Archive for the ‘עברית-Hebrew’ Category

להיות יהודי למען ישוע פירושו לבגידת

Sunday, February 3rd, 2013

להאמין בישוע הוא בגידה לעם היהודי. אולי אתה עשוי לחשוב שכל מה שעולה על דרך ישוע עומד בניגוד לעם ישראל. כפי שכבר הסביר בבלוגים קודמים ישוע היה יהודי והברית החדשה הייתה בעיקר שנכתבה על ידי סופרים יהודים  שהכריזו על המסר שלו ליהודי ראשון והוא לא יותר אנטישמי מהתנ”ך או כתבי עברית. יש אנשים שמזדהים עם הנצרות עצמם שהיו תלמידי שווא סלפו את הטענות של הברית החדשה והשתמשו בצלב כחרב להרוס את האמונות מאוד בסיסיות שהם קדושים לטקסט.הברית החדשה מחזיקה נקודה  גבוה לחיי אדם בניגוד לדתות מסוימות שתומכים באלימות  כאמצעי לקידום דתם או כדי לזכות בהתקדמות אישית בחיים שלאחר המוות. מי הם יהודים מבחינה אתנית, אלא שטענות לישוע מבינים שהברית החדשה היא לא נגדמם. אחרי הכל ישוע אמר שהוא בא לצאן האבוד של ישראל. למה מאמינים יהודים אלה יהיו מוכנים להיות מנודים על ידי הקהילה היהודיה לאמונתם בישוע אם הברית החדשה  לא תמכה  ביהדותם. כל מי שטוען את עצמו  להיות נוצרי ואומר  לאח יהודי, שהוא מאמין בישוע או ישו, כדי להכחיש את המורשת שלו באלוהים אבותיו ובקהילה היהודיה הוא משומד לאמת.

אם אתה מסתכל על כמה האנשים הגדולים ביותר שהיה להם השלכה על העם היהודי כיום הם היו נחשבים כמהפכנים בזמניהם ונדחו על ידי בני גילם ונתפסו כבוגדים. אברהם נאמר לו לקום ולצאת ולהתרחק ממשפחתו והמולדת ולא לסגוד לאלים של אבותיו עוד שהיו במקורו פגאני. אברהם היה נאמן לאלוהים אך בוגדני  למשפחתו והחברים, כמו גם הקהילה שלו בכללותה.

תיאודור הרצל, שנחנך הציונית מדינת ישראל המודרנית נדחה על ידי מנהיגים היהודים ברחבי העולם. אליעזר בן יהודה נדחה על ידי בני משפחתו כי הוא חשב שעברית צריכה להיות שפת היומיום של העם היהודי ועכשיו יש מיליון רבים של יהודים דוברי עברית היום. אם אתה לומד את התנ”ך אתה תראה שבזמנים שונים באת מהלך ההיסטוריה המקראית כי מי שנחשבים עכשיו ומוערך בקהילה היהודיה היום כאבני היסוד לקיום ולגדולתו של העם היהודי היו ברבים פעמים נדחו על ידי בני עם .פשוט תלמדו  את חייהם של משה, דוד המלך, והנביאים ורק שם כמה דוגמאות ואתה תראה שדחייה ובגידה שנעשתה בשם הקהילה הישראלית לקראת  השגחה של אלוהים באמצעות מנהיגות שבחרה בה. האם זה אפשרי כי היום כי ההווה של ישראל עדיין חוזר על טעויות העבר של ישראל בדחיית הוראתו של אלוהים לנבחר משיח ישוע בהיותו השליט עליון או שלית ראשי לישראל ? אז מי בוגד במי כאן ? השאלה העיקרית צריכה להיות שאיזה דעה פופולרית יותר ודעה קדומה או דחיית אלוהים  כמנודה חברתי בגלל חוסר קבלה וסובלנות שלנו לרצונו . זה יהיה יותר טוב  לעמוד לבד ולהיות מקולל ודחה אז להפנות את הגב ביוצרו של העם היהודי כתוצאה מכך קללת נצח שאלוהים  ידחה אותך. האם זה יותר טוב לבגוד בבני עמך או באלוהים ? משה איש האלוהים  מצפה מכם לבחור אלוהים אפילו   מעל המשפחות שלכם. בספר השמות 32:29 משה כבד את הלוים כי הם עמדו לאלוהים ובכך דחו את משפחותיהם בתמורה..

האם אתה נשאר כבול ומוגבל לאידיאולוגיות האחרון של מסורת משפחתית או יהיה לך להשתחרר לחקור ולהתגבר על המגבלות של המשפחה והקהילה שלך? היום היהודים משיחיים שנמצאים תחת ברית חדשה כמבוסס בירמיהו 31: 31 מטופלים היום כמו החסידים של העבר שנתפסו כבוגדים בדת היהודיה ונחשב לכופרים ועדיין דרך ההתמדה והרדיפות שלהם הם הצליחו היום כקבוצה מכובדת בקרב הקהילה הדתית.

דחייה היא גישה ריאקציונית בהתמודדות עם תפיסות אידיאולוגיות של חיים כפי שהוגדר על ידי האדם או הקהילה שיכול להוכיח להיות מקרטעת ומשתנה. הסיבה לכך היא התגובה לא נשקפת להגדיר אמת אלא היא אמונה, בין אם היא  אמיתי או לא אמיתי, שנובעות מאת הרגשות ואת חוסר הביטחון של קהילה שיכולה לראות את המצב כאיום או איום פוטנציאלי. אתם יכולים להגיד שגם הוא אמונה שהוא ייסד גם בגלל ההיסטוריה של נוצרים בתוקפים את העם היהודי. שוב כיסיתי את הנושא הזה בבלוג קודם על נוצרים שנקראו שפכו הדם של עם יהודי.המציאות היא שהיום אתה לא תמצא אנטישמיות נוצרית ככוח נפוץ בתחומיו של עולם נוצרי מקראי אלא אתה עשוי לגלות את התגובה היפה של יחס הפילושמי שהפך את הגישה השלטת בקרב האוונגליסטים זרם מרכזיים שנמצאים ידידי אמיתים של ישראל . אני באמת לא מאמין בשקר שעם יהודי היום רואה הנצרות ככפופה אויב בהשמדתם, כי הם בשמחה קיבלו תיירים נוצרים ברחבי העולם בתוך הגבולות הצרים של הגבולות שלהם. האם הם עושים זאת בגלוי עם המוסלמים? אמריקה נכנס לעידן פוסט נוצרי עדיין שומר על השפעה נוצרית דומיננטית, ונתפסה  בקהילת העולם כידידתה של ישראל. האם ישראל עוסקת בטרור אמריקאי או תיירים שלצד ישראל יש אוכלוסייה היהודיה הגבוהה בעולם. אמנם הנצרות האמיתית הוכיחה מקלט לצרות של יעקב לא האחראי של כאב וסבל, אלא עוזרים לחבוש את פצעיו של יעקב.

עברית משאבים

המקורות היהודיים של ישוע

jesusandjews.com/wordpress/category/jewish-question-of-jesus/יהודים-שאלת-ישוע/

To be a Jew for Jesus means betrayal

איך לקיים מערכת יחסים עם האלוהים

jesusandjews.com/wordpress/2010/01/19/איך-לדעת-את-אלוהים/

המשיח בדניאל

Sunday, February 3rd, 2013

ישווע הוא המשיח שהוא מתואר ב דניאל 7 :13.

 

13 “חזה הוית בחזוי לילא וארי עם ענני שמיא כבר אנש אתה הוה ועד עתיק יומיא מטה וקדמוהי הקרבוהי : 14 ולה יהיב שלטן ויקר ומלכו וכל עממיא אמיא ולשניא לה יפלחון שלטנה שלטן עלם די לא יעדה ומלכותה די לא תתחבל.”

 

זהו תיאור עמוק להאדרתו של המשיח כפי שנמצא בתנ”ך אשר מתאר באופן ברור את תחושתו של דמיון וזהות לאנושות, תוך שמירה על מצב רוח מרומם של אלוהות.

ישוע מתייחס לעצמו בהגדרה בכמה הזדמנויות כמו להיות “בן האדם”. כתבים מסוימים אחד במתי 24:30 יש דמיון מפתיע המבוסס על מלל דומה כפי שנמצא כאן בדניאל.

30 “אז יראה אות בן האדם  בשמים, ואז יספרו כל משפחות הארץ ויראו את בן האדם בא עם ענני השמים, בגבורה ובכבוד רב. 31 והוא ישלח את מלאכיו בשופר גדול ויקבצו את  בחיריו מארבע הרוחות, מקצות השמים עד קצותם.

ישוע כדמות משיחית הייתה מרומם וקבלה שליטה על כל העמים ואומות כמו נבואת דניאל מציין.בשבירה של הממלכה שלו היה רב ביישום וההשפעה העולמיים שלו ואף כי הוא לא מומש באופן מלא אך עדיין לא ממועט.

הנצרות היום נחשב לדת הגדולה ביותר שהעולם נראה ללגבי ישוע כמשיח היהודי שלהם. זהו אחד מהמאפיינים על המשיח שגורם לו בולט בין מועמדים משיחיים ושהשפעתו היא על ההגויים   למי היה מציע את נאמנותם אליו באופן דומה. מי עוד מתאים לתיאור הזה בהיסטוריה האנושית?

למרות הנצרות מהיקף רחב עולם היא עדיין במידה רבה עדיין נרדפת בממלכתו של המשיח לא הושמד.

לא משנה כמה המערכת העולמית קבעה להשמיד את השלטון והשפעתו של המשיח על ידי הפצת השנאה והאלימות שלו בדרך של דתות / כתות שווא ובאמצעות השפעות הפילוסופיות של הומניזם ואתאיזם הכופרות זה לא הצליח פילתכניתו של הרצח עם.בניסיונות השווא שלהם שהם כבר לא שווים כלום ולא הצליחו לכבות את תהילתו. כל מתקפה חזיתית מיוצגת מכל שלטון ארצי וכוח כמו מלכים, שליטי דיקטטורים וכאלה לא הצליחה להוציא אותו מכסאו למרות שהם עצמם כבר מזמן סולקו מהתפקיד הנחשק של שלטון.

בזמן שדניאל מתאר את הציות של גוים תהילים 2 נמצא בצמוד לשלטון  כאבל כבר הסברתי. היום זו היא מציאות שחיה לאמיתות על המימוש של כתבי הקודש.

 

1 למה רגשו גוים

ולאמים יהגו ריק?

