Archive for the ‘Кыргыз-Kyrgyz’ Category

Мухамед калп пайгамбарбы?

Tuesday, January 27th, 2015

Мухамед калп пайгамбарбы? Чыныгы арачысы же далдалы болушу керек болгон киши жардамы менен бөтөнчө касиети бар аяндарды кабыл алуу боюнча талаптар кылган көп диндер жана табынуулар болгон. Биз бул абалдардын кайсы сезилгидей чындык экендигин жана кайсы бирлери жомок жана калп экендигин таанууга жана табууга аракет кылышыбыз керек. Каалаган адам аянды алдын ала айтышка доо кылышы мүмкүн, бирок кээ бир жагынан бул доолор текшерилиши керек болгондугун жана мындан аркы сын байкоосу жана чакырыгы астында турушун көрүш үчүн сынап көрүлүшү керек. Эң аягында күбөлүк күбө же адамдын ишендирмелигидей гана жакшы болуп табылат. Эгер жалпы адилет сотунда мыйзамдуу күбө катарында адамды белгилегиңиз келсе, сиздин биринчи аныкташыңызга туура келген нерсе алардын жарамдуулук даражасы болот. Алардын күбөлүгү алар сапатына негизделген ишенимдүүлүгү катарында эсептелиши мүмкүнбү же болбосо ылайыксыз күбө катарында көрүлүшү мүмкүнбү.
Мен карай турган биринчи нерсе бул Ислам катарында белгиленген диндик кыймылдын жасоочусу жана негиздөөчүсүнүн өзгөчө сапаты болот деп эсептейм.
Мухаммед рухий маселелердин ойлонусу жана байкоо жүргүзүлүүнө кыйышпас болгон адам болгон. Бул биринчи тажрыйбалар Аны балким Жин ичинде болгон деп Өзү ойлогон рухий затты баштан өткөрүүгө эң аягында баштады. Ушул аяндар кесепетинен акын же жинди катарында каралганышы керектигин билбеген жана эки жолу өзүн өзү өлтүрүүнү ойлонгону Ага бул маселелер ушунчалык оор болгондугун билдирет. Аны менен бирге баштапкы Ыслам булактары диний көңүл эргүүгө Анын доолорунун мыйзамдуулугун изилдөөмө мага себеп болушу мүмкун болгон 53 Сураны Ал жазганда Шайтан таасири астында болгонун баяндайт. Андан тышкары, Мухаммед бир жагынан өзүнүн кечиккен өмүрүндө болжол менен бир жыл созулган сыйкырдуу дубалоо курманы болгондугун айтты жана Ибн Ишак сөзүнө караганда ал Мухамматты бу убакыт ичинде көзү байлангандыгын катарында баяндайт жана Бухари дубалоо аны жинди кылып койгонун кошумчалайт.
Биз аны менен бирге анын жеке сыпаттарында жана бүт бойдон анын мүнөзү ичинде суроолорду көрөбүз. Ал Өзүнүн ишенимдерин жайылтууга тиешелуу болгону үчүн Өзүнүн жоруктарын илгери сүрүү зарыл болгондо согуштук жеңип алып жолу менен күч жана зордук иштетти. Бул Өз таасирин жана көзөмөлүн сактап калышы үчүн жихад же “Ыйык Согуш” түзүлүшүн жана анытамасына ээ болушу мүмкүн дин эле, бу азырга чейин бугун Ыслам артындагы стратегия болуп келет. Бул кан төгүү менен башталды жана ал бугун да кан төгүүдү уланып келе жатат. Ошондуктан биз сүйүүнүн адам заты сүрөттөшүнүн бөксө тоосуна негизделбеген түрдө иштетилишине өзүнүн айырмалуулугун таба турган, бирок адамзаттын жок болушу жана пайдалануусуна алып келе турган адамзат усталыгынын негизги айрыкчалыктарына каратылган бир динди көрөбүз.
Ушул колундагы бийликти кыянаттык менен жаман ишке пайдалануу менен бирге анын жыныстык жактан жүрүш-турушу болот, анткени керт башынын пайдасын ойлоп ал Айша аттуу жаш кызга үйлөнгөн, жана андан кийин ал бойго жеткенде 9 жашында гана үйлөнөт. Ал аны менен бирге полигамия, көп аял алуучулука уруксат берет, бирок болжол менен бөтөнчө аян аркылуу, ал өзү жалгыз 4 кө чейин чектөөчү Курандын 4:3 аятындагы чектөөдөн тышкары тогуз аял алыш артыкча укугуна ээ. Башка маселе бул анын Зейнеп менен маскара үйлөнүшү болуп, анын натыйжасында Мухаммед өз асыранды баласын көрүш үчүн бейубак барганы кесепетинен асыранды баласы Саиддин аялын дээрлик жылаңач көрүп калганда Мухаммеддин жыныстык жактан козголгондугу натыйжасында аны катын кылып алышы үчүн Саид аялы менен ажырашты.
Дагы буга кошумча, мусулмандар күң аялдар менен никесиз жыныстык катнаш кыла берсе болот, алардын күйөөлөрү тирүү болсо деле. Мухаммед ошондой эле сойкулуктун Мута деген түрүнө уруксат берген, бул нерсе азыркы учурга чейин келе жатат, мусулмандар бул учурда жыныстык катнаш үчүн акча төлөшөт, аял менен бир нече убакытка никесин кыят, бирок кийин ажырашат. Кийин аялдардын укугун бузуп, ал керек болгон учурда жеңил сабоого да уруксат берген.
Мындай жагдайда, бул дин күмөн туруктуулу жок адам менен негизделгенин суроо-жоопсуз деле түшүнсө болот.
Тарыхта көптөгөн адамдар өздөрүнүн максатын жана идеалдар ишке ашыруу үчүн саясат менен динди негиз катары колдонушкан. Ушул идеалдардын көптөрү жөнөкөй адамдын таасиринин жана мүмкүнчүлүгүнүн чегинен чыккан жек көрүү жана чыдамсыздыктын айынан адамзатты кырууга жана геноцидке алып келген. Бул нерсе абдан жат көрүнүш жана шайтандык табият деп гана айтууга болот. Сталин жана Гитлер сыяктуу жалган пайгамбарлар толук бийликке ээ болушкан жана ошол нерсе аларды толук ээлеп алып, бул шайтандын билермандарын жок кылуу пландарын ишке ашырууга жетелеген. Таң калычтуу, кантип адамдар өзүнүн психикасы туруктуу эмес Гитлер сыяктуу адамдарды ишендирген жетекчилердин артынан ээрчишет. Биз бардыгыбыз бүгүнкү күндө ушундай жырткычтыкка күбө кантип ушундай нерсе биздин 20-кылымда болсун деп түшүнө албайбыз, жана эмне себептен адамдар жалган нерселерге жана пропагандага толук алданып калгыча ишене. Тилекке каршы, мындай көрүнүш исламды ээрчигендер менен дагы болуп жатат. Бул акылсыздык адамкерчиликтин жана маданияттын ар бир тармагына жугуп жатат. Адамдар алардын талабын жана себептерин колдоо аркылуу уктатылып жаткандай, бир күнү анын талкалап жаткан кысып турган курчоосу Гитлердин бийлигиндей урап жок болууга алып келээрин толук түшүнүшпөйт.
Бүткүл дүйнө ушул жаман жана митаам адамдардын көшөгөнүн артындагы караңгылык канчалык терең экендигин жана аларды чексиз күнөөлү деп тапкан биздин коомчулукка карата кылган чоң кылмыштарын жана мыйзамсыздыктарын түшүнүшгөн. Ислам дагы адамзаттын акылын эпидемия сыяктуу бузуп дүйнө жүзүнө кеңири таасир берип жаткан дин. Жыл сайын миңдеген адамдар бир адамдын күмөн түшүнүн айынан күнөөсүз эле азап чегип жана өлүмгө дуушар болуп жатышат.
Сиз чын эле ушул өлүмдүн жана талкалоонун жолун улантасызбы? Эгерде сиз Исламды жолдоп турсаңыз, мен сизден суранам, жөн гана өзүңүз коргоп турган ыйык деп эсептеген нерсеңизди четке жылдыра туруп, бул нерсе чыныда эле көпкө чейин созулабы деген далилге олуттуу караңыз жана Кудайга өмүр жана ашыгы менен өмүр бере турган Ыйсаны ачып берсин деп сыйыныңыз..

