of the devil.

Jesus is a mediator whose mission was accomplished by redeeming mankind unto God by saving us from our sins/offenses and sinful nature therefore making peace with God and destroying the claim that the enemy has to our souls by liberating us from the final stronghold of death by obtaining on our behalf eternal life with the Supreme God and Creator.

God lovingly made a provision for sin by declaring us righteous through the gift of the eternal sacrifice of Jesus who died on our behalf and unlike the demonic counterfeit which requires the personal cost of continual offerings Jesus has freely given of Himself as a ransom once and for all.

He took our offenses as a sin bearer as He suffered and died upon the human implement of the cross. It is a price that we could not or did not have to pay which resulted in God reconciling the world to Himself through this sacrificial love of Jesus who laid down His own life.

This is all possible because the nature and character of God is merciful and gracious and He pursues us with a passionate love so much so that He was willing to reconcile us to Himself even while we were yet His enemies.

Therefore the holy and righteous Christ died in that the Godly suffered for the ungodly.

Anyway when you believe and trust in Christ as your Lord and Savior you

take on immunity to these spiritually dark forces. The bible communicates this in such a way so that we are described as being more than conquerors.

Jesus said the gates of hell shall not prevail against us and that greater is He that is in us (Holy Spirit of truth) than he that is in the world (evil spirit of falsehood). Additionally the bible says that no weapon formed against us shall prosper and that the spiritual weapons of our warfare are not weak but mighty through the pulling down of strongholds.

So when seeking help it is not necessary to consult a Shaman to be liberated from these troubling spiritual forces as he too is subjected to these same demonic entities. So for him to seemingly manipulate spiritual beings doesn’t mean that his actions are completely freeing as his influence is limited as being underneath the same power which formed many of these calamities to begin with. The witch doctor, medicine man and shaman are only instruments to do Satan’s work in bringing about a false sense of security in an often hostile world. Sin and suffering is the consequence and tragedy of life but salvation in Jesus is the supreme victory against this evil defeater.

Also how much power is there in a Shaman who is subjected to death when you can serve Jesus who has risen from the dead and who can continue to intercede for you long after the shaman is expired? The shaman is temporal and spatial but Jesus is eternal and omnipresent.

Also what kind of sacrifice did the Shaman make on your behalf instead he would rather exploit you by taking away your resources to benefit his livelihood and yet Jesus is not a charlatan as He did not come to receive but to give his life as a ransom for many. Jesus graciously heals and delivers and therefore there is no need to depend upon the rigorous and ritualistic demands of a Shaman.

Finally, if the Shaman is a bondservant to Satan, who has been judged and will futuristically be sentenced and confined to the lake of fire, then how is it possible that this co laborer is able to ultimately bring deliverance to those who are subjected to evil if he is a captive and prisoner himself? Rather it is God who shall supply all of our needs according to His riches in glory and He in turn has given us everything we need for life and godliness. We are likewise instructed that if we seek first His kingdom and righteousness then all these essential things of life will be added unto us.

You may be familiar in dealing with unholy spirits but when you become a child of God you are given the Holy Spirit as a comforter and guide who leads you into all truth and who gives you a new nature which promotes goodness and pleases God.

It is a confusion and distortion to associate these false spirits and gods, who are demonic and temporal in origin, as being some form of emanation of the Supreme God as they are antithetical to His holiness and will consequently be judged along with all His enemies accordingly.

Now regarding the subject of the afterlife the animist is unsure about this state of existence and so I would like to leave you with a post that I wrote about near death experiences and life after death which is followed by a video link about people who have experienced this reality. This will reassure you that there is hope in Christ which is both now and beyond the grave. Also I am including the testimony of animists whose lives were changed when Jesus miraculously healed them which is confirmed by the stories in the New Testament book of Mark which I am also including a link to as well.

Lastly I would like to share with you my personal testimony in which Christ miraculously intervened in my own life.

jesusandjews.com/wordpress/2009/10/29/is-hell-real/

www1.cbn.com/video/african-animist-meets-the-great-physician

www1.cbn.com/content/freedom-demonic-strongholds

Mark

jesusandjews.com/wordpress/my-personal-testimony-with-jesus/

In conclusion God is knowable and you can be united to Him by experiencing His power, presence and love.  The benefit of being a believer is that He is with us always even to the ends of the earth and it states that He will never leave us nor forsake us. So as we draw near to God then He draws near to us who like a friend sticks closer to us than a brother.

Finally all I ask is that you pray to Jesus to make Himself known to you in a real and tangible way whereby you can believe upon Him and therefore be refreshed by tasting and seeing that the Lord is good.

Romans 8:38-39

38 For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, 39 neither height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord.

 

 

How to have a relationship with God

How to know God

Animism Resources