2 יתיצבו מלכי הארץ 

ורוזנים נוסדו  יחד

על יהוה ועל משיחו:

3 ננתקה את מוסרותימו

 ונשליכה ממני עבתימו

4 יושב בשמים ישחק

אדני ילעג למו:

5 אז ידבר אלימו באפו

 ובחרונו יבהלמו :

6 ואני נסכתי מלכי

 על ציון הר קדשי :

7 אספרה אל חק

 יהוה אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך

8 שאל ממני ואתנה גוים נחלתך

ואחזתך אפסי ארץ :

9 תרעם בשבט ברזל

ככלי יוצר תנפצם :

10 ועתה מלכים השכילו

 הוסרו שפטי ארץ:

11 עבדו את יהוה ביראה

 וגילו ברעדה :

12 נשקו בר פן יאגף ותאבדו דרך

 כי יבער כמעט אפו

אשרי כל חוסי בו .

 

בעוברו לממד חשוב נוסף של דניאל הוא שהופעתו נקראת “בנו של אדם” אך אנו רואים שהוא קבל ואפשר פולחן שהיה דבר אסור על סמך עדותו של המילה של אלוהים. אלוהים לא  מתחשב בפולחן של כל דמות אחרת אם בהמה או מלאך והוא אומר שלא לעשות כך גם אלילים שבעיקר מדרג מספר אחד בין העשר המילים או מצוות של האדון. הממלכה מרוממת זה הייתה שמורה באופן ייחודי לאלוהים עצמו, וזה מועבר בספר שמות 34: 14ובספר דברים : 4:15-20.

14 “לא תשתחוה לאל אחר כי יהוה קנא שמו אל קנא הוא .”

דברים 4:15-20

 

 15ונשמרתם מאד לנפשתיכם כי לא ראיתם כל תמונה ביום דבר יהוה אליכם בחרב מתוך האש :16 פן תשחתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל תבנית זכר או נקבה: 17 תבנית כל בהמה אשר בארץ תבנית כל צפור כנף אשר תעוף בשמים: 18 תבנית כל רמש באדמה תבנית כל דגה אשר במים מתחת לארץ : 19 ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמים ונדחת והשתחוית להם ועכדתם אשר חלק יהוה אלהיך אתם לכל העמים תחת כל השמים :20 ואתכם לקח יהוה ויוצא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה” .

 

זה בהדגשה קובע כי אין אלים אחרים היינו עובדים   אותו . אז איך “עתיק הימים” מאפשר להסטה זו של אמת. הוא לא, ולכן זה רגע מכונן שבו טבעו של להמשיל אל “בן האדם” היה מתאחד עם אלוהים  עצמו במסתורין של אחדותו של האל.

לבסוף האתגר שלי אליך הוא שאתה לא מוצא את עצמך כמו משתתפים בתהילים 2. אם אתה חושב שאתה נאמן לאלוהים תזכור כי כמו שאתה לומד את התנ”ך תוכל לראות שוב ושוב איך שהעם הנבחר של אלוהים דחה הרף הנציגים הנבחרים של אלוהים הכוללים את  נביאים, כוהנים, המלכים, ואפילו את אלוהים עצמו . סמכותו של אלוהים היה מאותגרת מסיני ולפני שאפילו לשעה הנוכחית של דחייה האחד למי הכבוד וציות נובע.

המשיח בישעיהו 53 נדחה ובחשבונות הבשורה שהוא אומר שהוא בא אל שלו ורק שלו לא קיבלוהו שסופו של הדבר הוביל לגלגלתא ומוות על הכלי האנושי של עינויים כלומר הצלב. זה מן הצלב שישוע לקח ניקור מכונה מזכריה 12:10-13.

 

10 “ושפכתי על בית הדוד ויושבי ירושלים spirita חן והתחנונים. הם יחפשו onb, זה שדקר, והם מתאבלים עליו כמו שמתאבלים על בן יחיד, ומתאבל מרה עליו כאחד מתאבל על בן בכור. 11 באותו יום הבכי בירושלים יהיו גדול, כמו הבכי של רמון חדד במישור של מגידו. 12 האדמה תתאבל, כל שבט בפני עצמו, עם נשיהם בעצמם: שבט בית הדוד ונשיהם, החמולה של ביתו של נתן ונשיהם, 13 שבט של בית הלוי ונשיהם , החמולה של שמעים ונשיהם, 14 וכל שאר החמולות ונשיהם.

 

זהו תיאור נפלא לסופיות של גאולה לעם ישראל שבשבילם הוא היה מנוקב. אז סופו של דבר בזמן המתנה לתקופה בלתי המוגבל של הופעתו וחזרתו  בשופכים את הרוח זו של חן ותחנונים לנו שמע בקול ה ‘כדבר על ידי התהילים ב 95 : 7 שעומר “היום  “אם  בקולו תשמעו אל תקשו לבבכם כמריבה.” היום בוהו נאמץ אספקה של אלוהים ותנו לנו לנשק את “הבן” אלא אם  הוא יכעס עליך ויהרוס אותך. אני מתפלל שתיהיה המוטב  של חסדו תוך ההימנעות מזעמו ושיקול דעתו.

עברית משאבים

המקורות היהודיים של ישוע

jesusandjews.com/wordpress/category/jewish-question-of-jesus/יהודים-שאלת-ישוע/

jesusandjews.com/wordpress/2009/06/25/the-messiah-in-daniel/

איך לקיים מערכת יחסים עם האלוהים

jesusandjews.com/wordpress/2010/01/19/איך-לדעת-את-אלוהים/

Hebrew Text © Bible Society.

To find out more about Bible Society visit www.biblesociety.org.uk

For Hebrew scriptures please visit www.biblesociety.org.uk/products

הברית החדשה היהודיה

Sunday, February 3rd, 2013

האם אתה יודע שיש ברית חדשה יהודיה? ייתכן שנאמר לך להימנע מה ספר הזה כפירה ומי שמעז להביט לתוכן שלו יהיו בסכנה של אש נצחית.

עם זאת, ההצהרה שהיא קצת בעייתית כי הברית החדשה  מגיעה ישר מהתנ”ך וש צריך להיות שניתנו באופן מדויק יותר כ” הברית החדשה “. מילה זו נלקחה מכתבי עברית ודיבר עליו על ידי הנביא ירמיהו בפרק 31.

 

30 “הנה ימים באים נאם יהוה,

“וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה

31 לא כברית אשר כרתי את אבותם

ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים

אשר המה הפרו את בריתי

ואנכי בעלתי בם נאם יהוה

32כי זאת הברית אשר אכרת את בית ישראל אחרי הימים ההם

נאם יהוה נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה

והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם

33 “ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את יהוה כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם,” נאם יהוה.

 

פסוק 32 מדגיש את הנקודה שזה לא יהיה כמו ברית הפסיפס והסיבה לכך היה כי הם שברו ברית אלוהים.

אם אתה קורא בספר דברים על תנאי אמנת הפסיפס זה גם יהיה להשאיר אדם במצב של ברכה או קללה שסופו של דבר הביא לישראל שייפלט והקיא מארץ ישראל שפוזרה בין העמים.

אם תסתכלו על ההיסטוריה מקראית ויהודיה המציאות של השלכות אלה נראות בבירור באמצעות הגלות ובתפוצות.

גם לאחר אלף שנים של העם היהודי בכללותו לא היה מסוגל לקיים את הברית הפסיפס  ולכן הם נכשלו בקבלת ברכת הצייתנות. אם רק תסתכל על תל האביב לבד אתה תראה את העם היהודי לחיות בארץ הקודש אבל באופן אירוני הם לא חיים חיים קדושים.

אדם יכול לשאול את עצמם למה אנחנו צריכים משהו שונה ובפסוק 33 הוא אומר לנו, כי ברית החדשה זה תביא לשינוי הפנימי של לב בניגוד לכמה צורה חיצונית של צדקה משפטית.

עבודה פנימית זו הייתי להתבצע על ידי רוחו של אלוהים וזה בקצרה נרמז ביחזקאל 11: 19 ו 20

19 “ונתתי להם לב אחד ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי לב האבן מבשרם ונתתי להם לב בשר : 20 למען בחקתי ילכו ואת משפטי ישמרו ועשו אתם והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים.

שים לב להמשכיות באותם הפסוקים הללו, וזה עוד יותר הוא אימת כפי שקוראים על זה גם בנבואת יואל 29ו 2:28

 

28 “והיה אחרי כן ,

אשפוך את רוחי על כל בשר

ונבאו בניכם ובנותיכם ,

זקניכם חלמות יחלמון,

בחוריכם חזינות יראו:

29 וגם על העבדים ועל השפחות

בימים ההמה אשפוך את רוחי.”

 

הרב היהודי ישו מדבר על כניסתו של אמנה חדשה זו במהלך סדר פסח כמדובר של ישוע או בלוקס 22:20 “הכוס הזאת הוא הברית החדשה בדם שלי שנשפכה לך”. בתקופת מקרא ברית נעשתה או “לחתוך” על ידי שפיכת דם. הדבר נעשה בתחילה באשרור חוק הפסיפס וזה חוזר על עצמו שוב כאן בדם הנשפך של ישוע שמוצע כשה הפסח.

זה רעיון של מישהו לוקח על עצמו בצורה חלופית של מוות אינו רק דוקטרינה נוצרית אבל יש לו שורשים ומקורות בשירים של משרתי ישעיהו 53 שבישוע מוצגים ככתבי הקודש שלה “משרתם סבלו”.

מות הקרבת ישו הייתי להגדיר כדי הופעה חדשה אשר יהיו מאופיינת במתן “הרוח” של אלוהים.

ישוע מדבר על זה ביוחנן 3:3 בו הוא מתאר שינוי הפנימי זה של לב לנקדימון, שהיה חבר יהודי של הסנהדרין, להביע לו שאתה חייב להיות “נולד מחדש” או “נולדת מלמעלה” כדי להיכנס לממלכה של אלוהים והוא מקדם מבאר זאת בפסוק 8 הקשורות ל” הרוח “. יוחנן ממשיך ומסביר את המושג הזה ביוחנן 7 : 37-39 שבו בסוכות ישוע   מצהיר כי מי שמאמינים בו יקבל את “הרוח”. הוראה זו ברורה הסבירה דרך רבה של מקורות הברית החדשים כולל השתפכות הראשונית של “הרוח” בחג השבועות במעשי שליחים 2 בי פיטר נותן את הכתובת שלו לגולים היהודים בירושלים. הוא אומר לאנשים מה שהם רואים ושומעים הוא תוצאה של הנבואה שאני נזכר ביואל 2.

אלה היו עם יהודי שדיברו על דברים יהודים לקהל יהודי. זה היה מצב משפחתי בין יהודים. זה לא היה גורם שקשור לניהול איזשהו שיפוט זר, אלא שזה היה עניין של יישום מנדט מקראי שהיה סטייה קיצונית מיהודי עכשווי חשבו גורם אפילו תלמידיו של ישוע להיאבק עם היקף שינויים אלו לעתים באימוץ והתאמה לגיל הזה “הרוח”.