Матай 7:15-16
15 “Жалган пайгамбарлардан сак болгула! Алар силерге кой терисин жамынып келишет, бирок чындыгында, алар-жырткыч карышкырлар. 16 Аларды жемиштеринен билип аласыңар…»

 
Кудай менен кандайча мамиле кылса болот

Мусулман жана Ислам тууралуу маалымат булактар

Кыргыз-Kyrgyz

Is Muhammad a false prophet?

 

 

Permission granted by David Woods for excerpts taken from the article on “ Muhammad and the Messiah” in the Christian Research Journal Vol.35/No.5/2012

Ыйса жөнүндө түштөр жана аяндар

Monday, January 26th, 2015

Саламатсыңар, менин мусулман өлкөдө жашаган досум менден суранды эле, Ыйса жөнүндө түш көргөн же аян алган тааныштарым тууралуу айтып берүүнү. Анда баштасам, мен кичинекей бала кезимде Ыйса жөнүндө түш көргөм, ошондуктан бул түштү өзүм оюмдан чыгарган жокмун, Ыйса мага жарык болуп келди, ыйык жазуудагы сүрөттөөгө ылайык ал Кудайдын даңкы экен, бирок ал мага ошол убакка чейин белгисиз болгон. Ал мага абдан таасир берди, ушул күнгө чейин мен аны унута албайм, Ал мага эч нерсе деп айтпаса дагы Анын эң сонун бар болуусу Ал табынууга татыктуу экендигин билдирип турду, ошондо мен Анын алдында жүз төмөндөп жыгылдым.
Ошондой эле менин бир нече еврей досторум бар, алар дагы Ыйса менен жеке жолуккан. Бир айым менин жакшы досум эле жана ал Машайакчыларга абдан каршы эле, себеби ал бардык диндер күчкө ээ деп эсептечү. Ал мени эч качан олутту кабыл алчу эмес, андан сырткары ал бир жолу анын атасы Машайакчылар менен жакшы талашып-тартышат деп айтты, ошону менен биздин маектешүүбүз аяктады. Бирок ал каза болоордо, бейтапканада жатканда ага Ыйса бир нече жолу келди деп айтып туруп алды. Азыркы учурда еврейлер үчүн Ыйса менен тыгыз байланыш эсте калаарлык керемет окуя, ошол аркылуу анын Ыйсаны Машайак деп кабыл алуусу терең өзгөрдү деп ишенем.
Башка окуя Түштүк Африкадагы еврей менен болду, ал азыркы учурда мен барып жаткан жыйындын койчусу. Ал дагы Ыйса Машайак деген идеяга абдан каршы болчу, бирок Иерусалимде жүргөндө күндүз эле Ал жөнүндө бир нече аян көргөн. Ошондон кийин ал «Менин Иерусалимдеги жолугушуум» деген китеп жазып чыккан.
Акырында, көптөгөн кызыктуу жана таң калычтуу окуялар же күбөлөндүрүүлөр менин мусулман досторумдан келген, алар Ыйсаны пайгамбар деп сыйламак турсун Ага Теңирим деп ишенип калышкан.
Биринчи жолу ошондой адам менен жолугушуум эл аралык жыйындагы кызмат кылууда болду, мен Орто Батыштан келген мырзаны байкадым, кийин аны менен азык-түлүк дүкөндө сүзүшүп калдым. Мен анын алдына туруп ал кантип ишенген адам болуп калды деп сурадым, ошондо ал Ыйса жөнүндө түш көрүп аян алганын айтты.
Дагы башка адам Палестиналык досум, аны менен мен Израильде жолуктум, анын тамырлары мусулман болсо дагы, ал кандайдыр бир жол менен Ыйсага ишенип калган. Кийин ал ишеними үчүн камакка салынган, ошондо Ыйса ага келип бүт капасты жарык кылган.
Башкаларды атап кетсем ал Пакистандык аял, ал кичинекей кыз кезинде Ыйса ага түшүндө келип ага суу бериптир, ошондо мен ага Ыйса ыйык жазууда айтылгандай, өмүр берген тирүү суу деп түшүндүрүп бердим.
Дагы башка иран аял мага электрондук кат жиберген, ал эртең мененки намазын окуп бүтүп кайра уктайын деп жатса бөлмөнү жашыл жарык толтурду жана эркек адамдын үнү угулду, ал үн ага: «Тур! Мен Машайакмын!» деди. Ал төшөктөн тургандан коркуп жатам деп жооп берди, ошентип ал коркконунан төшөктү чүмкөнүп жата берди, себеби ал хиджабын же жабуусуна тагынган эмес болчу.
Жыйынтыктоодо мен бул окуялардын майда-чүйдөсүн унутуп калдым, учурунда жаздырып алсам болмок, бирок эмнеси болсо дагы мындай жолугушуулар тууралуу мен көп угам, булар чындык жана Ыйса менен жолуккан эркектердин жана аялдардын туугандары жана коомчулугу куугунтуктап, жада калса кээ бирин өлүмгө чейин алып барганга чейин жашоолорун өзгөрткөн жолугушуулар. Адамдар жөндөн жөн жашоосун тобо келге салбайт, ошондуктан мен ишенем бул эки топтун бири абдан күчтүү жана тез кыймылдаткан таасир алган, бул нерсе алардын ишениминин улуу каармандары, Муса же Мухаммед аркылуу келген жок, бул алар үчүн аларды ойготкон чакырык болду, Ыйсанын кылган ишин жана инсандыгын кайра ойлонуу болду, мурда аларга Ага кантип ишенүү тууралуу окутулган жана багытталган нерсеге чакырык болду. Балким сиз бул окуялар тууралуу күмөнсүз, бирок мен сизге жөн гана Кудайдан же Ыйсадан Өзүн сизге Ал Теңир жана Куткаруучу экендигин жеке жол менен ачып берсин деп суранам.
Кийин мен 700 клуб деген алып баруудан бир нече видео көрдүм, анда мусулмандар кантип ишенип калганы тууралуу берип жатыптыр.

www.cbn.com/tv/3166680520001

www1.cbn.com/cbnnews/insideisrael/2012/June/Dreams-Visions-Moving-Muslims-to-Christ

www1.cbn.com/video/fatimas-quest-for-god

More than Dreams Videos

 

 

Кудай менен кандайча мамиле кылса болот

Мусулман жана Ислам тууралуу маалымат булактар

Кыргыз-Kyrgyz

Visions and Dreams of Jesus, Isa, Esa, Yeshu, Yeshua

Исламдагы Жарым Ай жана Жылдыз

Monday, January 26th, 2015

Ислам ар кандай бутка табынуучулуктун таасиринен эркинбиз деп жарыялайт, бирок илгерки көп кудайга табынуучулуктун символдору жана калдыктары сакталып калып исламдын социалдык түзүлүшүнө айкалышып калганбы?
Буга чейин мен Кааба тууралуу талкуулагам, эми мен Исламдын башка түшүнүгүнө кайрылгым келет, ал жарым ай жана жылдыз формасы.
Бул символдор бир нече ислам мамлекеттер менен байланыштуу, алар бул белгилерди өздөрүнүн желектеринде, ошондой эле мунара жана мечиттеринде колдонушат.
Бул символизм Исламдан мурда пайда болгон жана балким асмандагы нерселерге табынуу менен байланыш, мисалы арабтардын кудайы Хубал же Каабага окшош ай кудайына.
Бул образдар башкалардын маданиятынан же арабтардын ата-бабаларынан тамыр алышы мүмкүн, ошондой болсо дагы бул жерде бутка табынуучулуктун таасири билинип турат.
Ислам бутпарастардын маданият баалуулуктарынан айырмаланат деген билдирүү күмөн. Башкалар кудай кылып алган нерселерди өздөштүрүп алуу «Бир Кудай» деген көз карашка шылдың келеке.
Мындай окшош кубулуш көптөгөн ислам диндеринде бар, Ислам динине карата ишенимдин тазалыгына салыштырмалуу жергиликтүү диний көз караштар жана элдин үрп-адатынын, салтынын жыйындысы көп учурда синкретизм түрдө Мухаммеддин окутуусу менен аралашма болуп калган. Мен алдыда белгилеп койгон археологиялык далилдерди камтыган вебсайтты карап көрүңүз, ошондо ай кудайы тууралуу маселеде силер өзүңөр калыс боло аласыңар.

www.bible.ca/islam/islam-photos-moon-worship-archealolgy.htm

 
Кудай менен кандайча мамиле кылса болот

Мусулман жана Ислам тууралуу маалымат булактар

Кыргыз-Kyrgyz

The Crescent Moon and Star of Islam

Бутпарастык жана Ислам

Monday, January 26th, 2015

Мен мурдагы макалаларда көп кудайларга жана бутка табынуу Ислам динине берген таасири тууралуу жазгам.
Исламдын ЖарымАйы жана Жылдызы
Кааба ыйыкпы?
Ислам дининде бутка табынуучулуктун белгилүү мааниси бар «Шайтандын аяттары» деп коюшат, аны Мухаммед Суранын 53:19-20 аяттарын негиздесе керек, тарыхий жагын караганда аларды Мухаммеддин өмүр баянын изилдеген алгачкы ислам булактардан ишеничтүү инсандардан Ибн Саид жана аль-Табариден алынган. Кандай болсо да, бул болжол менен Мекка тургундары үчүн турак жайлар болчу, алар кудайларын жана аял кудайларын мыйзамдуу жана жемиштүү арачы катары кабыл алчу, алар Алла, аль-Изза жана Манат деп аталчу, башкача айтканда, алар Аллахтын үч кызы, алар туугандарын жана кошуналарын Ислам жолго салууга жардам берчү имиш. Бирок кийин бул аяттарды шайтандан азгырык деп алып ташташкан, ошол себептен Жебриэл Мухаммедди Курандын 22:52,53 аяттарына жетектеген аянды, ошону менен бирге 53:21,23 аяттарда бул жалган кудайларды четке кагуу аяттарды бурмалагандыгы үчүн жазалап сабаган.
Жалпы айтканда, мен бул окуя кыймылдын эки жүздүүлүгүн көрсөтөт деп ойлойм, бул мурда болгон окуяга окшош: Мухаммед Иерусалимге карап түндүк тарапка жана Меккага артын салып сыйынган аркылуу еврейлерге убактылуу жеңилдик алып келгендей көрүнөт, бирок кийин ал ошондой кылганында өкүнгөн, себеби еврейлер анын кабарын четке кагышты ошол аркылуу ал еврейлерди мединадан сүрүп чыгарып таштады,
Жыйынтыкта, бардык Исламдын ишеним тууралуу борбордук принциптер талаш маселелери, анын «шахада» деген Кудай бирөө деп бекем жарыялоосу жана анын чыныгы пайгамбары Мухаммед деген ишеничтүү формуласы, Мухаммедди куранда ката кетирүүдөн кудай колдойт деген «исма» доктринасы бул жерде карап көрсөк жокко чыгарылды, себеби Жебриэл Аллахтын сөздөрүн ага айтса, ал так кайталабай бурмалап жеткирген. Ойлонуп көрсөк, анда Мухаммед алган башка аяндары дагы адамдын оюнан чыгарылган нерсе же шайтандын жетелөөсү болгон.
Жыйынтыктап келгенде, Мухамедди сүйүктүү жана урматтуу пайгамбар деп көрсөтүү ыңгайсыз жана жагымсыз болушу мүмкүн, бирок бул нерсе мусулман жактоочулардын өзгөчө ойлорунан тышкары олуттуу каралыш керек, себеби алар бул нерсени сынак же адабиятты толугу менен четке кагуу деп карашат.
Кудай менен кандайча мамиле кылса болот

Мусулман жана Ислам тууралуу маалымат булактар

Кыргыз-Kyrgyz

Paganism and Islam

Куран (Qur’an) ыйыкпы?