לסיכום ברית משה היום לא יכולה להיות כל זמן בשלמותו עקב חורבן בית המקדש, ולאחר מכן על הניהול של החוקים טקסיים החלימו על מתקן זה. אז אם הרבה מפסיפס הברית מכך התלוי על שמירת חוקי הקורבנות האלה אז למה אחרי 2,000 שנתי המקדש לא שוחזר. אנחנו יודעים שאלוהים הוא ריבון ואם היהודים המתאבלים הרצון להשמידה כדי לראות אותו שוחזר אז למה אלוהים לא אפשר לשיקומו, אך במקום זאת אפשרה מסגד לעמוד במקום שבו הניח את שמו פעם אחת. האם זה אפשרי שהאלוקים עשה את זה בצורה כזאת כריזה על מנת לקבל את תשומת הלב של הקהילה היהודיה.

האם זה יכול להיות משמעותי כי המקדש נחרב על ידי רומאי רק 40 שנים קצרות אחרי תשוועו או מות ישוע.

אלוהים כבר לא דורש את הדרישות של בית המקדש להביא צדק עולמות והוא לא שינה את ברית הפסיפס במילוי דרישותיה באמצעות האיש עשה הנפקות של תפילה, מעשים טובים, וצום, אלא הוא השיג הצדק שלו על ידי הצעה מתמדת “יום כיפורים” כאמצעי לכפרה באמצעות מעשה חולף של גאולה, שהעלה את עידן הברית החדשה.מחבר העברים מייחס ישוע כקורבן ניתן אחת ולתמיד ואף שונים בתכלית זה ייקח הסטייה הקיצונית הזה כדי לשקם את מצבו של לב אבאים.

לבסוף, ישוע הוא יהודי בעל השפעה  ביותר שאי פעם חי משפיע את כל העולם כולל גם את הגוי והמגזר יהודי בחברה. כיום יש למעלה מ 300,000 יהודים שבכוונה קוראים לו המשיח שלהם ולמי חייהם ואת לבם שונו מהברית החדשה. אני מזמין אותך גם לבדוק את העניינים האלה ולחקור את האדם ופועלו של ישוע בבדיקת תוקף טענותיו. אל תאפשר לעצמך להישאר באקראי סרק, כי אם הוא המשיח אז זה יהיה מועיל עליך ללכת אחריו ולא מתייחס אליו ככינוי גנאי נפוץ או מנודה.

עברית משאבים

המקורות היהודיים של ישוע

jesusandjews.com/wordpress/category/jewish-question-of-jesus/יהודים-שאלת-ישוע/

The Jewish New Covenant

איך לקיים מערכת יחסים עם האלוהים

jesusandjews.com/wordpress/2010/01/19/איך-לדעת-את-אלוהים/

Hebrew Text © Bible Society.

To find out more about Bible Society visit www.biblesociety.org.uk

For Hebrew scriptures please visit www.biblesociety.org.uk/products

אלוהותו של המשיח

Sunday, February 3rd, 2013

הבלוג הזה הוא על אלוהותו של המשיח. אני מנסה לדון בעניין זה מבלי להיכנס לנושא באחדות המשולשת של אלוהים שבו אני רוצה להתמקד בכל פעם בעתיד.

כאשר דנים על טבעו של אלוהים אני חושב שיש לנו על כמה שיותר אחיזה במושג הזה כנמלה עושה עם מדע גרעיני.

אנחנו יכולים לגבש ולהטמיע רעיונות מושגיים כקשור לאלוהים ועדיין ניתן למצוא חסרים בדבר עליונותה של ישותו.

רבים מאיתנו אפילו לא מבינים חלק מהמורכבות של חיים שלא לדבר על זה שהוא המחבר של יצירה.

במבט ישעיהו 9:6-7 הכתוב הזה הוא בבירור כמשיחי בטבע גם בקרב מקורות יהודים.

אם אתה מסתכל על פשטות הטקסט זה מעניין לציין גם אנושי ואלמנט אלוהי היצור המסתורי שלו שתומך ברעיון של הגלגול לפיו אלוהים עצמו שוכן בשר ודם. למרות שאלוהים הוא לא רק אדם האדם אינו מוגבל או מוגבל רק קיום של מעלה ולהיות. פעמים רבות במקרא אנו רואים תיאורים של אלוהים כפי שהוא חשף את עצמו באופן אישי, כגון כאשר אלוהים לאברהם מופיע בצורה של אדם כפי שמתואר בספר בראשית 18. פעמים רבות מפגשים בטווח קצרים אלה מכונים התגלויות שם אלוהים מופיע בטופס ביניים או כסימן פיזי שבו מיירט האנושות בתחושה מוסווה שמלוא תפארתו של אלוהים הוא מוגבל.

בספר השמות 33:20 משה הוא ספר כי איש לא יכול לראות את אלוהים ולחיות ומשה היה מותר רק כדי להציץ בחלק האחורי שלו. קולו של אלוהים היה מותר להישמע עדיין הוא לא היה מרשה לעצמו להיות נצפה באופן מלא. גם בספרות אפוקליפטי אלוהים מתואר לנקודה מוגבלת. אחת סיבות אלוהים אוסר זהותו להיראות כל כך שצורתו לא ניתן להעתיק כאליל כדי לראות ולעבוד אותו.

נוכחותו של אלוהים היה התושב בתוך מחנה ישראל אך הוא עדיין שמר על בלעדיותו. הכרובים בחלק הפנימי של המקדש היה להסתיר או להסתיר אישו של אלוהים. אלוהים הגביל את גישתו של האדם כלפיו שהתבססה על קרבה בשל קדושתו של הטבע שלו. האנושות בגלל החטא לא הייתה מסוגלת להתקרב לאלוהים אלא בדם, וגם אז היה המתפלל עדיין לא ניתן גישה חופשיה לנוכחותו לפי אמונתו על ידי מחיצות התחום המקדש או על ידי הגבולות של הר.

ייתכן שאתה שואל את עצמכם בשלב זה הוא שזה אז, יכול אלוהים להיראות או לא והתשובה שלי לשאלה זו תהיה שניהם. היא עשויה להופיע כי אני מתלבט בנקודתי המבט שלי על זה, ומה שהצעתי עשויה להיראות בלתי מובן במקרה טוב והגרוע ביותר הסותר באומרו כי אלוהים לא ניתן לצפות, ובכל זאת ניתן לראות. שוב המושג הזה הופך מעט יותר כאשר אנו רואים את הטבע המורכב של אלוהים כפי שהיא מוצג בקיום שילושו לפיה באדם אחד הוא מסתתר ואילו השני הוא מתגלה או נחשף.

למרות שאלוהים לא יאפשר לאינטימיות של צפייתו פנים אל הפנים הוא עשה לספק אמצעים אחרים של גישור. אחת מהדרכים אלה נוכחותו של אלוהים הייתה מוצגת היה דרך תהילת השכינה שבו נוכחותו של האלוהים נראית בעליל בזמן חמקה מן הנוף אנושי מלא.

כמו כן, אנו רואים דוגמאות רבות שבו אנו רואים חזקים להזדהות עם אלוהים ומלאך ה ‘. פרשנים יהודים נאבקו עם המושג הזה וכאשר יש קטע קשה לפרש הם גם מתייחסים לשכינה או מלאך מטטרון משמעות רב עצמה בשם “ששם כתואר שני” שכמוהם לא נמצא בתנ”ך.

אנו רואים כמה כתבי קודש, המאפשרים לאנשים להציג אלוהים ועדיין לחיות. בראשית 32:24-30 מתארים יעקב נאבק עם איש שהיה למעשה מלאך (הושע 12:4) עדיין הוא טוען שראה את אלוהים פנים  אל הפנים. בספר שופטים 13: 19-23 מנוח רואה את מלאך ה ‘, כשהכריז שהוא ראה את אלוהים. בספר שמות 3:1-6 אנו רואים  עמותה של המלאך של אלוהים עם אלוהים נאמרה שמשה פחד להסתכל על אלוהיםי. בספר השופטים 6:11-23 גדעון הוא מצוקה ברואה מלאך של אלוהים פני אל פנים ואז הטקסט מתייחס לאלוהים עצמו שמדבר אליו.

עלינו לזכור גם שהמילה מלאך פירושו שליח בעברית ובשליח זה לא היה סתם שליח, אלא נראה שהוא אלוהים בעצמו. אלוהים כמובן אינו רק ישות רוחנית או איש עדיין מסתורי אלוהים מגלה את עצמו בדמותו של גבר וכשליח שניתן היה לראות באופן גלוי.

גם אתה עלול למצוא את זה מעניין ללמוד דמות המשיחית בדניאל 7:13-14 המתואר כ” בנו של אדם “, ובכל זאת ניתן פולחן.

כתבים אלו עלולים שלא לענות על כל השאלות שלנו, אבל אולי זה ייפתח לך למעלה וראה את אפשרויות אחרות שאולי אף פעם לא נחשב בעבר.

הנה כמה מקורות בתנ”ך נלקחו מהברית החדשה היהודיה שעשוי לשפוך אור נוסף על בעיה זו.

אל העברים 1:1-3 הבן הוא הזוהר של התהילה של אלוהים וייצוג המדויק של ישותו.

הקולוסים 1:15-19, 2:9 הוא (ישוע) הוא דמותו של אלוהים בלתי נראה.לאלוהים היה שמח לקבל את המלוא לשכון בו… למשיח כל מלוא האלוהות חי בצורה גופנית.

 הפיליפים 2:5-11 מי, להיות בטבע אלוהים מאוד, לא ראה שוויון עם משהו אלוהים שיש לתפוס, אבל שום דבר לא הכינו לעצמו, לוקחים את טבעו של עבד, שנעשים בדמות אדם ושנמצאו במראה כמו אדם.

ישו או ישוע המשיח היה ממש שכינת הליכה.

עכשיו אחרי שאמר את כל זה אז אולי אנחנו יכולים להתחיל לתפוס מבט של הטבע הנשגב והאלוהי של מי שמתואר בישעיה  9:5-6

 

5 כי ילד ילד לנו ,

 בן נתן לנו ,ותהי המשרה על שכמו.

ויקרא שמו

פלא יועץ, אל גיבור,

אבי עד ,שר שלום.

6 לםרבה המשרה

ולשלום אין קץ.

על כםא דוד ועל ממלכתו

במשפט ובצדקה

מעתה ועד עולם

קנאת יהוה צבאות תעשה זאת

 

הילד הזה היה להיולד והוא בן שניתן נושא את השם והתואר חיובי כפלא יועץ, סגיב אלוהים, אב נצחי, נסיך שלום.