Monday, January 26th, 2015

Курандын ыйыктыгы тууралуу талкуулаганда, биз анын анык нускасы пайда болгонун аныктоо үчүн чыгарма катары эле изилдешибиз керек.
Исламда Куранга абдан бийик даража берилген, ошол себептен аны ишенгендер арасында көптөрү буркан катары кабыл алышат.
Кошумча катары айтсам, ислам жазуунун тексттеги далилден сыртка чыгып анын жогорудан келген шыктандыруусун жарыялашат.
Мен Мормондордун окутуусун изилдеп жатканда исламдагы окутуу менен окшоштуктарын байкадым.
Мормондор асмандан келген жазуулар алтын тактайчаларга жазылып калган жана ошол тактайчаларды периште алып орнотуп жана транслитерация (тамгаларды башка түшүнүктүү тамгаларга алмаштыруу) үчүн сактап койгон деп ишенишет.
Ошондой эле Джозеф Смиттин баяны дагы окшош, ал жалгыз чындык ишенимди табууга арналган, ошондуктан кийин аны кудайлык чындыкты ачып берген көптөгөн жолугушуулар жана аяндар коштогон имиш. Мындай кудайлык аяндарга карабастан, «Мормондордун китеби» дагы Куран сыяктуу эле кемтиксиз документ сыяктуудай.
Мусулмандар Куранды бардык адабият түрлөрүнүн кемтиксиз жана эң коозу деп жарыялашы мүмкүн, исламга ылайык, анын анык нускасы асмандан келгендиги ички далилдин ыкмалары менен аныкталат.
Джозеф Смиттин Мормондордун Китеби тууралуу көз карашы дагы ушундай болчу, ал аны китептердин арасынан кемтиксиз жеткилең китеп деп эсептеген.
Бирок бул эки тексттин кудайлык жаралуусу тууралуу талаптары кыска, себеби алар жарыялап жаткан жеткилеңдик жетишсиз. Жарыялоо жана чынында ошого дал келүү – экөө эки башка нерсе, жана адам аны далилдеш керек же болбосо чындыкты негиздөө үчүн акылга сыярлык же так далил бериш керек.
Башында айтсам, Курандын башаты жалгыз бир гана адамдан келген, ал дагы күмөн каарман.
Мухаммед аяндардын башында эле өзүнүн акылында шектенген, себеби ал ачуулуу адам же акын экендигин өзү да билген эмес. Аны шайтандар ээлеп алганда ал өзүндө шектенген, анын алган аяндары сыйкырчылык көрүнүштөр менен коштолгон, себеби анын оозунан көбүк чыгып жана төөдөй кыйкырып таң калычтуу кылык-жорукту кылган.
Дагы башка суроо, эмнеге Аллах сабатсыз адамды ал учурда топтоло элек сабаттуу чындыкты жеткирүү үчүн тандап алмак эле.
Бул тууралуу мен ылдый жакта белгилеп койгон башка блогдо дагы талкуулайм.
Мухамед калп пайгамбарбы?
Курандын тексти анык нуска деген пикир тууралуу дагы бир тынчсыздануум бар, куран мазмунун башка булактардан алган. Ал булактар Ыйык Жазуу (Библия) жана башка ар түрдүү жалган окутуулар болгон, алардын катарында коомдогу ишенимден сыртка четтетилген Иудей-христиандык апокрификалык адабият, себеби ал кудайдан шыктандырылган деп эсептелген эмес. Бул апокрификалык жазуулар еврейлердин жана христиандардын маданиятынын диний ырым-жырымдардын жыйнагынын четке чыгуусу менен байланыштуу болчу, ошондуктан эч качан чындык катары кабыл алынган эмес.
Бул чыгармалар менен бирге Персиядагы Зороастра адамдарынын ооз эки адабиятынын таасири болгон, ал дагы Курандын жазууларына кошулган.
Демек, кантип Аллах жогорудан берилген кабарын жердеги адашкан элчилерден жана адамдардын ырым-жырымдарынан алсын?
Адам кантип жеткилең эмес чыгарманы негиздеген коомчулук четке каккан адамдын кыялдануусунан жаралган нерсе аркылуу жеткилеңдикке жете алсын?
Эгерде Ислам эң жогорку дин болсо, эмнеге ал өзүнүн алгачкы материалдарына тамырлабай ошол учурдагы исламдын маданиятын курчап турган башка диний агымдардын калдыгынан курган? Анда ал канчалык чындык?
Башка туулган суроо, бул ыйык деп аталган текст кантип иретке салынган, себеби ал чирип жок болуп кете турган жөнөкөй жана жарым-жартылай бөлүктөрдөн турган сөөк, жыгач, тери, жалбырактар жана таш сыяктуу нерселерден көз каранды болгон.
Ошондой эле, Куран анын жаңылышсыздыгын камсыз кылуу үчүн толук кайталоо сыяктуу так жана даана болушу керек болчу, бирок эстутумунун жаңылыш акылы жана сүйлөө аркылуу алынган күбөлөндүрүү аркылуу чогултулган.
Анда биз аны «бардык китептердин апасы» деп аталган чыгармалардын эң зор чыгармасы деп кабыл алышыбыз керекпи же бул чынында эле башка байыркы адабият чыгармалардан эч айырмасы жокпу.
Куран эч качан Мухаммеддин тирүү кезинде же өлгөндөн кийин кыска убакыттын ичинде топтолгондугу тууралуу далилдер жок, бирок далилдер Куранды пайгамбар өлгөндөн кийин 150 жылдан 200 жыл аралыгында топтолуп өнүккөн, жана 8 же 9 кылымда бекитилген (канондоштурулган) деп көрсөтөт.
Илимпоздор Курандын жазуулары бир эле адам менен эмес, бирок топ адамдар менен жүз канча жылдын ичинде топтолгон деген жыйынтыкка келишкен.
Курандын эң эски көчүрмөсү Ма Ил (Ma’il) жазуусу менен биздин замандын 790 жылы жазылган, б.а. Мухамед өлгөндөн кийин 150 жылдан кийин.
Жада калса жоголо элек эң эски жазуулар да Мухамеддин заманынан 100 жыл кийин жазылгандар.
Кошумчалап кетсек, Узмандын көчүрмөлөрү мурда эле жок болуп кеткен, бирок ислам илимпоздор башканы талап кылып жатышат, бирок чындап келгенде бул карама каршы болгон тексттердеги Куфтар жазуулары Узман учурунда колдонулган эмес жана Узман өлгөндөн кийин 150 жылдан кийин жарыкка чыга баштады.
Ошондой эле, араб тилин асмандан берилген Аллахтын тили деп эсептешет, анда эмне себептен Куран тили чын эле Аллахтан берилсе башка чет мамлекеттердин тилин жана сөздөрүн колдонгон, аккаддыктардын, ассириялыктардын, фарс, сириялыктардын, еврей, гректердин, арамей жана ефиопиялыктардын.

Эгерде Куран ушунчалык эле эски болсо, анда эмне себептен Textus Originalis, б.а. анык нускасы сакталып калган эмес, себеби исламга чейинки байыркы башка документтер кол тийбеген бойдон сакталып жарык көргөн го? Же Аллах чын эле көз каранды эместигин пайдаланып ыйык жазуусун жашырып койдубу?
Курандын тарыхын карап көрсөк, ал Саид ибн Забит (Zaid ibn Thabit) менен иретке келтирилген, ал Мухаммеддин катчысы болгон. Саид Абу Бакирдин буйругу менен Мухаммед айткан нерселердин бардыгын жазып, документ катары топтоп туруш керек болчу.
Демек, кийин Узман, үчүнчү калиф, башкарып турган учурда Куранды үлгү катары колдонуп жана бардык мусулман коомдорго бир гана текстти атайы киргизүү иш-аракеттер жумшалган, ошондуктан Саид жазган мыйзамдар көчүрүлүп жазылган, ошол эле учурда башка каршы болгон документтердин бардыгы жок кылынган.
Ошондуктан ким айта алат бул текст стандарт же үлгү деп, себеби Мухаммеддин кээ бир жакын шериктеринен турган ишенген адамдардын коомуна салыштырмалуу бир гана адамдын бийлиги чечүүчү бедел болгон.
Эми бизде мурдагы тексттин көчүрмөсүнүн көчүрмөсү бар. Биз кайдан билебиз биздеги нерсе чын эле Куранбы жана Мухаммед анын толук мазмунун тааныр беле?
Далилдер жок болгондуктан бардык жазуунун тагыраак текстин кайра түзүүгө бизде так жол жок.
Текстин негиздөөчүлөрү Мухаммед менен мамиледе болгон ишеничтүү инсандар болсо дагы, Саид, Абдулла ибн Масюд, Абу Муса жана Убайы, төртөө жазган мыйзамдар өз ара четке чыгуулар жана алынган нерселер менен айырмаланат.
Абдулла ибн Масюд Мухаммед менен Куранды кайталоо боюнча окутуучу болуп дайындалган, Убайы пайгамбардын катчысы болгон.
Пайгамбардын жакын шакирттеринин арасында кимиси көбүрөөк кадыр-баркка ээ болгон?
Башка коомдор менен кабыл алынган башка барктуу тексттер болсо дагы, туура деп чечкендей акыркы беде адам болгондой Узман ким эле?
Саид текстти жыйнак кылып топтоп жатканда ал «таш баран» деген сөзгө байланыштуу кээ бир сөздөрдү унутуп калыптыр.
Эми текстти бириктирүү үчүн ушунча күрөшүүдөн кийин ал Куфанын башкаруучусу аль-Хаджаж менен кайра каралып жана иштетилип оңдолуп чыккан.
Ал 11 текстке өзгөрүү киргизди, кийин акыры жетиге чейин кыскартылган.
Ошондон кийин акыркы текст алынган анык нуска документ Хафсах текст Мединанын башкаруучусу Мирван менен жок кылынган.
Курандагы башка кубулуш бул жокко чыгаруулар, ички карама-каршылыкты чечүү текстти жакшыртуу деп түшүндүрүлөт.
Мен таң калган нерсе, эмнеге ансыз деле кемтиксиз болгон нерсени кайра оңдош керек, себеби бул аянга 20 жылдай эле болду жана эч кандай маданияттагы стандарттардын эволюциясына жеңилдик кылуу үчүн өзгөрүү же оңдоого муктаж эмес эле?
Жокко чыгаруунун саны бештен беш жүзгө чейин. Башкалар 225 жакын дейт. Биз көрүп тургандай жокко чыгаруу илими так эмес илим, себеби чынында эч ким канча аят жокко чыгарылганын так билбейт.
Ички карама-каршылык тууралуу кошумча кыла кетсек, ал жерде илимий жана грамматикалык каталар бар.
Ушундай карама-каршылыктардан Хадистин саны өсүүдө, ал 250 жылдан кийин 9 кылымда пайда болду.
Башында 600, 000 хадис айтуулар колдонулчу, азыркы учурда 7000 тегерегинде хадис калды, 99 % жаңылыш деп эсептелинген.
Эгерде 99% ката болсо, анда биз Аль Букара бекиткен 1% чындык деп кантип ишене алабыз?
Мусулмандардын үрп-адаттары, салты ооз эки аңгемечилер аркылуу же Куссалар аркылуу айтылып келген, алардын иштери толук 8 кылымдан кийин топтолгон болчу.
Бул аңгемелер ооз эки эл адабияттан алынып көркөмдөлгөн жана кийин исламга абдан чоң бурмалоо алып келди.
Бул нерсе бузук телефон деген оюнга окшош, же бир убакта бир нече адамга бир эле нерсени айтса аягында акыркы киши такыр башка аңгемени айтат.
Эми ушул нерсени эки жүз жылдай убакытка уланткыла, акырында кандай жыйынтыкка ээ болосуңар?
Куранды Аллахтын ою же жазылган чыгармалардын эч бир нерсеге тең келе албаган кереметтердин керемети деген жарыялоо эч бир тараптан негизделбеген апыртуудай сезилет.
Куран жооптон дагы суроолорду көп туудурат.
Эгерде Куран адабияттын укмуштудай мыкты чыгармасы болсо, анда даңкка талап кылуусун актай алабы?
Ал өзүндө эч бир адабиий чыгарма камтыбаган сулуулукту камтыйбы? Өз оюн ошол сулуулукту карап жаткан адам өзү айтсын, себеби көптөрү бардык адабий жанрлардан аны өйдө деп эсептешет, бирок Куран көптөгөн классикалык адабий чыгармалардан да алып кошкон.
Экинчи эмес деп эсептелген китеп көп учурда байланышсыз жана туура эмес оңдолгон деп эсептелет, ошондой эле ага карата айтылган сын пикирлерге жана башкалардын кылдаттык менен изилдөөсүнө каршы тура албайт, себеби алар анын анык нускасы тууралуу объективдүү көз караш бере алат.
Бул кыймылдын ичиндеги башкалар болсо баш ийип акылсыз нерсеге талашсыз ишенип ошону мене кучакташып алышкан, ошондуктан ишенген адам анын мазмуну тууралуу сын пикирин айтуудан да алыс.
Мазмунунда күмөн саноо Аллахка жана анын пайгамбарына шек келтирүү болмок, бирок бул нерседен мусулмандардын ою абдан алыс, андай болсо алар чыккынчылык кылып жана чакырык салган болуп эсептелет, мындай нерселер үчүн өтө оор түбөлүктүү натыйжага дуушар болушат.
Силер Куран Ислам бардык өтүү доордон кийин сакталып калганы керемет деп айтышыңар мүмкүн, бирок мен далилдерге таянып айтам, бул кат кудайдан алган аян деген нерсеге мен ишенип калсам, ошондо керемет болмок.
Жыйынтыктап келсем, мен Куранга тишелүү башка эч кандай кошумчам жок. Бир гана нерсе айткым келет, мен өзүмдүн түзмө түз айтуумда ашыкча баа берип менин мусулман досторума карата сыйлабастык көрсөтүп алган жокмун деп үмүттөнөм.
Муну кылуу кыйын, себеби качан диний ойдун ой-жүгүртүүсүнө чакырык катары сунушталган башка нерселерден да дин адамдын ишенимине ушунча сиңип калганда, ошондо бул нерсе көп учурда коркунуч же кастыктын бир түрү болуп калат.
Эгерде мен айткан аркылуу силер колуңарда кармап турган ыйык туткан нерсеге карата шектенүү туудурбай эле кыжырдануу туудурсам, мен силерден кечирим сурайм.
Менин ниетим таарынтуу эмес, бирок чындыкты жактоо жана анын жолу менен кайсы жерге жетелесе да баруу.
Акырында, бул маселе тууралуу дагы маалымат билгиңер келсе, анда мен белгилеп койгон блогдогу Жей Смит жазган макалага кайрылгыла.
Кудай менен кандайча мамиле кылса болот

Мусулман жана Ислам тууралуу маалымат булактар

Кыргыз-Kyrgyz

Is the Quran sacred

Кааба ыйыкпы?