דבר נוסף שמבדיל את המשיח כיותר מסתם אדם שהוא נצחיותו או קיומו הקודם. כתוב אחד שמתאר את ההיבט הנצחי של המשיח נראה ב מיכה 5:2 שלפי רש”י מתאר את קיום קודם של המשיח או לפחות את שמו כתיאור מוצאו של המשיח בתור “משל ישן”

האם אתה יכול לחשוב על מישהו אחר שנולד בבית הלחם, שהיה דמות משיחית? זה היה כמעט בלתי אפשרי  למשיח להיולד בבית הלחם היום, אלא אם כן הוא היה פלסטיני.

בכל אופן ישוע מדבר על קיומו הקודם קבע לפני שאברהם היה אני ושהוא ירד מן השמים בקבלת מעונו עם איש.

אמרתי את כל זה כדי להגיד את זה, כי ישוע הוא אלוהי ועדיין הוא נתפס באופן אמיתי ומוחשי. כתבים אלה מסייעים לתאר את טבעו של הדמות המשיחית בם יותר מסתם אדם. ראינו בחטף את טבעו של המשיח בתנ”ך אשר בתוקף אלוהות קורלציה עם היותו בין אם באמצעות “שם” או “כיבוד.

האם יתכן שיש לך להתעלם את החשיבות של ישוע כמשיח בגלל שלא היה לך הבנה מלאה או תצוגה מוגבלת של כתבי הקודש? אולי הראייה שלך הייתה מטושטשת לפי מיטב המסורת של העם שלך והרבנים שדרך קוצר ראייתם נאבקו עם חלק מאותם כתבים אלה.

ישוע הוא האדון והוא אלוהי במלואו לפיה הוא שכן בינינו באופן אמיתי ומוחשי. הוא גם “הבן של אלוהים” ייחודי כמו בתהילים 2 ועדיין “בנו של אדם” ב דניאל 7, כמו גם להיות “האלוהים האדיר” בישעיהו 9.

מושג זה אולי נראה מבלבל, אבל אנחנו חייבים לזכור שהאדם האלוהי של אלוהים הוא מסתורי. מין אנושי אינו יכול להבין סופו של דבר כל היבט וזווית לטבעו ולהיות כי מחד אלוהים קבע שלא לחשוף אותו במלוא וגם זה מעבר ליכולתנו האנושית והניסיון שבו אנחנו לא מצליחים להבין באופן מלא. למשל, אנחנו מקבלים תחושה של זה רק מחומרי קריאה אפוקליפטיים. אם טבעו של אלוהים יכול   שיהיה אפשר לתפוס כל כך בקלות  אז למה  את הצורך בכל מקורות חוץ מקראיים מפרשנים יהודים כוללים את הכתבים המיסטיים על אלוהים.

לבסוף אלוהים יכול להראות את עצמו בכל מה  צורה או ישות הוא ירצה בכך. אם אנחנו מגבילים את עצמנו לקבלת אלוהים שמתאים להבנה או הערכים שלנו אז מה שעשינו הוא עבודה זרה מחויב בלבנו על ידי הפיכת תמונה שמייצגת בצורה מטעה את ישותו.

עברית משאבים

המקורות היהודיים של ישוע

jesusandjews.com/wordpress/category/jewish-question-of-jesus/יהודים-שאלת-ישוע/

The divinity of the Messiah

איך לקיים מערכת יחסים עם האלוהים

jesusandjews.com/wordpress/2010/01/19/איך-לדעת-את-אלוהים/

Hebrew Text © Bible Society.

To find out more about Bible Society visit www.biblesociety.org.uk

For Hebrew scriptures please visit www.biblesociety.org.uk/products

מה רב כדורי אומר על המשיח

Sunday, February 3rd, 2013

משיח לגויים

Thursday, January 31st, 2013

הדבר שמפריד בין ישוע והופך אותו לייחודיים הוא השליחות האוניברסלית שלו מחוץ לגבולות הברית ישראל.

על ישוע “בקרוב יהיה עזיבה הוא אומר לו חסידיו להיכנס לכל המדינות ולעשות תלמידיו של גברים. זה אולי נראה אירוני המבוסס על חייו של ישוע ולהם אולי הם ראו את יישומה המיידי לגולה עדיין מאוחר התגלות מלאה תתרחש ליישומה כפול יהפוך השליח הראשי לגויים.

עם זאת מסר ישוע היה ראשון שיהודי משום שהם הוכנו כאומת כוהני שתדלנים והכריזה את תהילתו של הקב”ה לאומות שמות 19:6. הזמן שלהם על פני האדמה נתפס כהתמחות של מיניהם מתכוננים לתפקיד התעסוקתי ותחינתם ככוהנים של אלוהים.

אין דמות משיחית אחרת בכל ההיסטוריה היהודיה, ולכן השפיעה העולם כמו ישוע.   לא היה אפילו יריב ראויה לתוארו ומעמדו כמשיח בין שורות המועמדים המשיחיים ראו בכל המהלך של העבר וההווה של עם ישראל. עם זאת, הצטרפותם של הגויים לממלכתו של אלוהים יהיה אבן הבוחן בהגדרת ייחודו של משימה.

אלוהים לא פשוט יצר משיח רק עבור העם יהודי, תוך השארה את הגויים בהזמנתם ללבות את אש הגיהינום. אין גם שני משיחים אחת ליהודים והשני לגויים. כך או ישוע הוא משיח לכולם או הוא המשיח לאף אחד. ישוע יהיה הנציג האולטימטיבי כזרעו של אברהם בברכה כל העמים. ברכה זו הייתה לשלב איחוד של יהודים וגויים כעם אלוהי  ונבחר.

שוב נראה אירוני כשמסתכלים על הכתבים שיהודים לא לוקחים ברצינות את תפקידם בשיתוף ובתקשורת אמונתם לאנשים מבחוץ שנחשבים מעבר לשולים של קהילת הברית .

יש כבר מידת של דחייה כאילו כדי להגן על זכויותיהם הנחשקות כעם ביחס להבטחות של אלויהם ששומר על תחושה של בלעדיות שביש מונופול על אלוהים. היו יהודים שלקחו את זה ברצינות מנדט מקראי מאלוהים שהביא לא יהודים הופכים לגזרים של הקהילה הדתית. אנחנו רואים את זה מהמקרא המדבר על “המשפט של הגויים” כמקום פולחן בתוך תחום המקדש ואיך פוחדים אלה גויי קב”ה והתגייר היו מפגשים בבית ההכנסה בשבת.

כמו כן, אנו רואים את ישוע שמדבר על  הפרושים בדאגתם להמרת דת שבהם להקיף את שני ים וביבשה כדי לזכות גייר.

גיור היום נתפס כאל רע הכרחית על מנת להיאבק בהתבוללות מוחלטת ואובדן הזהות היהודיה אשר הביא מנישואים או נישואי תערובת בין יהודים מעורבים ושאינם יהודים.

אז לא רק היהודים נטשו את ייעודם כאומה של כהנים אבל הם הזניחו כדי לראות את מטרתו של הנציג המשיחי הראשי שלהם כבעל דאגה לאומות.

כפי שאתה קורא את הכתבים האלה אתה רואה את הטיפול הברור שיש לאלוהים לשמירה על כל העמים תחת השלטון והמלכות וזה מה שקורה היום בקנה מידה עולמי או אוניברסלי.

בישעיהו 11:10 אנחנו רואים איך שהמשיח יעמוד כרזה לשני העמים, ואיך שהאומות תתלכדנה אליו. בישעיהו 42:6-7 המשיח יהיה ברית לעם (ישראל) ואור לגויים בפתיחת העיניים, כי הם עיוורים,כדי לשחרר שבויים מכלא ולשחרר מהצינוק אלה שיושבים בחושך. כמו כן, אנו רואים הארה מתרחשת בין העמים החל מגליל הגויים שהגיעו עד קצות הארץ.

בישעיהו 49:6 נאמר “נקל מהיותך לי  עבד להקים  את שבטי יעקב ונצירי ישראל להשיב ונתתיך  לאור לגוים,  להיות ישועתי עד קצה הארץ “.

רק לחשוב שעולם גוי היה מקבל או להישבע אמונים לנציג או משיח זר שהוסר מכניסתו הגופנית על פני האדמה במשך 2000 שנה מבחינה פסיכולוגית הוא מבלבל את המוח. בדרך כלל אנשים בוחרים מנהיגים מבין הקבוצה שלהם עדיין ישוע צבר לעצמו בכינוס עולמי מאנשים שלעתים קרובות חלקו עוינות והתנהגות אנטישמית כלפי העם היהודי. שלב את זה עם קוצר הזמן ואת ההשפעה הגיאוגרפית המצומצמת שהיה לו בעת שהלך על הפלנטה הזו, וזה מדהים בהיקפו.

ישוע הוא היהודי המשפיע ביותר שנגעה אי פעם באנושות. כמה אנשים יכולים להתווכח זה במובן שלילי בגלל רדיפות נוצרות שנקראו כך אבל האנשים האלה שזיהו עצמם כנוצרים לא היו תלמידיו של ישוע, והם היו מוטעים במעשיהם רעים ופשעי שנאה. יחד עם זאת אני מאמין שאלוהים עבד באופן ייחודי דרך בנו בהגשמת נבואה מקראית שהייתה ללא ספק לאימות. האתגר שלי אליך הוא שאתה לא תאפשר הכללתו של אלוהים בגויים ליהות ניגף לאמונה שלך כיהודי. רק קח בחשבון את האיחוד והשלום המפואר שיגרום מקהילה זו הברית חדשה מאמין שיהיה מאוחד באהבתם לאלוהים ואחד את השני.העדות החדשה מגדירה מערכת היחסים הזאת של אחדות כמי שקשור יחדיו כאיש אחד חדש על ידי פירוק את חומות איבה, האפסיים 2:14.

עברית משאבים

המקורות היהודיים של ישוע

jesusandjews.com/wordpress/category/jewish-question-of-jesus/יהודים-שאלת-ישוע/

Messiah for the gentiles

איך לקיים מערכת יחסים עם האלוהים

jesusandjews.com/wordpress/2010/01/19/איך-לדעת-את-אלוהים/

Hebrew Text © Bible Society.

To find out more about Bible Society visit www.biblesociety.org.uk

For Hebrew scriptures please visit www.biblesociety.org.uk/products

קבלה

Monday, April 23rd, 2012

היהדות הוסיפה מגוון של חומרים מקראיים נוספים לקורות החיים הרוחניים שלה, מה שהוביל להוספת חומרים שנכתבו מחוץ לסמכות התנ”ך, כמו הכתיבה הרבנית, יחד עם הקבלה.

רוב המידע הזה הועבר כביכול מדור לדור במסורת של תורה שבעל פה, מה שהוביל לאוסף של אמונות דתיות טפלות. ניתן לראות זאת בבירור רק מקריאת הספר היהודי של ‘למה’.

בכל אופן, מסורת שבעל פה אינה צורה אמינה של העברת המסר, כיוון שהאבולוציה לעתים קרובות נמצאת במצב מתמיד של השתנות. זהו דבר אחד לתת זכות למקורות הללו בתור תרבות עתיקה, אך זהו דבר אחר לגמרי לקטלג אותם כאמת בעלת השראה.