Monday, January 26th, 2015

Араб дини Алдага Ысламдын бирден-бир чыныгы Кудайы катарында табынышты ичине алганына карабастан, ал көп кудайга сыйынуучулук өткөн окуясына анын берилгендигинен өзүнү азырга чейин ажыратпады.
Меккеде жайгашкан кубик сыяктуу имарат болгон Кааба азырга чейин эң эле ыйык жер болуп эсептелет. Ал ыслам келишиинен мүрүн бутпарас бүтканасы катарында колдонулган.
Бул имараттын негизги ташы асмандан түшкөн деп айтышкан кара метеорит. Анын кара түстө экендиги адамзат күнөөсү каралыгы менен байланыштуу. Бүгүн мусулмандар Хаж убагында сыйыну же табынуу иши катарында ушул ташты өбүшөт.
Ысламга чейинки маданиятта байыркы Арабтар бул кара таштарды өздөрүнүн ритуалдык тажрыйбаларынын бир бөлүгү катарында сыйлаган ташка диний табынуу жана фетишизм таасири астында эле.
Арабтар өздөрү сыйынган өздөрүнүн кара ташын жайгаштырган өздөрүнүн ичинде өз уруулук топторунун Кааба чиркөө бар болгон ташка табынуучулар болуп эсептелет.
Кааба менен байланыштуу ритуалдардан бири бүткананы, касиеттүү жерди тегеректөө же кыдырып чыгуу. Бул уруулук топтор ай, күн, жана жылдыздарга табынуу тууралу асман буюмдары арекетине окшош арекет менен Каабаны тегеректеши бул бутпарас тажрыйбасы кандайча пайда болгондугу боюнча теорияни пайда кылат. Бул тажрыйбада аны менен бирге кудай же болбосо рухтар жашап турган деп ишинилген ташты өбүп жаткан ушул урууларда бар. Бул ташты өбүү жана бул ташка тийүү бата алып келет деп ишенилген.
Аны менен бирге, Каабанын кара ташы ай кудай Хубалга табыныш менен байланыштуу болгон.
Араб коомдугу боюнча өздөрүнүн байыркы бутпарастык тарихи менен байланышты болгон араб маданиятынын башка аспекттери бул Минадагы “Таш ыргытуу”, Сафадагы “Жүгүрүү” жана эки бут арасында жүгүрчү буттардын кайта башталуу болуп эсептелген Марва, жана акыры өздөрүнүн өлгөн ата-бабаларын абдан мактоо боюнча байыркы ритуалын туурай турган “Мактоо” болуп, эми бул арекет Алдага мактоо болуп кайра багытталган.
Араб маданияты бир гана кудайга сыйынуучулук, монотеизм боюнча өздөрүнүн жаңы туулары астында буга доо билдирсе да, өзүнүн бутпарас өткөн күнүнөн толук үзүлүш кылбагандай көрүнөт. Араб маданиятын Ыслам динине кошуш боюнча бул синкретистик тажрыйба өзүнүн диндик бөлүгүнө тазалыка караганда аралашманы жаратты жана Кааба Ысламдын устуну катарында көрүнүп түрган курал болуп бул диндик түзүлүштүн пайда болушунда кээ бир бузулуулар бардыгын ачып берет.
Ошентип, бир гана чыныгы ишенич катарында өзүнүн бир гана окшошдугуну жүзөгө ашырып Ыслам чынында канча алыска жетти? Ал жоот Хрестиан ишенимдеринен өз түзүлүшүн алгандыгы жана өзүнүн бутпарас өткөн күндөрүн окшоштуктарынан өз ички бөлүктөрүн жасагандыгы жана толтургандыгы сөзсүз.
Бул чын эле чыныгы ишенимби же болбосо башка дин дүйнө караштарын кошуш менен жергиликтуу дин тажрыйбаларын бириктире турган ар турдуу идеялардын чогулуусун өздөштүрүш гана бы?
Өзүнүн культ тарихи менен өзүнүн кошулушун тазалабаган динге табынышты жана берилгендикти ант кылууну каалайсызбы? Ыслам эми гана кайрадан иштеп чыгылдыбы жана аны жука каптама менен каптап жана аны периште затынан берилген аянга негизделген жаңы дин катарында сатып /соода кылып/, бутпарастыктын так эле ошол түзүлүшүн кайрадан уюштурулдубу? Балким, Ыслам чүмбөтүнүн артында жашырынган нерсе кудайлардын тотем устунуне бир гана баштуу бут каршы чыгышы болуп эсептелет.
Бул блокты жазып жатканда, мен ушул маселе боюнча көп ар башка ресурстарды бириктирдим жана маалыматтарды топтогонда ушул маалыматты туура жана чын баалаганга арекет кылдым.
Бирөөнү маскаралаган маалыматтын Ушак-айыңы катарында эле бул блок маанисин жөн эле кабыл албай койбостугуңузду суранам. Шашылыш жыйынтык чыгырбай, бул маселе боюнча өз изилдөө ишиңизди аткарышыңызды колдогон болот элем.
Бул блок аркылуу мен Мусулмандарга жана өздөрү ыйык болушга кармаган нерсега керексиз ушак жана жалган айыптоодон качышга арекет кыла туруп, Ыслам ишенимине эрегиш сунуш кылдым. Өздөрүнүн берилгендиктери боюнча көп менин Мусулман досторум тырышчаак жана Кудайды түшүнүүлөрү боюнча ак ниеттүү экендигин билип жүрөм, муну мен урмат кылам. Алардан эмне кылыштарыны сурай турган нерсем өз берилгендиктери жана баш ийүүчүлүктөрү боюнча жакшырак чечим кабыл алууда аларга жол корсотконго факт жана далилге негизделген маалыматтарга мүмкүндүк беруу болуп эсептелет.
Жыйынтыктап айтканда, эгер сиз Мусулман болсоңүз, Ыслам ишеними жана тажрыйбасы артындагы чындык жөнүндө дуба аркылуу Кудайдан сурашыңыз үчүн сизди колдор элем.