למרבה האירוניה, אלוהים הדריך את משה לגבי ההתגלות שלו, לתעד את הדברים האלה, כשזה נגע להדרכה של אלוהים, חוקיו ומצוותיו וצווים. אלוהים גם הורה לבני ישראל לא להוסיף או לגרוע מן התוכן של כתבי הקודש, ובכל זאת היהדות נכשלה במבחן הזה, בגלל מסורות שבעל פה שלה וטקסטים משלימים, דברים 4:2.

שוב, לגבי חוקי אלוהים כפי שניתן למצוא בתורה, משה סיים סופית לכתוב את הטקסט מהתחלה ועד הסוף בתור טקסט שלם, דברים 31:24.

בנוסף, המסורות בעל פה לא אושרו במועצה היהודית של יבנה שנת 90 לספירה, ולא נכללו כחלק מכתבי הקודש. המסורות שבעל פה היו עתיקות כל כך שניתן לחזור אפילו לתחילת הזמן ולראות שהוטמעו היטב בתרבות, ואף אנשים בתקופת שלטונו של המלך יאשיהו, לא היו מודעים כלל לפקודות התנ”ך, כאשר ספר התורה אבד ולפיכך היה צריך לחדשו.

זה היה לתדהמתו וחרטתו של השליט הראשי, שלא היה לו מושג על תוכן ספר התנ”ך, ולכן אם לשליט העליון לא היה ידע כזה אז מהי התקווה לפשוטי העם (מלכים ב פרק 22)? לא פלא שאלוהים חייב את משה לרשום את החוק על נייר במקום לשננו בזיכרון, אילולא עשה אז איפה היינו היום? עם זאת, באופן מפתיע, אפילו עם טקסטים מקראיים שהם דבר ה’, עדיין ישנם תיקונים או אלתורים, וזה מה שנעשה באמצעות טקסטים כמו הקבלה והתלמוד. עד כמה רחוק התסריט המהול הזה היה מוסיף או גורע, אם לא היו לנו את כל המסמכים הקדושים האלה, אשר טוענים ומוכיחים בקול רם עוד יותר, על הצורך של גילוי בכתב, לעומת קידוש של המסורת בעל פה. כאשר אלוהים רצה שהמסר שלו יעבור לדורות הבאים מפה לאוזן, זה היה רק בצורת חזרה ופירוט של ההתגלות כתובה שהיא הפסוקים שכתובים לנו בתנ”ך, לא על ידי הקמת מסורות אחרות או ממקורות נוספים. לא פלא שהנביא ישעיהו נזף באנשי דורו ובדורות הבאים שלקחו וילקחו את מסורות שבעל פה, ויפיצו אותן באופן שיגדיר דת שהיא מעשה ידי אדם, כמה שידועה רשמית היהדות היום.

ישעיה כט, פסוק 13:

” וַיֹּאמֶר אֲדֹנָי, יַעַן כִּי נִגַּשׁ הָעָם הַזֶּה, בְּפִיו וּבִשְׂפָתָיו כִּבְּדוּנִי, וְלִבּוֹ רִחַק מִמֶּנִּי–וַתְּהִי יִרְאָתָם אֹתִי, מִצְוַת אֲנָשִׁים מְלֻמָּדָה.”

כאשר מסתכלים על הקבלה, ניתן להשוות אותה לנאו-גנוסיס, כמו להיות ניאו פגאני על ידי שימוש בטקסי כת, כי הם עולים יותר בקנה אחד עם האסטרולוגיה של קריאת כוכבים ונומרולוגיה, ולא מה שנחשב האמת לפי פסוקי התנ”ך המקראי. כמו כן הקבלה מקבילה לשיטות כמו קוד דה וינצ’י ונבואות של נוסטרדמוס, לבין סרטים כמו ‘אוצר לאומי’ הקשורים לתיאוריית הקונספירציה.

עם זאת, התנ”ך מגנה כל סוג של פעילות כזו, שנחשבת באותה ליגה עם מעשי השטן. לכן זה לא מפתיע לראות את אלו שבקשר הדוק עם תורת הנסתר מתרגלים בנוחות את ה’ידע הזה’ בניגוד לחוקי אלוהי עם ישראל בתנ”ך, ובתורה מקבלים תמיכה קבוצות כמו הויקןס ואפילו מתפתים לקחת חלק הדרכת כישופים. אלוהים נתן הוראה ספציפית לא להתקרב או לעסוק בכישוף של תורת הנסתר.

דברים פרק יח, פסוקים 9-13:

“כִּי אַתָּה בָּא אֶל-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ–לֹא-תִלְמַד לַעֲשׂוֹת, כְּתוֹעֲבֹת הַגּוֹיִם הָהֵם.  לֹא-יִמָּצֵא בְךָ, מַעֲבִיר בְּנוֹ-וּבִתּוֹ בָּאֵשׁ, קֹסֵם קְסָמִים, מְעוֹנֵן וּמְנַחֵשׁ וּמְכַשֵּׁף.  וְחֹבֵר, חָבֶר; וְשֹׁאֵל אוֹב וְיִדְּעֹנִי, וְדֹרֵשׁ אֶל-הַמֵּתִים.  כִּי-תוֹעֲבַת יְהוָה, כָּל-עֹשֵׂה אֵלֶּה; וּבִגְלַל, הַתּוֹעֵבֹת הָאֵלֶּה, יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, מוֹרִישׁ אוֹתָם מִפָּנֶיךָ.  תָּמִים תִּהְיֶה, עִם יְהוָה אֱלֹהֶיךָ.  כִּי הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה, אֲשֶׁר אַתָּה יוֹרֵשׁ אוֹתָם–אֶל-מְעֹנְנִים וְאֶל-קֹסְמִים, יִשְׁמָעוּ; וְאַתָּה–לֹא כֵן, נָתַן לְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ.”

לתנועה זו ישנם גם רעיונות שהושאלו מדתות המזרח בשילוב עם מושגים שונים, המזכירים דואליזם,  פננתאיזם, גלגול נשמות, וזה גם מציג מבט משותף  עם המיסטיקה של הסופים יחד עם פרקטיקות של התרבות האסיאתית.

עם כל זאת, ה’ אסר על בני ישראל לקשור קשר עם הדתות הזרות, כיוון שדבר כזה יהווה מוקש וימשך אותם רחוק מן ה’, ובסופו של דבר יוביל למותם, ותחת שלטון זר יחד עם תוצאת התפוצות.

לגבי הקבלה, שכנועים רבים נעשים כתוצאה ממניפולציה של מילים ואותיות, על מנת ליצור משמעות חדשה או הבנה עמוקה יותר לקוד סמוי של התנ”ך, ועכשיו עם מחשבים מתוחכמים, ניתן לפתוח את פירוש התנ”ך לאפשרויות והארות שלא נראו קודם. גם בנצרות של ימי הביניים פיתחו את המתודולוגיה הלקויה הזו על מנת למצוא רמזים נסתרים בטקסט הפשוט או מבט יותר מילולי של הטקסט. זה יכול להיות די מסוכן, כיוון שזה עושה בכתובים שימוש ספקולטיבי וסובייקטיבי בהיותו יחסי, מנגד היותו צורה אובייקטיבית של האמת. לקחת את הז’אנר ההיסטורי הזה ולהפוך אותו לשפה אלגורית ומטפורית זה מעשה כפירה, שיכול להוביל להשלכות ותוצאות ההרסניות של פרשנות אישית, ולא רק מתנגש עם הדוקטרינה המקראית ,אבל גם יכול להוביל , את אלו שעוסקים בכך באופן מעמיק. באופן אינטואיטיבי, הזרם המרכזי של היהדות היום, דוחה את הקבלה בתור סמכות, ואלו שמחזיקים את התסריט האזוטרי הזה, נוטים יותר לכיוון השוליים החיצוניים של היהדות, שהם בעיקר החסידים.

על מנת להראות עד כמה מוזרות ופולחנות אמונות הכת האלו, חלה מחלוקת רבה בין אלו הקשורים למרכז הקבלה, אשר הובילו להאשמות כגון לקיחת כסף, שיווק מטעה, פולחן אלילים וניצול לרעה של החברים במרכז שלהם. כך מתנהגת קבוצה שכביכול ממוקדת בתורה ואוסרת על ניאוף, אך עדיין מאפשרת למייסד שלהם לעזוב את אשתו, כדי לנהל רומן עם מזכירתו, אשר מאמינה שהם נפגשו במהלך בגלגול נשמות במהפכה הספרדית. זה נשמע יותר כמו העידן החדש מאשר התנועה היהודית.

בכל מקרה, מבחוץ הלימוד הזה אולי נראה באמת מודאג מחיבור עם אלוהים כישות טרנסצנדנטית, והפך לדרך התמודדות עם השפה הקשה של תורת אחרית הימים והספרות האפוקליפטית בקשר לתופעות על טבעיות, על מנת להפוך אותה למובנת ונגישה. אך עם זאת, להיות צודק בגישה שלך לא בהכרח מבטיח שאתה צודק באמת.

כמו כן, לפעמים לאדם יש רצון להתחבר למציאות האולטימטיבית או להקב”ה, ויש חלק של האנושות שרוצה איכשהו להירתם למשהו שהוא אמיתי ומוחשי, אפילו עד לנקודה בה הם מתעלמים מהשכל הישר שלהם, על מנת לחפש נואשות משהו בעל משמעות. עם זאת, מה שעשוי להיראות ממבט ראשון כמו ספרות חכמה, אינו אלא שטות. קבליסטים צריכים לשקול את העובדה שרק אלוהים שומר לעצמו את הזכות לשמור על המסתורין של ההוויה שלו, ובשביל אדם לחשוב כי אלוהים שמר את הידע הזה במיוחד למספר נבחרים, היא על ידי הגדרה, התנהגות של כת. תמיד ישנה נטייה לחשוב שאתה ועוד מעטים נבחרתם על מנת שתהיה לכם גישה למפתח החיים, וכניעה לאידיאולוגיה זו על ידי מציאת זהות דתית של עליונות, הוא מעשה יומרני.

בתנ”ך נאמר בדברים כט, פסוק 28:

“כח הַנִּסְתָּרֹת–לַיהוָה, אֱלֹהֵינוּ; וְהַנִּגְלֹת לָנוּ וּלְבָנֵינוּ, עַד-עוֹלָם–לַעֲשׂוֹת, אֶת-כָּל-דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת.”

ישעיה פרק נה, פסוקים 8-9:

” כִּי לֹא מַחְשְׁבוֹתַי מַחְשְׁבוֹתֵיכֶם, וְלֹא דַרְכֵיכֶם דְּרָכָי–נְאֻם, יְהוָה. כִּי-גָבְהוּ שָׁמַיִם, מֵאָרֶץ–כֵּן גָּבְהוּ דְרָכַי מִדַּרְכֵיכֶם, וּמַחְשְׁבֹתַי מִמַּחְשְׁבֹתֵיכֶם.”

אם הקבלה נועדה לשמש כאמצעי לגשר על הפער בין ידע ובורות, אז מדוע התנועה ההיסטורית הזאת מתירה כניסה רק לגברים מגיל 40 שנה ומעלה? ומדוע ישנם אנשים שחושבים שהידע הזה צריך להישמר בבלעדיות רק בתוך התרבות היהודית, אם גם אחרים משתוקקים לאמת? ומה עם אלה שלא הייתה להם גישה לאותם רעיונות במשך אלפי שנים ונשארו בלי תשובות? כמו כן, מדוע כל כך קשה להבין את הקבלה אם מטרתה היא לפענח תעלומות?

אולי חלה אכזבה עם הציפיות המשיחיות שלא התממשו, ומהדיכוי שחשו מהעמים האנטישמים, ומהצלקות שנותרו מן גירוש הגלות, אבל האם נסיבות אלו, דרשו בצורה כלשהיא שיטה פרשנית אלטרנטיבית עבור הטקסט המקראי?

אולי זהו מאמץ להתחבר מחדש עם משהו אמיתי כמו נוכחותו המוחשית של אלוהים, זכות שנשללה מהעם בכל הקשור לתחום המקדש והקול הנבואי, ביחד עם דמויות פטריארכליות מהעבר, על ידי איכשהו להחיות את המסורת של האמונה המקראית. אולי ישנו חלל שבו משהו איכשהו נראה מבחינה עמוקה מאוד לא בסדר, ובאופן מוזר חסר מההמשכיות של הטקסט המקראי, שהוביל לשתיקה  מוזרה ובלתי מוסבר. אולי חוסר הקשר הזה והחוויה, הניע אותם למלא את החלל של הריקות שלהם על ידי חיפוש של משהו יותר רלוונטי על מנת להרגיע את משבר הזהות שלהם, ולכן היכן שהתנ”ך נראה שיש ‘חור’ בחיי היהודי הדתי, הקבלה השלימה את הפער, על מנת ליצור קשר יציב בין הקבליסטים לעלילת התנ”ך.

אם לא הצלחת להבין את התנ”ך באופן מלא, וכבתגובה יש לך צורך להציץ לתוך כדור בדולח על מנת לקבל התגלות מיוחדת, אז אולי זה בגלל שפספסת את הדעות הפרשניות של טקסטים מקראיים מרכזיים, הנמצאים מחוץ לציפיות הנורמטיביות והמזיקות של המחשבה הרבנית.

ארגון מחדש והפנמתו של הטקסט לחוויה מיסטית יכול לפתות את המוח, אבל האם זה באמת מפחית את המתח של ציפיות מהתנ”ך שלא התגשמו?

דבר אחד אני רוצה להציע, במיוחד למי שנואשות מחפש את האמת, בייחוד אם אתה שוקל ללכת ללמוד קבלה, אנא קרא וחשוב על הפסוקים האלו-

ירמיה לא, פסוקים 31-34:

” לֹא כַבְּרִית, אֲשֶׁר כָּרַתִּי אֶת-אֲבוֹתָם, בְּיוֹם הֶחֱזִיקִי בְיָדָם, לְהוֹצִיאָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם:  אֲשֶׁר-הֵמָּה הֵפֵרוּ אֶת-בְּרִיתִי, וְאָנֹכִי בָּעַלְתִּי בָם–נְאֻם-יְהוָה. כִּי זֹאת הַבְּרִית אֲשֶׁר אֶכְרֹת אֶת-בֵּית יִשְׂרָאֵל אַחֲרֵי הַיָּמִים הָהֵם, נְאֻם-יְהוָה, נָתַתִּי אֶת-תּוֹרָתִי בְּקִרְבָּם, וְעַל-לִבָּם אֶכְתְּבֶנָּה; וְהָיִיתִי לָהֶם לֵאלֹהִים, וְהֵמָּה יִהְיוּ-לִי לְעָם.  וְלֹא יְלַמְּדוּ עוֹד, אִישׁ אֶת-רֵעֵהוּ וְאִישׁ אֶת-אָחִיו לֵאמֹר, דְּעוּ, אֶת-יְהוָה:  כִּי-כוּלָּם יֵדְעוּ אוֹתִי לְמִקְּטַנָּם וְעַד-גְּדוֹלָם, נְאֻם-יְהוָה–כִּי אֶסְלַח לַעֲו‍ֹנָם, וּלְחַטָּאתָם לֹא אֶזְכָּר-עוֹד.”

כאן ברור כי הדרך הישנה להתקרב לאלוהים הוחלפה על ידי מערכת לימוד חדשה, ולכן עד כמה יעילה התורה להביא מישהו קרוב לאלוהים כאשר היא הפכה להיות מיושנת ונחותה לברית החדשה? לא רק זה, אלא שמתוך 613 המצוות שהיהדות טוענת להם, כמה לא ניתן להשלים כיום בחייו של המתפלל עקב אובדן בית המקדש והקשרו בטקסים חגיגיים? כמו כן, איך הדבר בכלל אפשרי גם לפי הציפיות היהודיות, שהמשיח יחזור אם לא ניתן לקיים את החוק מבחינה טכנית?

אני יודע שקשה לקבל וללמוד משהו חדש כשהיית שקוע במשהו ישן כל כך הרבה זמן, אבל אולי זו המסורת היהודית נצמדת למשהו שהשתנה. בריתות יכולות ועושות שינוי, כגון חוקי הכשרות של ברית האדם בכך שאלוהים אפשר עבור אוכלי הבשר, בתקופת הברית שעשה עם נח. אלוהים הוא אותו אלוהים, אבל הוא משנה את היחס שלו למין האנושי.

אחרי הכל, אלוהים הוא הריבון, ולהסיר את יצירת המופת הדתית המרכזית של העולם היהודי, ולאפשר לכיפת הסלע להיבנות באתר קדוש זה, היא הצהרה מודגשת שאלוהים נותן תוקף לצורה חוקית שבה המתפללים נותנים הלל, כהשתוקקות שיש להם בלב כלפי אלוהים.

הברית החדשה הזו תסומן כתקופה שבה אלוהים לא רק ייתן את רוחו למעטים שייבחרו, אלא גם ישפוך את רוחו על כל בשר כפי שניבא הנביא יואל. זהו הזמן להחליף לב של אבן בלב של בשר, כפי שמתואר בספר יחזקאל. תהיה תקופת מעבר כאשר עבודת ה’, שהייתה מרוכזת בירושלים, לא תהיה מרוכזת רק בעיר מסוימת או רק לכמה אנשים מסוימים, ואף לא רק לעם נבחר, אלא תהיה יציאה המונית של אנשים מכל קצוות תבל שיקומו ויהללו את אלוהים.

ישעיה פרק מט’ , פסוק 6:

“וַיֹּאמֶר, נָקֵל מִהְיוֹתְךָ לִי עֶבֶד, לְהָקִים אֶת-שִׁבְטֵי יַעֲקֹב, ונצירי (וּנְצוּרֵי) יִשְׂרָאֵל לְהָשִׁיב; וּנְתַתִּיךָ לְאוֹר גּוֹיִם, לִהְיוֹת יְשׁוּעָתִי עַד-קְצֵה הָאָרֶץ.”

הפסוקים האלו הם מאפיינים של התנועה המשיחית מהמאה הראשונה, שהחלה תחת שלטונו של הברית החדשה של ישוע, אשר ממשיכה כיום להשפיע על העולם בדרך המונית, ואפילו ישנם מעל 300,000 מאמינים חזקים בקהילה היהודית.

חנוכת הברית התרחשה כאשר ישוע לקח על עצמו את התפקיד של העבד הסובל, המוזכר בספר ישעיהו נג, להיות סוג של כבש הפסח, שהיה מזוהה כמי שלקח על עצמו את חטאי העולם ככפרה, שבעבודתו המושיעה אנו הוצדקנו, כמי שאנו מזהים בירמיהו 23:6 כ”אלוהי צדקתנו”.

אין הגזמה במספר הפעמים המופיעות בפסוקי התנ”ך הרבים, המוכיחים את זהותו של ישוע, ויהודים רבים שאין להם דעות דתיות קדומות, מסוגלים לראות בבירור כי חלק מאותם נבואות, כמו בתהילים 22, המדברת על זהותו של ישוע. ישנם כאלו שיחשבו אפילו  שפסוקים אלו נלקחו היישר מהברית החדשה, אך הם אינם מבינים כי המילים הללו נלקחו היישר מדפי התנ”ך.

אם אתם רוצים להודות בזה או לא, ישוע הוא היהודי המשפיע ביותר מבחינה עולמית, ולדמיין שעולם שברובו הגדול רדף את היהודים, כולל נוצרים לכאורה, ילך אחרי המנהיג היהודי, כמלך והאדון שלהם, אינו סימן שלקוח מדפי הזוהר, אלא מהתנ”ך עצמו, שהוא אכן המשיח.

היו מועמדים משיחיים רבים בקרב האליטה של היהדות, כגון שניאורסון, אשר יחיו לעד במוחם ולבבותיהם של מעטים, ולאחר מכן ישמשו אך ורק אזכור בספרי היסטוריה. לכן שניאורסון אפילו לו התקרב לעשות ההשפעה אוניברסאלית, השאיר רק חותם קטן כתרומה להיקף יהדות העולם, אשר נחלה אכזבה כשהוא לא מלא את תפקיד המשיח.

ומה עם שבתאי צבי, שהיה תורם גדול בהוראת הקבלה, וחשב שהוא המשיח אך לאחר מכן ביקש להמיר את דתו לאיסלאם? הוא הנחית מכה קשה עבור אלו שנתנו חשיבות רבה לטקסטים המוצפנים, וגם מה גדולה הייתה האכזבה לאלו שנשארו עם עוד משיח שקר.

כאשר מנסים את הוראת הקבלה בחיפוש קודים נסתרים, אנשים יכולים להימנע מלראות משהו כל כך ברור לפעמים, שחייב להיות עיוורון אמיתי ועקשנות, כדי לא לראות את הישועה שבישוע המשיח. אולי האמת היא שהוא לא המשיח שאתה רצית, וזה יהיה בהסכמה מלאה עם מה שנאמר על הדחייה שלו בישעיהו פרק נג’. אך עם זאת, איך מנטאליות העדר הזו של היהדות, מאשרת בקלות את אמיתות עמדתה, בהיסטוריה שלה דחתה אותו, ובכל זאת כאשר מסתכלים על דפוס התנהגותם מדפי התנ”ך, ישנה התנהגות עקבית שלפיה עם ישראל  הפנה עורף לאלוהים ולמנהיגים שהוא משח במהלך ההיסטוריה מהתנ”ך? לכן הרעיון כי הרוב קובע, יכול לפעול בהצבעה דמוקרטית, אבל זה לא משפיע על ההצבעה התיאוקרטית של אלוהים אחד אמיתי.