 

 

Кудай менен кандайча мамиле кылса болот

Мусулман жана Ислам тууралуу маалымат булактар

Кыргыз-Kyrgyz

Is the Ka’ba sacred

Исламдагы чындык

Monday, January 26th, 2015

Тууралык Ыслам тажрыйбасында Таккия “жабуу” жана Жокко чыгаруу сыяктуу түшүнүктөрдөн пайдаланып келишилген изгилик болуп эсептелет.
Таккия жөнүндөгү түшүнүк Ысламга демилге бериш же анын жакшы атын сактап калыш үчүн башкаларга калп айтышка жана аларды алдашка мүмкүндүк берет.
Ар кандай кооп же бузулуудан корккондо, ал динге ишенүүнүн бүт жокко чыгарылууну кошуп эсептегенде каалаган динчил талаптар же диндин негизги эрежелеринин жыйындысына керектик пайда болгондо ал токтотулууга мүмкүндүк берет жана ал 16:106 Сурага ылайык макул табылат.
Аны менен бирге, мунда касам ичуулөр бар болот жана Ыслам максатыны актоо жана илгерилетүү үчүн Курандын белгилүү бөлүктөрүнү жашыруу жана төгүндөө аргасы катарында өздөрүнүн дин жана ишеничтерин жактап жатканда мусулман талкуулоо катышуулары ортосунда курал катарында пайдаланылат.
Анын үстүнө, бул ишенимсиз жана алдамчы тажрыйбалар натыйжасында мусулман досторум эмне үчүн ар качан негизги христиандык диндин негизги эрежелеринин жыйындысын, теориясын туура тушунө бербестиги экендиги деп божомолдоймун.
Ал тургай, эскиреек аяндарды жаңылылары менен алмаштыруу боюнча ыңгайлуулук жол болуп эсептелген жокко чыгаруу теорияси бар. Куран түбөлүк сөздүн таптакыр дубликаты болсо, анда сөзмө-сөз жазылышы керек болгондо ал кандайча өзгөртүлүү мүмкүн.
Үстүнө дагы, бул өзгөртүрүлгөн ырлар улам-улам Таккиянын дагы бөлүгү эсептелген ыкмада түшүнүксүздүк жана түз эместике себеп болуп келтирилет. Ошондуктан адам өздөрүнүн артыкчылыгына болгондо далилдин экөө тең тарабыны оңой колдонот.
Каалаган учурларда, эгер бул тажрыйбалар колдонулса, анда ак ниеттүү Мусулман ишенүүчүлөрү чындык аларга айтылганыны ынандырыла алат? Аны менен бирге, Хрестиандык чын эле калп экендигине алар кандайча ишене алат? Эгер Куран ырлары жаңылыш жасыла алынса, жана туура эмес колдонула алынса, анда Хрестиандар жана Иудейлер “Тахриф” библиясыны туура эмес колдонушу боюнча айыпталып келе жаткандыктарынан кандай айырмасы бар. Шылдыңдап айтканда, Суралар эң мурун ыйык жазууларды чын деп айтты, бирок кийин библиядагы үзүндүлөр бу маселе боюнча алгачкы жана акыркы колдонмолор ортосунда өзгөрбөгөндүгүнө карабастан аларды өзгөртүргөн. Ошентип, алар башталышынан туура же туура эмес болгону үчүн биздин азыркы замандагы котормолорубуз менен кезегинде байланышта болгон Ыслам доорлорунан мурда болуп өтө турган тууралагы ырасталган миңдеген библия кол жазмалары бар болгондуктан алардын өзгөрүшүнө жол жок, пайдасыз. Бул ыслам сахнага келгенге чейин анча мурун бул библия үзүндүлөрүн өз алдынча жана таптакыр эле көчүрө турган ушу ыйык жазуу шилтемеларин колдогон байыркы хрестиан уламаларынын ысламга чейинки жазуулрын да камтыйт. Бул эле эмес, бирок Танак же Байыркы Келишим китебини өзгөртуу боюнча бирге иштеш үчүн эң мүрүн эң мыкты топтор болгон Хрестиандар жана Иудейлер үчүн бул кандай ыктымалдык менен болушу мүмкүн жана азыркы убакытта да ыйык жазуулар ар бир топтун арасында чынында бирдей. Мен бул жөнүндө ушул даректе кат жаздым эле

Is The Bible Reliable


Эгер сиз акыры ушул ишеничтин тууралагын ырастасаңыз, анда ыйык жазууларда ким атайын өзгөртүрдү жана кайсы бирлери өзгөрдү дагы качан бул аткарылды? Анын үстүнө ушу пикирге жаңылышсыз туура келетурган Ыслам көз караштары тышында кандай далилдериңиз бар?
Акырында, Таккия “жабуу” жана Жокко чыгаруу түшүнүктөрү туура эмес багытталган ишенич системасын колдоо үчүн окуяларды иштеп чыгуу эрежелерине көңүл буруу менен Кудай жана чын динди калп кылып көрсөтө турган жерлер.
Эң аягында, ушундай түрдөгү эки жүздүүлүктү колдоочу көз карашка жүрөгүңүздү ишенип тапшырууду же өзүңүздү багыштооду каалар белеңиз?

 

 

Кудай менен кандайча мамиле кылса болот

Мусулман жана Ислам тууралуу маалымат булактар

Кыргыз-Kyrgyz

Honesty in Islam

 

 

Beyond Opinion, Sam Soloman Ch.4, Copyright 2007, published in Nashville Tennessee, by Thomas Nelson

Ыйса жөнүндө менин күбөлөндүрүүм

Monday, January 26th, 2015

Саламатсыңар, менин атым Роб, мен АКШдан, Техастанмын. Мен силерге өзүм тууралуу бир аз айтып берейин. Адатта, мен Кудайга болгон ишенимим тууралуу күбөлөндүрүүм менен баштайм, анткени ал мен үчүн абдан маанилүү. 20 жыл мурун менин жашоомдо абдан кыйын учур болду, ошондо мен кандайдыр бир боштукту сездим. Мен Ыйсага ишенип калганда Ал менин жүрөгүмдү толук толтурду, ошондуктан азыр мен бул дүйнө бербеген сүйүүгө, кубанычка жана тынчтыкка ээ болдум.
Эгерде мен ушунун бардыгын башымдан өткөрбөгөндө, мен качан эле жеңилип ишенимдин башка тараптарынан изденмекмин. Менин жашоомду өзгөрткөн нерсе бул Ыйса менен жеке мамиле куруу болду, жана бул нерсе дин/филосифия менен чектелген жок. Бул нерсе чындык жана аны сезип көрсө да болот. Бул нерсе качан мен жашоомдогу ишенимимдин туу чокусундагы чечимге жеткенде болду, Ал мени тап такыр башка адам кылды, бир түндүн эле ичинде буга чейин мен ишенген, мен ойлонгон, мен кылып жүргөн иштерди толук өзгөрттү. Мен эми башка адам болдум, эч ким муну тана албайт эле, анткени өзгөрүлүү ушундай айкын болду. Мен кайра төрөлдүм жана бул жөнөкөй эле диний чиркөөлүк сөз эмес. Мен Ыйсада жаңы макулук болдум. Менин жашоомдогу кээ бир өзгөрүүлөр аста-астадан болуп жатты, кээ бир өзгөрүүлөр дароо жана бир түндө эле болду. Кудай мени мурда жашоомдо өз табиятым менен өтө албаган нерселерден өткөрүп жатканын көрдүм. Ыйса мага көптөгөн күнөөлөрдү жеңүүгө жардам берди, банги заттан баштап жыныстык ыпластыкка чейин. Ошондой эле менин ишенимимдин орчундуу учурунда менин аялым күчөп кеткен бөйрөк оорудан жана балам астмадан айыгышты. Эгерде ушул айтып жаткан нерсемдин бардыгы жөн эле бир пикир болсо, анда мен муну окуу үчүн силердин убактыңарды албайт элем.
Силер, мен сага ишенбейм деп айтышыңар мүмкүн же мени чынчыл болсо деп ойлошуңар мүмкүн, бирок кандай болсо дагы, мен силерден бир гана нерсени суранам, чын жүрөктөн Кудай силерге Ыйса тууралуу чындыкты ачып берсин деп сурагыла. Кандай болсо дагы ушун окуганыңар үчүн рахмат жана Кудай ушул нерсе аркылуу силерди молчулугу менен алкыштасын деп сыйынам.