הברית הישנה, שהביאה לגירוש עם ישראל תחת שעבוד של עמים זרים, ביחד עם חורבן הבית, לא מהווה תבוסה של האמונה היהודית, אלא הוכחה שאלוהים פתח דרך חיים חדשה.

לנסות לשמר את ברית משה בתיאולוגיה חלופית של תפילה, מעשים טובים וצום, על מנת לפצות על הטקסים שנעשו בתקופת הברית הישנה, זה שקר וכזב, שנועדו ליישם תוכנית מעשה ידי אדם, שכביכול עובדת. קיום כל הטקסטים המקראיים הנוספים האלה, כגון כתביו של הרבנים והקבלה, זה רק עוד ‘עגל הזהב’, אשר שודד את העם מפני חשיפה מלאה לחוכמה ולהתגלות של אלוהים האמיתי. לנסות ולעשות דברים בדרך שלך, זה בדיוק מה שבני ישראל עשו בעבר כשעבדו אלילים אחרים, וזנו את עצמם למציאות זרה, על ידי פיתוח כישרון רוחני שאינו קשור לטקסט המקראי, ביצירת פסלים של אלוהיהם.

אם הקבלה היא באמת שומרת הסף של כל מחסן הידע שקשור באלוהים, אז מדוע זה לקח כל כך הרבה זמן להקים אותה? לשער מתי נולדה כת הקבלה, אפילו מוקדם כגון המאה השנייה או לפני, היא השערה מיותרת וספקולטיבית במקרה הטוב ביותר. רוב אנשים אפילו לא ממש יודעים מתי כל המערכת הזו נבנתה, אבל רבים מעריכים שהיא התפתחה מתקופת ימי הביניים כתגובה וכמהפכה, ולא בתור התגלות אמיתית.

כמו חוזים המביאים פירוש כוזב לציווי מקראי, ונביאי שקר שנידונו בכך שפלרטטו עם דבר ה’, אין הבדל במה שעושים הקבליסטים, כיוון שזהו בדיוק אותו שקר וטעייה שהם מאמינים בו בחזון הקבלה.

כפייה בכוח של כתבי הקודש כמו מעשה קסם, היא רק אשליה של האמת, ובסופו של דבר זוהי רק ​​דרך להוכיח רמאות והונאה.

בנוסף, להשתמש בדבר אלוהים בתור מניפולציה כמו הוקוס פוקוס, זה מנהג שתרבויות רבות נוהגות לפיו כשהן מכריזות ברכות או קללות, בחשיבה שאיכשהו הן מפעילות איזה כוח עליון בדבריהן. ההערכה בקרב כמה מן התרבויות הללו, היא כי בידיעת שם של מישהו, אתה יכול להשיג סוג של שליטה באמצעותה אתה יכול להשפיע על האדם או על המצב שלו.

אם כך, האם אנחנו באמת יכולים להשליט סדר על היקום על ידי מציאת המפתח הנכון לידע, והאם לאדם ישנה שליטה באופן מוחלט על הגורל שלו דרך אינטלקטואליות של ספר?

גם לקטלג את הספרים האלה בקנה אחד עם המדע הוא מעשה של חוסר יוסר, מכיוון שהתנועה הזו קשורה גרידא לניחושים, השערות, אמונות טפלות, והאינטואיציות על מושגים של גופים או נכסים מטפיזיים, שהם מעבר לגבולות המדע האדיר, שיעמיד אותה יותר בליגה של מדע בדיוני מאשר שיטה מדעית. ניתן לראות זאת דרך האמונות שלה על הצהרות של קללות, את הנוהג של טקסים מיסטיים ושימוש במילים קסומות, יחד עם סידור המיטה, ענידת חוט אדום, וכו’.

בנוסף, האמונה המקראית ומאקרו אבולוציה חלוקים בדעותיהם, ולומר כי האבולוציה, אשר עשוי להיות נכונה לפי ההוראה הקבליסתי תואמת את כתבי הקודש, היא בעצם הכחשת האמת הפשוטה של ​​התורה, ומאופיינת עם חוסר אמונה כמו שנפוץ ברוח העידן הזה. הבעת אמון בפילוסופיה ובתורת המאקרו אבולוציה, זו לא רק דת רעה, אלא זה גם כן מדע רע.

לבסוף, אם הנוסח המדויק של התורה הוא בתור מבחן לאמינותו של פירוש המדע, אז מה בקשר לדקויות בכתובי התנ”ך אשר נפוצים בעותקים של טקסטים עבריים, שעליהן אין לנו חתימות מקוריות? ניתן בבירור לראות זאת כאשר משווים את מגילות מדבר יהודה לטקסט המסורתיק מרות שהמעתיק עשה עבודה נהדרת בשמירה על הקשר הטקסט, בכל זאת ישנם שינויים קטנים, אשר לא ניתן לחבר יחדיו לתרגום אחיד לגמרי, שתלוי בדיוק מוחלט של כל אות, מילה, ומבטא.

לסיכום, אם מסתכלים על ישוע זו יכולה להיחשב כסטייה מהדרך המסורתית של חשיבה יהודית, אבל אני לא יכול לדמיין מדוע לא ניתן לדמות כל כך יהודית, שהייתה לה השפעה כה חיובית ואוניברסלית על החברה, שיקול רציני לגבי אותנטיות היותה המשיח.

האם יתכן כי על ידי הסתכלות דרך העדשה של הקבלה, התעוורת מלראות מה שאלוהים חשף בגלוי דרך “דבר  האלוהים”, בדברו על האדם ישוע, ופועלו?

אם אתה פגיע ונואש מספיק כדי לנסות ולחפש את הפיתרון של התעלומה השגויה הזו, אז מדוע אסור לחלוטין לחפש אותו בברית החדשה? אולי כדאי לך לתת הזדמנות שנייה, ולראות אם יש משהו שניתן ללמוד מן המשאב העיקרי והיהודי הזה.

כמו כן, אני יודע שאמרתי כמה דברים מאתגרים מאוד, כי השפה שלי מאוד  ישירה, ואני מתנצל אם פגעתי בך על ידי כך שעמדתי אולי תקיפה. אני פשוט רק רוצה להציע לך אתגר, על מנת שאוכל לעזור לך למצוא את האינטימיות הרוחנית שאתה כמה לה.

אז במילים אחרונות, כל מה שאני מבקש הוא שתהרהר בתפילה, ותבקש מאלוהים לגלות לך את האמת לגבי ישוע, ובכך תיצור עם אלוהים מערכת יחסים אמיתית ואישית.

עברית משאבים

המקורות היהודיים של ישוע

jesusandjews.com/wordpress/category/jewish-question-of-jesus/יהודים-שאלת-ישוע/

jesusandjews.com/wordpress/2011/03/22/kabbalah

איך לקיים מערכת יחסים עם האלוהים

jesusandjews.com/wordpress/2010/01/19/איך-לדעת-את-אלוהים/

 

“Reprinted by permission.  “(Nelson’s Illustrated Guide to Religions), James A. Beverley, 2009,Thomas Nelson Inc. Nashville, Tennessee.  All rights reserved.”

 

“Should a Christian be a Mason”, E.M. Storms, 1999, pg.20, Impact Christian Books, 332 Leffingwell Ave., Kirkwood, Missouri 63122.

יהודים שמאמינים בישוע בוגדים ביהדות

Monday, April 23rd, 2012

ובכן מאיפה מתחילים להגדיר מהי יהדות? כל אחד מגדיר לפי דעתו מיהו יהודי. קשה להגדיר את ההגדרה הזו בבלוג אחד בלבד, וזה יכול להפוך די מתיש לאור גודל היקף האמונות והמסורות.

בגדול, היהדות הינה מה שכל אחד רוצה שהיא תהיה, ויהדות מודרנית היא יותר המצאה אנושית של אוסף רעיונות דתיים, דוקטרינות, תרגולות ואמונות תפלות, יותר מאשר הקפדה על מצוות התנ”ך.

כפי שציינתי בבלוג האחרון שלי בקשר ליהדות עכשווית, דנתי כיצד היהדות התפתחה מימי התנ”ך, לצורה סתגלנית של הלימודים המסורתיים של גברים, כפי שבאה לידי ביטוי דרך רעיונות רבים של רבנים בעבר ובהווה.

היהדות הרבנית נטלה על עצמה את הזכות כסמכות של אמירה נבואית, אשר שימשה במקור כדי לשנות ולעצב מחדש את מבנה הזרם המרכזי של היהדות.

ראשית היהדות הרבנית התפתחה בעיקר ממסורת הפרושים, ונתנה תוקף לפסקי דין ופרשנויות שונות, כפי שנמסרו באמצעות יצירות רבות של ספרות, כגון היהדות האורתודוקסית.

לפני חורבן בית המקדש השני היו פלגים שונים של יהודים דתיים אשר תפסו עמדות שונות על אמונה ושמירת מצוות. חלק מקבוצת אלו היו האיסיים, הצדוקים והפרושים.

כיום, כמו אז, ישנן מחלוקות רבות בין אלו שמעלים טענות כלפי דת היהדות. לחלק מאותם ענפים של היהדות יש דרכים שונות של שמירת קיום מצוות ואמונה, בין אם אתם אורתודוקסים, קונסרבטיבים, רפורמים רקונסטרוקציוניסטיים, וקבוצות כמו הקראים.

ישנו מגוון רחב של אנשים בביטוייה של היהדות, בכך שישנן קבוצות בתוך קבוצות, ולקבוצות המשנה האלו ישנן השקפות מסורתיות שונות, המבוססות מהשפעות גיאוגרפיות. לכן לא ניתן לתת הגדרה אולטימטיבית ליהדות בעבר ובהווה, אך למרות זאת הקבוצות השונות קיבלו ו’סבלו’ אחת את השנייה, גם אם לא הייתה ביניהן הסכמה מלאה.

בנוסף ישנה עוד קבוצה שעלתה בקנה אחד עם קבוצות דתיות עתיקות אלה של יהודים, והייתה ידועה בשם המשיחיים. הם לא נקראו כך משום שהיו להם ציפיות ותקוות משיחיות, כמו שהיה במקרה של רבים מהיהודים הדתיים של אותה תקופה, אלא משום שהם האמינו בדמות משיחית ממשית.

לעם היהודי היו כמה משיחים עתיקים ומודרניים, שלא השפיעו על העולם באותה הצורה שהמשיח היהודי ישוע השפיע.