 

 

 

Кудай менен кандайча мамиле кылса болот

Мусулман жана Ислам тууралуу маалымат булактар

Кыргыз-Kyrgyz

My testimony with Jesus

Кудай менен кандайча мамиле кылса болот

Monday, January 26th, 2015

Кудай адамзатты кошуп эсептегенде бардык нерселерди жаратканын жана ошондой болса да, Кудай кемчиликсиз жана ийгиликтүү экенин, адам андай эместигин Библия бизге үйрөтөт. Кудай ийгилик менен жамандыктык арасыан таңдап алуу жөндөмдүүлүгүн берип адамзатты эрктүү моралдуу өкүл кылди. Кудайдын ыйык китеби, библия бардыгыбыз Анын даңкына ылайык келбестигимизди жана бардыгыбыз күнөө кылганыбызда айткан Кудайдын Өзү жөнүндөгү аяны болуп эсептелет.
Эгер мен мыйзамдын моралдык негизги болгон кээ бир осуяттарды атасам, бир аз даражада Кудайдын мыйзамын бузбаган эч ким болбогон болот эле. Күнөө Кудайды жана башка адамдарды жан –дилибиз менен Теңирди жетишерлик сүйүү албаштыкты толугураак жумшаш менен башка кудайларга кызмат кылыш же Кудайдын атын туура эмес колдонуу аркылуу ал кордойт. Бул осуят артынан ата-энелерибиздин абийирин төгүү, жек көрүүчүлүкө теңештирилген өлтүрүү, көздөрүбүз менен айбанча кумарын арттырууга окшоштурулган ойноштукту, уурулук кылуу, кошунабызга каршы жалган күбөлүк берүүдү, жана башка бир адамдын мүлкүнүн артынан түшүү же болбосо туура эмес калоолор жана ниеттер менен алектенген катын келет.
Бул бузуу биздин Кудайдан түбөлүк үзүлүшүбүз же алыстанышыбызга себеп болду. Башка сөз менен айтканда, биз жоголдук жан Кудайдан ажырадык, анткени Ал күнөө менен бирге жашоо менен Өзүнүн ыйык болушуга жол бербейт. Күнөө Кудайдын каарын жана анын бул жерде гана эмес, түбөлүктө да келтирет. Библия аны от өчпөгөн жана өтө чоң азап болгон жер деп баяндайт.
Бул баскычта үмүт үзүлгөндөй көрүнөт, бирок Кудай күнөөсүз болгон Машайыкты жибергени жакшы кабар болуп эсептелет. Анын милдети Кудай алдында адамдар үчүн арачы болуу болгон жана Ал муну Анын физикалык өмүрүн биздин үчүн алмашуу түрүндө берип аткарды, ошол себеп менен Кудайдын чындыгына ылайык келди.
Ал Кудай менен биздин үчүн тынчтык жаратып адам заты үчүн өлгөн гана эмес, Ал аны менен бирге өлүп кайра тирилди жана эми Ал Ага ишенгендерди кабыл алышты күтүп турат. Ошондой эле эми өлүмгө туш келгенде биздин денебиз өлөт, бирок биз Аны менен болобуз жана бул библия түбөлүк өмүр дегенидир.
Биз Ыйсаны күнөлөрдөн куткаруучу жана Кудай менен бирге боло турган тынчтыкты бизге алып келе тургандай аныктап Куткаруучубуз катарында Ыйсада жүрөктөн тобо кылганда булардын бардыгы анык болот. Биз азыр Ага ылайык кызмат кылгандай Теңир катарында Аны кабыл алышты да бу камтыйт.
Ыйсаны биз ушундай кабыл кылганда? Ал бизге өмүрүбүздү Кудай менен бирге жашашыбызга жардам берип ишенген адам ичине жайгашыш үчүн келген Ыйык Рух болуп бейиш тынчтыгын жиберет.
Ишенимдин бул ишинен кийин cууга чокунууду же суу астындагы көр, бейин сыяктуу чөмүлтүүдү баштан өткөрөт. Бул аракет ички тараптан жаңы адамга айланыштын рухий чындыгын айта турган бул аракет аркылуу билдирилген жана тутулган Кудайдын ички иштешин дене жагынан эске алуу менен жаңы төрөлүштү билдирет.
Бул бүт процесс колдонуу үчүн абдан толук болсо да, жөнөкөй иш болуп көрүнүшү мүмкүн. Ыйса сизди мындай деп чакырат ” Мага кел, чарчап-чаалыкандар жана кыйналгандар бардыгыңар мага келгиле, мен сизге тынчтык берем. Моюнтуругумду ал жана Менден үйрөн, анткени Мен жүрөктөн момун жана жупунумун, жана сиздин көңүлдөрүңүз үчүн тынчтык табасыз. Анткени менин моюнтуругум жакшы, жүгүм жеңил.
Досум эгер бүгүн Анын сизди чакырган добушун уксаңыз, анда өтүнүч, жүрөгүңүздү катуулантбаңыз, анын ордуна көңүлүңүздүн Койчусуна өмүрүңүздү тапшырыңыз. Ал сизди сүйөт жана айтып бере алгыс бардык түшүнүүлөр жана кубанычтан артыкча болуучу тынчтыкты сизге берет. Бул сиздин эч качан эч кандай катуу боронду башыңыздан өткөрбөгөнүңүздү билдирбейт, тескерисинче Ал бизге бизди эч качан таштабайм жана калтырмайм деп убада кылганын билдирет.
Жыйынтык чыгарып мен Ага ишенишинг үчүн ачык жана чын жол менен сага Өзүнү ачып бериши үчүн Ага сыйынышыңды кубаттар элем. Эгер сиз муну чак ниеттик менен жана чын жүрөктөн аткарсаңыз, ыранжыбайсыз, анткени биз Теңир жакшы экендигин образдуу көрүү жана сынап көрүүгө кубатталганбыз. Оомийин.

 

 

 

Мусулман жана Ислам тууралуу маалымат булактар

Кыргыз-Kyrgyz

How to know God

Мусулман жана Ислам тууралуу маалымат булактар

Monday, January 26th, 2015

Ыйык Жазуу

 

Төрт Руханий Мыйзам

 

Ыйса тасмасы