הקבוצות או החסידים של משיחי השקר בדרך כלל התפוגגו במשך הזמן, וחסידים אלו כבר לא קיימים כיום, כמו המקרה של חב”ד, שלאחרונה איבדו את המועמד שלהם לתואר זה.

המאמינים המשיחיים האלו תמיד היו קיימים, מתחילת שירותו של ישוע לפני 2000 שנה ועד ימינו, מספרם מגיע עד ליותר מ -300,000 יהודים מאמינים כיום.

גם להם יש את הביטוי הייחודי ליהדות שלהם, אשר מבוסס במונח תנ”כי כאנשי “הברית החדשה”, כפי שתיאר הנביא ירמיהו בירמיה 31:31, ונחשבו במקור כ”אנשי דרך”. רבים מהאנשים האלה שמרו כל הזמן, או ניסו לשמור, על הקשר תרבותי והזהות שלהם בתוך הציבור היהודי הרחב, וגם הם ראויים להיכלל בתוך הקהילה היהודית  הדתית ששומרת מצוות.

האם ידעתם שעד זמן לא רב, לפני כמה מאות שנים, יהודים חסידיים נחשבו ככופרים ומגורשים, אבל עכשיו כיום, הם זוכים בכבוד מצד הציבור הדתי, לאחר שסבלו רדיפות עקב אמונתם. ממש כמוהם, יהודים משיחיים רבים, סובלים כיום דחייה ורדיפה, במיוחד בישראל.

אז מי בוגד פה במי, ובאיזו סמכות עליונה יכולה קבוצה אחת של יהודים  להפלות קבוצה אחרת? למשיחיים האלו יש את אותה הזכות לביטוי האישי של אמונתם, כיורשי ההבטחה התנ”כית להיות יהודי הברית חדשה. יהודים אלה דורשים שיכירו בהם, ומזהים את עצמם עם אלוהי אברהם, יצחק ויעקב.

לסיכום, המאמינים המשיחיים שמחזיקים באמונתם שישוע הוא המשיח, ורואים את עצמם כיהודי הברית החדשה, בגדו אולי רק בנקודות מבט אחרות של היהדות בצורה מינימאלית, אבל מצד שני, למי מבין הקהילה היהודית אין דעות או נקודות מבט מאתגרות בכל הנוגע לאופי הביטוי של היהדות.

לבסוף, אתה יכול להאמין בישוע או ישו, ובאותו זמן להיות נאמן לביטוי האישי של האמונה היהודית, אשר מוצאה מבוסס במקורות הסמכות המקראית בפסוקים העבריים (התנ”ך).

 

 

עברית משאבים

המקורות היהודיים של ישוע

jesusandjews.com/wordpress/category/jewish-question-of-jesus/יהודים-שאלת-ישוע/

jesusandjews.com/wordpress/2009/04/16/jewish-apostate

איך לקיים מערכת יחסים עם האלוהים

jesusandjews.com/wordpress/2010/01/19/איך-לדעת-את-אלוהים/

ישוע המשיח

Monday, April 23rd, 2012

בתנ”ך, בספר דניאל, ניתנת לנו הצצה לדמותו של ישוע. בדניאל פרק 9 פסוקים 24-27 כתוב –

“שָׁבֻעִים שִׁבְעִים נֶחְתַּךְ עַל-עַמְּךָ וְעַל-עִיר קָדְשֶׁךָ, לְכַלֵּא הַפֶּשַׁע ולחתם (וּלְהָתֵם) חטאות (חַטָּאת) וּלְכַפֵּר עָו‍ֹן, וּלְהָבִיא, צֶדֶק עֹלָמִים; וְלַחְתֹּם חָזוֹן וְנָבִיא, וְלִמְשֹׁחַ קֹדֶשׁ קָדָשִׁים.  וְתֵדַע וְתַשְׂכֵּל מִן-מֹצָא דָבָר, לְהָשִׁיב וְלִבְנוֹת יְרוּשָׁלִַם עַד-מָשִׁיחַ נָגִיד–שָׁבֻעִים, שִׁבְעָה; וְשָׁבֻעִים שִׁשִּׁים וּשְׁנַיִם, תָּשׁוּב וְנִבְנְתָה רְחוֹב וְחָרוּץ, וּבְצוֹק, הָעִתִּים.  וְאַחֲרֵי הַשָּׁבֻעִים שִׁשִּׁים וּשְׁנַיִם, יִכָּרֵת מָשִׁיחַ וְאֵין לוֹ; וְהָעִיר וְהַקֹּדֶשׁ יַשְׁחִית עַם נָגִיד הַבָּא, וְקִצּוֹ בַשֶּׁטֶף, וְעַד קֵץ מִלְחָמָה, נֶחֱרֶצֶת שֹׁמֵמוֹת.  וְהִגְבִּיר בְּרִית לָרַבִּים, שָׁבוּעַ אֶחָד; וַחֲצִי הַשָּׁבוּעַ יַשְׁבִּית זֶבַח וּמִנְחָה, וְעַל כְּנַף שִׁקּוּצִים מְשֹׁמֵם, וְעַד-כָּלָה וְנֶחֱרָצָה, תִּתַּךְ עַל-שֹׁמֵם”.

נערכו דיונים רבים בקשר להבנתו ופירושו של הטקסט הנ”ל, והנוסחה המתמטית של ה”שבעים שבעה” המוזכרת בו. אך למרות זאת, אנו יכולים לאסוף מידע רלוונטי בפסוקים אלו, בהקשר של המשיח.

ישוע היה דמות קיימת במקום ובזמן מסוים בהיסטוריה. עובדה זו אפילו לא מוכחשת או מפוקפקת ע”י היסטוריונים חילוניים. הוא חי בתוך הקהילה היהודית ונהג לבקר בבית המקדש בירושלים. אנו רואים אותו כנער בן 12, דן בשאלות עם מורים מלומדים בתוך כותלי בית המקדש, ולאחר מכן בתום חייו כשנשם את נשימתו האחרונה, כשהוא הכריז על עבודת הישועה שלו כאחת שהסתיימה, ואז הפרוכת בהיכל בית המקדש נקרעה.

המסקנה היא שישוע היה קיים בזמן בית המקדש השני, והוא חזה את חורבן בית המקדש השני בירושלים שקרה בשנת 70 לפנה”ס, כשהצבא הרומי תקף את העיר. החורבן לא התרחש בזמן חייו של ישוע, אלא כארבעים שנה לאחר מותו. ניתן לקרוא זאת בברית החדשה, בספר מתי פרק 23 פסוק 37 עד  הפרק 24.

בדניאל פרק 9 פסוק 24 ישנו שימוש במילים מחמיאות, המתארות את משמעות שלטונו של “הנמשח האחד”, או חנוכת שלטונו.

ציון מספר השבועות סימבולי למספר השנים, לפי פירוש מקורות יהודים ונוצרים. אם כך, האמירה הנבואית הזו הייתה מחזירה אותנו ישירות לזמן בו ישוע חי עלי אדמות.

אפילו הפרשן היהודי המפורסם, רש”י, שחי בסביבות המאה האחת עשרה והינו מכובד מאוד בקרב היהדות, והינו נחשב כיום לפרשן הראשי של התלמוד, השתמש בפירוש זה לאותה תקופת זמן, אך לדמות שונה. הוא ראה בחרוד אגריפה בתור הנמשח האחד, במקום את ישוע.

לסיכום, מי עוד בהיסטוריה היהודית היה קיים בתור דמות משיחית שכונתה ‘מלך היהודים’ ומת או הוסר בדיוק לפני חורבן העיר והמקדש, שעד ליום זה לא נבנה מחדש או שוחזר?

 

 

עברית משאבים

המקורות היהודיים של ישוע

jesusandjews.com/wordpress/category/jewish-question-of-jesus/יהודים-שאלת-ישוע/

jesusandjews.com/wordpress/2009/06/19/jesus-the-messiah/

איך לקיים מערכת יחסים עם האלוהים

jesusandjews.com/wordpress/2010/01/19/איך-לדעת-את-אלוהים/

ישוע לא היה נוצרי

Monday, April 23rd, 2012

ישוע לא היה נוצרי. ישוע הוא המשיח. המאמינים הראשונים התייחסו לעצמם כתלמידיו של ישוע. אחרים התייחסו אליהם כאלו שהשתייכו ל”דרך”, או לכת הנזראן .

התלמידים הראשונים שכונו נוצרים היו באנטיוכיה. בכנסייה הזות היו גם יהודים וגם נוצרים מאמינים.

המילה ‘נוצרי’ החלה כשימוש של סלנג על ידי אחרים כסימן מחאה, ובשלב מסוים אומצה כתואר מקובל לזיהוי. נוצרי הוא פשוט אדם שחסיד לישוע, לכן לא ניתן להשתמש בביטוי זה לתאר את ישוע עצמו.

מה שמעניין במילה זו הוא שהמילה המקבילה בעברית למילה היוונית ‘משיחי’ היא ‘משיח’. כיום משתמשים במילה זו כייחוס של מאמינים יהודיים במשיח כיהודים משיחיים.

היהודים המשיחיים האלא פשוט משתמשים במושג העברי למילה היוונית. למילה עצמה, ישנה שורשים יווניים שמבוססים על התרבות העברית. מאחר שהמילה מוכרת בשימושה לכינוי תלמידי ישוע כמשיח, אז מבחינה טכנית ניתן להשתמש באותה מילה כתיאור לכלשהיא קבוצה או אדם אשר ילכו בעקבות דמות משיחית. לכן למשל להיות נוצרי לפי ההגדרה הזו יהיה ניתן לתאר אלו אשר מתרגלים יהדות אורתודוכסית כמשיחיים, מאחר שהם מאמינים בדמות משיחית לכאורה. פשוט הסתכלו על החב”דניקים שטענו שהרבי שלהם היה המשיח.

יכול להיות שאתם מתעבים את המילה נוצריו בגלל השייכות הרלוונטית שלה לאלו ההולכים בעקבותיו של ישוע, אך כאשר אתם מתעבים את המילה, אתם בעצם מתעבים גם את התרבות היהודית, ממנה המילה נגזרה ונולדה.

האם זו השייכות של הגויים למילה ‘נוצרי’ שאתם שונאים, או האם זה ישוע המשיח היהודי שאתם דוחים? אנא עשו לי טובה וקראו את ישעיה נב:13 עד  הפרק 53, וראו אם זו הדחייה שלכם, או המניע האמיתי שלכם לגבי ישוע המשיח היהודי.

עברית משאבים

המקורות היהודיים של ישוע

jesusandjews.com/wordpress/category/jewish-question-of-jesus/יהודים-שאלת-ישוע/

jesusandjews.com/wordpress/2009/04/24/jesus-was-not-a-christian/

איך לקיים מערכת יחסים עם האלוהים

jesusandjews.com/wordpress/2010/01/19/איך-לדעת-את-אלוהים/